Ülke, bölge ve dil seçimi

Lazerli yapılandırma

Yapılandırmada lazer tabakada veya ana malzemede düzenli geometriler oluşturur ve teknik özellik hedefli biçimde değiştirilir ve yeni bir işlevsellik oluşturulur. Böylece lazer örneğin pürüzlendirme veya tanımlı kayma özellikleri için küçük (yağ) haznelerinin uygulanmasında kullanılır. Bu tip bir  yapının her bir öğesi, sadece birkaç mikrometre büyüklüğündedir. Bu seviyede yüksek   pals güçlerine sahip kısa lazer palsları, malzemeyi büyük ölçüde buharlaştıracak (süblimleşmesine yol açacak) bir enerji yoğunluğu oluşturur. Her lazer palsı küçük bir girinti oluşturur; eriyik oluşumu engellenir.

Lazerli yapılandırma ile örneğin sürtünme özelliklerini veya elektriksel veya termik iletkenliği etkileyen özellikler oluşturulur. Ayrıca lazerli yapılandırma iş parçasının yapışma dayanımı ve kullanım ömrünü uzatır.

Yüzeylerin lazerli yapılandırmasındaki avantajlar nelerdir?

Çevre koruyucu

Yüzeylerin lazerli yapılandırılmasında ek ışın maddelerin veya zahmetli ve yüksek maliyetli biçimde imha edilmesi gereken kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.

Tekrarlanabilir ve hassas

Lazer kontrollü ve mikrometre aralığında dahi hassas ve kolay tekrar edilebilir yapılar oluşturur.

Düşük bakım ihtiyacı

Hızlı aşınabilen mekanik takımlara göre lazer temassız çalışır veya böylece tamamen aşınmazdır.

Ek işlemesiz

Lazerle  işleme sayesinde  komponent üzerinde eriyik veya başka işleme  kalıntıları bulunmaz.

Metalde lazerli yapılandırma yöntemi nasıl çalışır?

Lazerli yapılandırmada düzenli  geometriler lazer ışını yardımı ile (çoğu zaman palslı) tekrarlanabilir biçimde yüzeylerde oluşturulur. Malzeme lazer ışını ile kontrollü biçimde eritilir ve uygun proses yönetimi ile tanımlı bir yapıda donar.

  1. Lazer ışını iş parçası yüzeyine isabet eder.
  2. Lazer ışını absorbe eden malzemeyi ısıtır.
  3. Eriyiğin donması ile yapılar oluşturulur.

Lazerli yapılandırmaya örnek uygulamalar

Bu lazerler lazerli yapılandırma işlemi için uygundur

İlginizi çekebilecek diğer konular