Land-/regio- en taalkeuze

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In logbestanden, via zoekmachines en formulieren worden bij het gebruik van onze website gegevens verzameld. Als u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard de verbindingsgegevens van uw computer, de sites die u bezoekt, de datum en duur van het bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt op in het kader van de systeemveiligheid. Verdere persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, enquête, wedstrijd, voor de uitvoering van een overeenkomst of een verzoek om informatie. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor het traceren van misbruik op de webserver en vervolgens verwijderd. Het tijdstip van de laatste login wordt ook voor reclamedoeleinden gebruikt, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Informatie over het gebruik van cookies

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op verschillende pagina’s integreren en gebruiken wij cookies om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en externe webservices te integreren. Deze zogenaamde “cookies” zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw toegangsapparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteriserende tekenreeks die de browser eenduidig identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het proces van het opslaan van een cookiebestand wordt ook “een cookie plaatsen” genoemd. Cookies kunnen hierbij zowel door de website zelf als ook door externe webservices worden geplaatst.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6, lid 1, sub f van AVG (gerechtvaardigd belang) resp. art. 6, lid 1, sub a resp. art. 9, lid 1, sub a resp. art. 49, lid 1, sub a van de AVG (toestemming).

De wettelijke basis hiervoor is te vinden in de cookietabel verderop onder dit punt.

In het algemeen geldt dat bij cookies die worden verzameld op basis van een rechtmatig belang, het ons rechtmatige belang is om de functionaliteit van onze website en de daarop geïntegreerde diensten te garanderen (technisch noodzakelijke cookies). Bovendien kunnen cookies hun gebruiksvriendelijkheid ervan vergroten en de bezoekers persoonlijker aanspreken. Er is ook een rechtmatig belang bij de cookies die de veiligheid van de website en dus ook van uw persoonsgegevens dienen. Met de hiervoor genoemde cookies hebben wij een afweging gemaakt tussen uw en onze belangen.

Wij kunnen afzonderlijke bezoekers van onze website alleen analyseren en volgen met cookies wanneer de bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Ook de integratie van geïndividualiseerde reclame is alleen mogelijk met toestemming.

Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website of de externe webservices geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren of om het aangegeven doel met uw toestemming na te streven. Cookies stellen ons ook in staat om afzonderlijke bezoekers te herkennen aan de hand van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele of willekeurige ID, zodat we meer geïndividualiseerde diensten kunnen aanbieden. De details zijn in de volgende tabel vermeld.

Duur van de opslag

De hierna genoemde cookies worden in uw browser opgeslagen totdat u ze verwijdert of de duur van de opslag is verlopen. In het geval van een sessiecookie worden de cookies verwijderd wanneer de sessie is verlopen. De details zijn in de volgende tabel vermeld:

Beschrijving van de cookies

Trumpf.com en MyTrumpf.com

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
_ga www.trumpf.com Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 2 jaar Tracking
PHPSESSID www.trumpf.com PHP-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
language_iso www.trumpf.com Taalvoorkeur van gebruiker Toestemming 6 maanden Configuratie
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Slaat de cookievoorkeur van de gebruiker op Rechtmatig belang 6 maanden Configuratie
backlink_referrer www.trumpf.com Wordt gebruikt om de gebruiker een gekwalificeerde teruglink naar de hiervoor bezochte website aan te kunnen bieden. (incl. titel van vorige pagina in teaser) Toestemming Sessie Configuratie
fe_typo_user www.trumpf.com Authenticatiecookie voor TYPO3 Frontend-Login (sessiecookie applicatie) Rechtmatig belang Sessie Authenticatie
RT www.trumpf.com Met deze cookie worden er via de tool Akamai mPulse performance-analyses uitgevoerd voor de vormgeving en verbetering van ons aanbod. Toestemming 1 week Tracking
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Slaat de cookievoorkeur van de gebruiker op Rechtmatig belang 1 jaar Configuratie
Customer Identity Management voor Single-Sign-On

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID identity.trumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om ondanks de load balancer altijd de juiste server te bereiken. Rechtmatig belang 2 minuten Technisch vereist
lang identity.trumpf.com Taalvoorkeur van gebruiker Toestemming 3 dagen Configuratie
commonAuthId identity.trumpf.com

Noodzakelijke cookie voor identificatie van de SSO-sessie, zie docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence

Rechtmatig belang Sessie Authenticatie
opbs identity.trumpf.com

Sessiecookie van de OpenID Provider (OP Browser state cookie). Vereist voor Single-Sign-On Session-Handling op basis van OpenID Connect, zie medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc

Rechtmatig belang Sessie Authenticatie
E-Shop Slijtdelen en originele onderdelen

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
RedirectURL www.shop.trumpf.com Relevant voor aanmelden, bevat teruglink na aanmelden Toestemming Sessie Authenticatie
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Beveiligt de shop-sessie Rechtmatig belang Sessie Veiligheid
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Bevat B2B-specifieke logica voor de "Mijn account"-pagina’s. Rechtmatig belang Sessie Sessie
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Deze cookie slaat op welke pagina’s u bezoekt. Dit is vereist voor de juiste navigatie in de webshop. Rechtmatig belang Sessie Sessie
sid www.shop.trumpf.com Met deze cookie slaan wij op welke producten u in uw winkelwagen heeft geplaatst en of u nog ingelogd bent wanneer u binnen de webshop een andere pagina bezoekt. Rechtmatig belang Sessie Sessie
userid www.shop.trumpf.com Gebruikerscookie      
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Winkelwagencookie      
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com A/B Test Cookie      
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Kort bekeken producten      
CountrySelection www.shop.trumpf.com Resultaten van het vervolgkeuzemenu met landselectie   Sessie  
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Resultaat van de bevestiging van de Cookie Consent Layer   31536000s  
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Bijbehorende functie niet in gebruik   2592000s  
Oseon Analytics

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
_ga oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID aan een sessie toe, zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 2 jaar Tracking
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID aan een sessie toe, zodat de analysetool Azure Application Insights de fouten en acties van de sessie onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 30 minuten (vernieuwt bij activiteit, max. 24 uur) Tracking
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker, zodat de analysetool Azure Application Insights de fouten en acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 1 jaar Tracking
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID aan de aanvragen toe, zodat opeenvolgende aanvragen door dezelfde serverinstantie worden bewerkt en de gegevens consistent zijn. Rechtmatig belang Sessie Technisch vereist
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID aan de aanvragen toe, zodat opeenvolgende aanvragen door dezelfde serverinstantie worden bewerkt en de gegevens consistent zijn. Rechtmatig belang Sessie Technisch vereist
Docware catalogus online

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Java-sessiecookie voor toepassingen met opengewerkte tekeningen Rechtmatig belang Sessie Sessie
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Toestemming 2 jaar Configuratie
E-Shop Ponsgereedschap en E-Shop Originele onderdelen

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID .mytrumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
saplb_* .mytrumpf.com Authenticatiecookie voor SAP E-Shop Rechtmatig belang Sessie Sessie
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 2 jaar Tracking
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
E-Shop Buiggereedschap

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
_pk_id.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 30 minuten Tracking
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Piwik trackingcookie Toestemming 6 maanden Tracking
Trainingskalender

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
SKSID www.mytrumpf.com Sessiecookie voor trainingskalender-applicatie. Zorgt voor toewijzingen in winkelwagen. Rechtmatig belang 1 dag Sessie
_pk_id.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 30 minuten Tracking

Mogelijkheid tot bezwaar, herroeping van uw toestemming en verwijdering

U kunt uw browser naar wens zo instellen dat het plaatsen van cookies in principe wordt voorkomen. U kunt dan per geval beslissen of u cookies accepteert, of dat u ze in principe accepteert of weigert. Cookies kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden, bijvoorbeeld zodat er kan worden herkend dat uw toegangsapparaat reeds met onze website verbonden is (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let erop dat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping niet verandert.

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde intrekken: privacy-instellingen

Online-meetings via Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams voor het uitvoeren van telefonische en/of videovergaderingen, webinars en virtuele rondleidingen (gezamenlijk "online-meetings"). Microsoft Teams is een onderdeel van Microsoft 365 van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, Verenigde Staten.

Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Voor zover u door TRUMPF wordt uitgenodigd voor een online-meeting, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt: informatie over de deelnemer (voornaam, achternaam, e-mailadres, profielfoto, videobeeld), gegevens over de online-meeting (onderwerp, beschrijving) en andere gegevens die door u via de chatfunctie van Microsoft Teams in een online-meeting zijn opgegeven. Voor zover nodig kunnen chatprotocollen door TRUMPF worden opgeslagen. In dat geval worden de protocollen zo lang bewaard tot het doel van het aanmaken van het protocol is komen te vervallen.

De omvang van de gegevensverwerking door TRUMPF is afhankelijk van uw opgegeven informatie.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw in het kader van online-meetings vastgelegde persoonsgegevens is art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

Gewoonlijk worden online-meetings niet opgenomen. Mocht bij uitzondering een opname plaatsvinden, dan worden alle deelnemers vooraf en aan het begin van de opname om hun toestemming gevraagd. Alleen in dat geval vindt een opname plaats. Mocht TRUMPF met uw toestemming een online-meeting opnemen, dan worden de opnames gewist zodra het doel van de opname is komen te vervallen.

De wettelijke basis voor de verwerking in het geval van een opname is uw toestemming, art. 6, lid 1, sub a van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Microsoft op https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te beoordelen. De daaruit resulterende gegevens worden gebruikt om onze website en reclameactiviteiten te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst die door Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) wordt geëxploiteerd en aangeboden.

Wettelijke basis

De verwerking van uw gegevens gebeurt op grond van de door u gegeven toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a resp. art. 49, lid 1, sub a van de AVG.

Soort persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan onze website worden o.a. de volgende gegevens geregistreerd:

Bezoekersgerelateerde gegevens

IP-adres (in ingekorte vorm zodat er geen identificatie mogelijk is); Locatie (land en plaats); Taal; Besturingssysteem; Apparaat (pc, tablet of smartphone); Browser en alle gebruikte add-ons; Resolutie van de computer

Verkeersbronnen

Herkomstbron van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemiddel u op onze website gekomen bent)

Bezoekersgedrag

Welke bestanden worden er gedownload? Welke video's worden er bekeken? Is er op reclamebanners geklikt? Waarheen navigeert de bezoeker op de website? Heeft hij doorgeklikt naar andere websites van het portaal of heeft hij het portaal verlaten? Hoe lang bleef de bezoeker?

Doel bereikt

Product gekocht; Abonnement aangeschaft; Bestanden gedownload

Google verwerkt de gegevens voor het gebruik van de website in opdracht van ons en is contractueel verplicht om maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen. Google verwerkt deze gegevens ook voor eigen doeleinden (bijv. om een profiel te creëren of voor een koppeling naar eventuele Google-accounts). De door de "cookies" verzamelde gegevens over uw websitegebruik worden voor analyse overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Opslagduur

Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser voor een periode van twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan onze website kunt worden herkend.

De geregistreerde gegevens worden samen met een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, wat de beoordeling van de pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens verwijderen wij na 2 jaar automatisch.

Anonymize IP

Deze website gebruikt IP-anonimisering (maskingfunctie "anonymizeIP"). Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ingekort en alleen anoniem doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten van de website met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de exploitant te verlenen.

Overdracht van persoonsgegevens naar een derde land

Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Herroeping/intrekking

U kunt deze verwerking verhinderen met de volgende maatregelen:

Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat er geen "cookies" worden opgeslagen. Dit kan er echter wel toe leiden dat onze website niet volledig functioneel is.

Daarnaast is het mogelijk om met een add-on van Google voor uw browser het verzamelen van gegevens te voorkomen. Deze add-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Naast de browser-add-on, bijv. als u een smartphone en tablet-pc gebruikt, kunt u de registratie van gegevens door Google Analytics verhinderen door hier te klikken. Hierdoor wordt er een cookie ingesteld die het verzamelen van gegevens voorkomt. Als u onze website vervolgens opnieuw bezoekt met een ander apparaat of andere browser of als u uw cookies heeft verwijderd, moet u de cookie opnieuw instellen.

Daarnaast kunt u de activering van Google Analytics op elk moment intrekken met toekomstige werking in het gedeelte   Privacy-instellingen .

Google is als Amerikaans bedrijf onderworpen aan de zogenaamde CLOUD Act. Deze wet staat toe dat Amerikaanse overheidsinstellingen toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Optimize

Wij maken gebruik van Google Optimize, een webanalysedienst die door Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) wordt geëxploiteerd en aangeboden. Google Optimize is een verdere functie van Google Analytics (zie hiervoor).

Met Google Optimize kunnen wij onze website optimaliseren door middel van een zogenaamde A/B-test. Door Google Optimize krijgt een deel van onze websitebezoekers verschillende versies van onze website te zien. Door middel van de statistische beoordeling kunnen wij identificeren welke versies de gebruikers prefereren. Hierbij wordt het IP-adres van de gebruiker aan Google overgedragen. Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ingekort en alleen anoniem doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

De verwerking van uw gegevens gebeurt op grond van de door u gegeven toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a van de AVG. Meer informatie vindt u onder het kopje over Google Analytics.

Google Adwords Remarketing

Wij maken gebruik van de functie Adwords Remarketing van Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Google Remarketing stelt ons in staat om u tijdens uw bezoek aan de websites die bij het Google Display-netwerk (GND) horen, enkel de producten te laten zien waarin u ook daadwerkelijk geïnteresseerd bent. Hiervoor worden er door uw browser cookies opgeslagen, zodat u wordt herkend tijdens uw volgende bezoek aan een GND-website. Door uw websitegebruik te analyseren, krijgt u advertenties te zien voor de producten die u al heeft bekeken of die voor u interessant kunnen zijn.

Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Om het opslaan van cookies voor remarketing te verhinderen, kunt u uw instellingen voor gepersonaliseerde reclame hier http://www.google.com/settings/ads aanpassen. Als alternatief kunt u ook de instructies volgen op de website van het NAI – Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Wij maken gebruik van de functie Adwords Conversion-Tracking van Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Google Conversion-Tracking stelt ons in staat bij te houden wat er gebeurt nadat een gebruiker onze advertentie heeft bekeken. Hierdoor kunnen wij zien of een product gekocht wordt of de gebruiker zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Door op onze Google-advertentie te klikken, wordt er een cookie opgeslagen op uw apparaat om deze functie mogelijk te maken. Er vindt geen herleiding naar u als persoon plaats.

Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie". 

Om het opslaan van cookies voor conversion-tracking te verhinderen, kunt u de betreffende instellingen in uw browser veranderen.

Meer informatie over conversion-tracking vindt u hier https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

Social Media Wall

Op onze website stellen wij onze Social Media Wall beschikbaar. Hiervoor gebruiken we een plug-in/widget van Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wenen, Oostenrijk. Zodra de plug-in/widget door uw browser wordt geladen, worden uw IP-adres, de bezochte website en andere apparaatspecifieke informatie doorgegeven aan Walls.io GmbH.

Integratie van social media plug-ins

De social media plug-ins van de sociale netwerken LinkedIn, Instagram, X, Facebook en YouTube zijn geïntegreerd via de Social Media Wall. Daarbij worden uw persoonsgegevens (IP-adres, bezochte website en andere apparaatspecifieke informatie) doorgegeven aan de exploitanten van de eerdergenoemde diensten. Indien u bent ingelogd op een persoonlijk account van het betreffende sociale netwerk op hetzelfde moment dat u onze website bezoekt, kan de exploitant van dit netwerk deze gegevens direct aan uw persoon koppelen. Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door de exploitanten van de sociale netwerken. Informatie over de omgang met uw gegevens door de betreffende exploitanten van de sociale netwerken kunt u vinden op:

LinkedIn, Instagram, X, Facebook, YouTube (klik op de betreffende links).

Wettelijke basis

De verwerking van uw gegevens gebeurt op grond van de door u gegeven toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a resp. art. 49, lid 1, sub a van de AVG, voor zover de ontvanger geen vestiging in een veilig derde land heeft resp. niet is gecertificeerd onder de EU-US Data Privacy Framework Agreement.

Herroeping

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door middel van de juiste instellingen in onze privacy-instellingen.

Website controlling via WiredMinds

In het kader van marketing en optimalisatie worden er op deze website producten en diensten van wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/) gebruikt. Daarbij worden er gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waarmee onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden deze profielen volledig geanonimiseerd. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden opgeslagen en worden gebruikt voor het opnieuw herkennen van die browser. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden overgedragen aan wiredminds of rechtstreeks verzameld door wiredminds. wiredminds kan informatie die is achtergelaten door bezoekers aan de website gebruiken om anonieme gebruikersprofielen te maken. De daarbij verkregen gegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en de gegevens worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Als er IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd door het laatste cijferblok te verwijderen. Er kan te allen tijde met toekomstig effect bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverzameling, -verwerking en -opslag.

Content Delivery Network, mPulse

We gebruiken een "Content Delivery Network" (CDN), angeboten von der Akamai Technologies, Inc., 145 Broadway, Cambridge, Massachusetts, VS. Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van ons online-aanbod, met name grote mediabestanden zoals grafieken of scripts, sneller wordt geleverd met behulp van regionaal verdeelde en via het internet verbonden servers.

Daarbij gebruiken wij de dienst "Web Application Protector", die ter beschikking wordt gesteld door Akamai. Door middel van deze dienst wordt elk verzoek gecontroleerd op mogelijke veiligheidsrisico's. Op die manier beschermen wij onze website tegen aanvallen van buitenaf. Om dit te garanderen, wordt elke gegevensstroom tussen u en ons via de servers en IT-infrastructuur van Akamai geleid. Volgens eigen informatie slaat Akamai daarbij geen persoonsgegevens op.

Op onze website maken we ook gebruik van "mPulse". Daarbij wordt een cookie op uw eindapparaat geplaatst, waarmee wij de reactiesnelheid van onze website kunnen meten en controleren. Dit kan ertoe leiden dat de verzamelde gegevens aan Akamei worden doorgegeven.

Om in MyTRUMPF updates voor onze producten aan te kunnen bieden, gebruiken wij het product "Download Delivery" van Akamai. Ook hierbij kunnen we niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens door Akamai worden verwerkt.

Bij de verwerking van uw gegevens kan, zoals boven aangegeven, (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Meer informatie vindt u op https://www.akamai.com/legal/privacy-statement

Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens binnen het CDN is art. 6, lid 1 sub b van de AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens in het kader van mPulse is toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a van de AVG. De gegevensoverdracht aan Akamai vindt plaats op basis van passende waarborgen, waardoor de betrokkenen de beschikking krijgen over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen. Wij hebben daarvoor gezorgd via de zogeheten EU-standaardovereenkomsten inzake gegevensbescherming.

Veiligheid

De TRUMPF Groep treft alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Zo worden uw gegevens opgeslagen in een veilige operationele omgeving, die niet openbaar toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens bij het verzenden versleuteld door de zogenaamde Transport Layer Security-technologie (TSL). Dat betekent dat, als uw browser TSL ondersteunt, de communicatie van door TSL beveiligde gegevens tussen uw computer en onze servers plaatsvindt met behulp van een erkend versleutelingsproces. Door gebruik te maken van Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments), kunnen wij u volledige veiligheid bieden voor uw creditcardgegevens. Deze worden niet op onze servers opgeslagen, maar direct via de betreffende betalingsinstelling verwerkt. Mocht u via e-mail contact met ons willen opnemen, dan willen wij u erop wijzen dat wij de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kunnen garanderen. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien. Wij adviseren u daarom om vertrouwelijke informatie uitsluitend via de post aan ons te sturen.

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor het weergeven van onze locaties in de Google-Maps plug-in. Bij het gebruik van Google Maps worden gegevens doorgegeven die nodig zijn voor het gebruik en overige gegevens. Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn met betrekking tot uw apparaat, logbestanden van servers incl. IP-adres of gegevens uit het webgeheugen van de browser. Google licht toe: "Onder bepaalde omstandigheden voegen wij de persoonsgegevens van een dienst samen met informatie en persoonsgegevens van een andere dienst van Google."

Meer informatie en details vindt u in het privacybeleid van de diensten van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Font Awesome

Op deze websites worden externe lettertypen van Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, VS) gebruikt. De integratie van deze lettertypen vindt plaats door middel van een serveroproep, meestal een server van Font Awesome in de VS. Hierdoor wordt er aan de server doorgegeven welke van onze websites u heeft bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker wordt ook door Font Awesome opgeslagen. 

Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Font Awesome, die u hier kunt raadplegen: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Steekproefsgewijs analyseren wij het bewegings-, klik- of tikgedrag op onze website om de opbouw van onze pagina's te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de dienst Hotjar, die een klein deel van de sessies willekeurig registreert. Hotjar slaat deze informatie op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

De informatie wordt noch door Hotjar, noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. De gegevens worden geanonimiseerd, opgeslagen en na 365 dagen verwijderd.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Service & contact