You have selected Nederland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Bezoek aan onze website | TRUMPF

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In logbestanden, via zoekmachines en formulieren worden bij het gebruik van onze website gegevens verzameld. Als u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard de verbindingsgegevens van uw computer, de sites die u bezoekt, de datum en duur van het bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt op in het kader van de systeemveiligheid. Verdere persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, enquête, wedstrijd, voor de uitvoering van een overeenkomst of een verzoek om informatie. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor het traceren van misbruik op de webserver en vervolgens verwijderd. Het tijdstip van de laatste login wordt ook voor reclamedoeleinden gebruikt, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Informatie over het gebruik van cookies

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op verschillende pagina’s integreren en gebruiken wij cookies om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en externe webservices te integreren. Deze zogenaamde “cookies” zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw toegangsapparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteriserende tekenreeks die de browser eenduidig identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het proces van het opslaan van een cookiebestand wordt ook “een cookie plaatsen” genoemd. Cookies kunnen hierbij zowel door de website zelf als ook door externe webservices worden geplaatst.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6, lid 1, sub f) van de AVG (rechtmatig belang) resp. art. 6, lid 1, sub a) resp. art. 9, lid 1, sub a) van de AVG (toestemming).

De wettelijke basis hiervoor is te vinden in de cookietabel verderop onder dit punt.

In het algemeen geldt dat bij cookies die worden verzameld op basis van een rechtmatig belang, het ons rechtmatige belang is om de functionaliteit van onze website en de daarop geïntegreerde diensten te garanderen (technisch noodzakelijke cookies). Bovendien kunnen cookies hun gebruiksvriendelijkheid ervan vergroten en de bezoekers persoonlijker aanspreken. Er is ook een rechtmatig belang bij de cookies die de veiligheid van de website en dus ook van uw persoonsgegevens dienen. Met de hiervoor genoemde cookies hebben wij een afweging gemaakt tussen uw en onze belangen.

Wij kunnen afzonderlijke bezoekers van onze website alleen analyseren en volgen met cookies wanneer de bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Ook de integratie van geïndividualiseerde reclame is alleen mogelijk met toestemming.

Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website of de externe webservices geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren of om het aangegeven doel met uw toestemming na te streven. Cookies stellen ons ook in staat om afzonderlijke bezoekers te herkennen aan de hand van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele of willekeurige ID, zodat we meer geïndividualiseerde diensten kunnen aanbieden. De details zijn in de volgende tabel vermeld.

Duur van de opslag

De hierna genoemde cookies worden in uw browser opgeslagen totdat u ze verwijdert of de duur van de opslag is verlopen. In het geval van een sessiecookie worden de cookies verwijderd wanneer de sessie is verlopen. De details zijn in de volgende tabel vermeld:

Beschrijving van de cookies

Trumpf.com en MyTrumpf.com

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
_ga www.trumpf.com Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 2 jaar Tracking
PHPSESSID www.trumpf.com PHP-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
language_iso www.trumpf.com Taalvoorkeur van gebruiker Toestemming 6 maanden Configuratie
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Slaat de cookievoorkeur van de gebruiker op Rechtmatig belang 6 maanden Configuratie
backlink_referrer www.trumpf.com Wordt gebruikt om de gebruiker een gekwalificeerde teruglink naar de hiervoor bezochte website aan te kunnen bieden. (incl. titel van vorige pagina in teaser) Toestemming Sessie Configuratie
fe_typo_user www.trumpf.com Authenticatiecookie voor TYPO3 Frontend-Login (sessiecookie applicatie) Rechtmatig belang Sessie Authenticatie

Customer Identity Management voor Single-Sign-On

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID identity.trumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om ondanks de load balancer altijd de juiste server te bereiken. Rechtmatig belang 2 minuten Technisch vereist
lang identity.trumpf.com Taalvoorkeur van gebruiker Toestemming 3 dagen Configuratie
commonAuthId identity.trumpf.com Noodzakelijke cookie voor identificatie van de SSO-sessie, zie docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence Rechtmatig belang Sessie Authenticatie
opbs identity.trumpf.com Sessiecookie van de OpenID Provider (OP Browser state cookie). Vereist voor Single-Sign-On Session-Handling op basis van OpenID Connect, zie medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc Rechtmatig belang Sessie Authenticatie

E-Shop Slijtdelen en originele onderdelen

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
RedirectURL www.shop.trumpf.com Relevant voor aanmelden, bevat teruglink na aanmelden Toestemming Sessie Authenticatie
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Beveiligt de shop-sessie Rechtmatig belang Sessie Veiligheid
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Bevat B2B-specifieke logica voor de “Mijn account”-pagina’s. Rechtmatig belang Sessie Sessie
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Deze cookie slaat op welke pagina’s u bezoekt. Dit is vereist voor de juiste navigatie in de webshop. Rechtmatig belang Sessie Sessie
sid www.shop.trumpf.com Met deze cookie slaan wij op welke producten u in uw winkelwagen heeft geplaatst en of u nog ingelogd bent wanneer u binnen de webshop een andere pagina bezoekt. Rechtmatig belang Sessie Sessie

Docware catalogus online

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Toestemming 81 jaar Configuratie

E-Shop Ponsgereedschap en E-Shop Originele onderdelen

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID .mytrumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
saplb_* .mytrumpf.com Authenticatiecookie voor SAP E-Shop Rechtmatig belang Sessie Sessie
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 2 jaar Tracking
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie

E-Shop Buiggereedschap

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
_pk_id.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 30 minuten Tracking
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Piwik trackingcookie Toestemming 6 maanden Tracking

Trainingskalender

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
SKSID www.mytrumpf.com Sessiecookie voor trainingskalender-toepassing. Zorgt voor toewijzingen in winkelwagen. Rechtmatig belang 1 dag Sessie
_pk_id.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 30 minuten Tracking

beta.trumpf.com / easyprogramming.cloud

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
_ga beta.trumpf.com Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 2 jaar Tracking
_gid beta.trumpf.com Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 1 dag Tracking
_gat beta.trumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om de verzoeksnelheid van de webtracker te vertragen. Toestemming 1 minuut Configuratie
TrumpfCookiesAccepted beta.trumpf.com Slaat de cookievoorkeur van de gebruiker op Rechtmatig belang 6 maanden Configuratie

Mogelijkheid tot bezwaar, herroeping van uw toestemming en verwijdering

U kunt uw browser naar wens instellen, zodat het plaatsen van cookies in principe wordt voorkomen. U kunt dan per geval beslissen of u cookies accepteert, of dat u ze in principe accepteert of weigert. Cookies kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden, bijvoorbeeld zodat er kan worden herkend dat uw toegangsapparaat reeds met onze website verbonden is (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let erop dat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping niet verandert.

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde intrekken: Privacy-instellingen

Google Analytics

Wij maken gebruik van de tool Google Analytics van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Google Analytics werkt met tekstbestanden die op uw apparaat opgeslagen worden (zog. cookies) om informatie in te winnen over uw websitegebruik.
Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om evaluaties over het websitegebruik, rapporten over activiteiten op de website en andere services aan ons ter beschikking te stellen.
De door de "cookies" verzamelde gegevens over uw websitegebruik worden voor analyse overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens die eventueel bij Google over u zijn opgeslagen.
Daarnaast zetten wij ook de maskerende functie "anonymizeIP" in. Voordat uw IP-adres wordt doorgegeven aan de servers van Google in de VS, wordt het binnen de EU afgekort. Een overdracht van niet-verkorte IP-adressen gebeurt slechts in zeldzame gevallen en in dit geval wordt het adres op de servers in de VS verkort.

U kunt deze verwerking verhinderen met de volgende maatregelen:
Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat er geen "cookies" worden opgeslagen. Dit kan er echter wel toe leiden dat onze website niet volledig functioneel is.
Daarnaast is het mogelijk om met een add-on van Google voor uw browser het verzamelen van gegevens te voorkomen. Deze add-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Als alternatief voor de add-on in uw browser, bijvoorbeeld wanneer u een smartphone of tablet gebruikt, kunt u de gegevensverzameling door Google Analytics verhinderen door hier te klikken. Hierdoor wordt er een cookie ingesteld die het verzamelen van gegevens voorkomt. Als u onze website vervolgens opnieuw bezoekt met een ander apparaat of andere browser of als u uw cookies hebt verwijderd, moet u de cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Adwords Remarketing

Wij maken gebruik van de functie Adwords Remarketing van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Google Remarketing stelt ons in staat om u tijdens uw bezoek aan de websites die bij het Google Display-netwerk (GND) horen, enkel de producten te laten zien waarin u ook daadwerkelijk geïnteresseerd bent.
Hiervoor worden er door uw browser cookies opgeslagen, zodat u wordt herkend tijdens uw volgende bezoek aan een GND-website. Door uw websitegebruik te analyseren, krijgt u advertenties te zien voor de producten die u al heeft bekeken of die voor u interessant kunnen zijn.

Om het opslaan van cookies voor remarketing te verhinderen, kunt u uw instellingen voor gepersonaliseerde reclame hier http://www.google.com/settings/ads aanpassen. Als alternatief kunt u ook de instructies volgen op de website van het NAI – Network Advertising Initiative  (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Wij maken gebruik van de functie Adwords Conversion-Tracking van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Google Conversion-Tracking stelt ons in staat bij te houden wat er gebeurt nadat een gebruiker onze advertentie heeft bekeken. Hierdoor kunnen wij zien of een product gekocht wordt of de gebruiker zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Door op onze Google-advertentie te klikken, wordt er een cookie opgeslagen op uw apparaat om deze functie mogelijk te maken. Er vindt geen herleiding naar u als persoon plaats.
Om het opslaan van cookies voor conversion-tracking te verhinderen, kunt u de betreffende instellingen in uw browser veranderen.

Meer informatie over conversion-tracking vindt u hier https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

Website controlling via WiredMinds

In het kader van marketing en optimalisatie worden er op deze website producten en diensten van wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/) gebruikt. Daarbij worden er gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waarmee onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden deze profielen volledig geanonimiseerd. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden opgeslagen en worden gebruikt voor het opnieuw herkennen van die browser. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden overgedragen aan wiredminds of rechtstreeks verzameld door wiredminds. wiredminds kan informatie die is achtergelaten door bezoekers aan de website gebruiken om anonieme gebruikersprofielen te maken. De daarbij verkregen gegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en de gegevens worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Als er IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd door het laatste nummerblok te verwijderen. Er kan te allen tijde met toekomstig effect bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverzameling, -verwerking en -opslag.

Akamai (Content Delivery Network en Download Delivery)

Wij maken gebruik van een "Content Delivery Network" (CDN) dat wordt aangeboden door Akamai. Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van ons online-aanbod, met name grote mediabestanden zoals grafieken of scripts, sneller wordt geleverd met behulp van regionaal verdeelde en via het internet verbonden servers.

Om in MyTRUMPF updates voor onze producten aan te kunnen bieden, gebruiken wij het product "Download Delivery" van Akamai.

Meer informatie vindt u onder https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/

Veiligheid

De TRUMPF Groep treft alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Zo worden uw gegevens opgeslagen in een veilige operationele omgeving die niet openbaar toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens bij het verzenden door de zogenaamde Transport Layer Security-technologie (TSL) versleuteld. Dat betekent dat, als uw browser TSL ondersteunt, de communicatie van door TSL beveiligde gegevens tussen uw computer en onze servers plaatsvindt met behulp van een erkend versleutelingsproces. Door gebruik te maken van Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments), kunnen wij u volledige veiligheid bieden voor uw creditcardgegevens. Deze worden niet op onze servers opgeslagen, maar direct via de betreffende betalingsinstelling verwerkt. Mocht u via e-mail contact met ons willen opnemen, dan willen wij u erop wijzen dat wij de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kunnen garanderen. De inhoud van e-mails kan door derden worden bekeken. Wij adviseren u daarom om vertrouwelijke informatie uitsluitend via de post aan ons te sturen.

Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps (een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor de visuele weergave van onze locaties met de plug-in van Google Maps. Bij gebruik van Google Maps worden gegevens die nodig zijn voor het gebruik ervan en andere gegevens doorgegeven. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn met betrekking tot uw apparaat, logbestanden van servers incl. IP-adres of gegevens uit het webgeheugen van de browser. Google licht toe: "Onder bepaalde omstandigheden voegen wij de persoonsgegevens van een dienst samen met informatie en persoonsgegevens van een andere dienst van Google." – Meer informatie en details vindt u in het privacybeleid van de diensten van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Font Awesome

Op deze websites worden externe lettertypen van Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, VS) gebruikt. De integratie van deze lettertypen vindt plaats door middel van een serveroproep, meestal een server van Font Awesome in de VS. Hierdoor wordt er aan de server doorgegeven welke van onze websites u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker wordt ook door Font Awesome opgeslagen. Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Font Awesome, die u hier kunt raadplegen: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Steekproefsgewijs analyseren wij het bewegings-, klik- of tikgedrag op onze website om de opbouw van onze pagina's te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de dienst Hotjar, die een klein deel van de sessies willekeurig registreert. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar, noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. De gegevens worden geanonimiseerd, opgeslagen en na 365 dagen verwijderd.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Via deze link kunt u bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar, evenals tegen het opslaan van Hotjar Tracking Cookies op andere websites: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Service & contact