Ülke, bölge ve dil seçimi

Lazerli yapılandırma

Yapılandırmada lazer tabakada veya ana malzemede düzenli geometriler oluşturur ve teknik özellik hedefli biçimde değiştirilir ve yeni bir işlevsellik oluşturulur. Böylece lazer örneğin pürüzlendirme veya tanımlı kayma özellikleri için küçük (yağ) haznelerinin uygulanmasında kullanılır. Bu tip bir  yapının her bir öğesi, sadece birkaç mikrometre büyüklüğündedir. Bu seviyede yüksek   pals güçlerine sahip kısa lazer palsları, malzemeyi büyük ölçüde buharlaştıracak (süblimleşmesine yol açacak) bir enerji yoğunluğu oluşturur. Her lazer palsı küçük bir girinti oluşturur; eriyik oluşumu engellenir.

Lazerli yapılandırma ile örneğin sürtünme özelliklerini veya elektriksel veya termik iletkenliği etkileyen özellikler oluşturulur. Ayrıca lazerli yapılandırma iş parçasının yapışma dayanımı ve kullanım ömrünü uzatır.

Yüzeylerin lazerli yapılandırmasındaki avantajlar nelerdir?

Çevre koruyucu

Yüzeylerin lazerli yapılandırılmasında ek ışın maddelerin veya zahmetli ve yüksek maliyetli biçimde imha edilmesi gereken kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.

Tekrarlanabilir ve hassas

Lazer kontrollü ve mikrometre aralığında dahi hassas ve kolay tekrar edilebilir yapılar oluşturur.

Düşük bakım ihtiyacı

Hızlı aşınabilen mekanik takımlara göre lazer temassız çalışır veya böylece tamamen aşınmazdır.

Ek işlemesiz

Lazerle  işleme sayesinde  komponent üzerinde eriyik veya başka işleme  kalıntıları bulunmaz.

Metalde lazerli yapılandırma yöntemi nasıl çalışır?

Lazer ile doku tasarımı ile, yüzeylerde düzenli olarak yerleştirilen geometriler (çoğunlukla palslı) lazer ışını yardımıyla oluşturulmaktadır. Malzeme lazer ışını ile kontrollü biçimde eritilir ve uygun proses yönetimi ile tanımlı bir yapıda donar.

1. Lazer ışını iş parçası yüzeyine temas eder.
2. Lazer ışını, absorbe eden malzemeyi ısıtır.
3. Eriyiklerin katılaşması sonucunda yapılar oluşturulur.

Lazerle temizleme ve lazerle yapılandırma sayesinde yapıştırma yüzeyleri en iyi şekilde hazırlanır

Uzmanına sorun: Lazer ile doku oluşturma

Uzmanlarımız, lazer ile doku oluşturmanın nasıl yapıldığı, nerelerde kullanıldığı ve bunun için ihtiyacınız olan donanımlar konusunda size yardımcı olur. 

Lazerli yapılandırmaya örnek uygulamalar

Lazerle temizleme ve yapılandırma sayesinde uzun ömürlü yapışkan bağlantılar

Yapıştırma işlemi için yüzeyin önceden lazer ile hazır hale getirilmesi önemli bir aşamadır ve klasik hazırlama yöntemlerine kıyasla çevre dostu bir alternatiftir. Temizleme ve yapılandırma: TRUMPF; yapıştırıcı: DELO.

Yapıştırma hazırlığı için lazerli yapılandırma

Yapıştırma işlemlerinde yüzeylerin temiz ve hafif yapılandırılmış olması gerekir. Yapılandırma ve temizleme yapıştırma öncesinde, yerel olarak ekleme yerinde lazer ile tel proses adımında gerçekleşir. Yapılandırma ile yapıştırma maddesinin daha iyi sürülebilme özelliği kazanılır. Böylece yapışma oranı ve yapıştırma bağlantısının uzun süreli stabilitesi artar. Lazerli yöntem, otomatik üretim hatlarına kolayca entegre edilebiliyor.

Bir biyel kolunun lazerli yapılandırılması

Lazerli yapılandırmalarla çalışma yüzeylerinin tribolojik özellikleri de hassas şekilde artırılabilmektedir. Bu yöntem,  otomobil parçalarının üretiminde kullanılmaktadır.

Kuvvet ve şekil bağlı bağlantılar için yapılandırma

Lazer, metal birleştirme parçası üzerinde, plastiğin metal yüzeye geçmesini sağlayan oyuklara sahip mikro yapılar oluşturur. Bu yöntem örneğin otomotiv parçalarının veya beyaz eşya üretiminde kullanılır. Hafif yapı konstrüksiyonlarında metallerdeki yüksek mukavemet ve rijitlik ile plastikteki düşük ağırlık ve tasarım özgürlüğü özelliklerinin bir araya geldiği metal ve plastik bağlantılar giderek daha da önemli bir rol üstlenmektedir.

Eşanjörlerde kuvvet ve şekil bağlı bağlantılar için yapılandırma

Lazer, metal birleştirme parçası üzerinde, plastiğin metal yüzeye geçmesini sağlayan oyuklara sahip mikro yapılar oluşturur. Bu tür bağlantılar  soğutma ve ısıtma sistemlerinde kullanılır, örn. Battery Pack içindeki  akü sistemi soğutmasında. Optimal işletim koşullarının oluşturulmasını sağlar.

Bu lazerler lazerli yapılandırma işlemi için uygundur

İlginizi çekebilecek diğer konular

TRUMPF lightweight construction q-pro a
Elektrikli mobilite alanındaki hafif konstrüksiyonlar

Araç olarak lazer, farklı malzemelerin bir araya geldiği hafif yapı konstrüksiyonları ve esnek üretim prosesleri için mükemmel bir uygunluğa sahip.

TRUMPF lazer ile lazer kaynağı
Lazer kaynağı

Lazer ışını, metal ve plastiği birleştirmede yeni olanaklar yaratmaktadır. Yüksek erime sıcaklığına ve yüksek ısı iletkenliğine sahip malzemelerde bile hassas kaynak yapılabilmektedir.