Wybór kraju/regionu i języka

Plazma sprzężona indukcyjnie

Jednoznaczne analizy dzięki najwyższej temperaturze

Inductively coupled plasma (IPC) with coil

Plazmy połączone indukcyjnie (ICP) umożliwiają osiąganie temperatur do 10 000°C przy ciśnieniu atmosferycznym. Gaz plazmowy musi być przy tym przekształcony w czwarty stan skupienia. Na początku potrzebne jest źródło zapłonu – termiczne lub przy zastosowaniu wysokiego napięcia. Generuje ono pierwsze wolne nośniki ładunku, które są następnie przyspieszane wysokim napięciem w polu magnetycznym induktora i prowadzą do lawinowej jonizacji gazu plazmowego. W rezultacie powstaje przewodząca plazma, którą można dalej nagrzewać indukcyjnie.

Typowymi gazami plazmowymi są argon, azot, wodór i tlen oraz ich mieszaniny. Znaczącymi zastosowaniami są sferoidyzacja cząstek metalu, aktywowanie powierzchni szkła, oczyszczanie (uszlachetnianie) stopów krzemu, tworzenie połączeń metalowo-ceramicznych oraz spektroskopia. Generatory wykorzystujące technologią lampową TRUMPF Hüttinger niezawodnie dostarczają w tym zastosowaniu moce o wartości do 120 kW przy częstotliwościach 2–3 MHz.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt