Land-/regio- en taalkeuze

MyTRUMPF

De op het tabblad "MyTRUMPF" weergegeven, hierna volgende informatie over gegevensbescherming geldt voor het gebruik van ons klantenportaal MyTRUMPF. De algemene informatie, met name over uw rechten, geldt ook voor het gebruik van MyTRUMPF.

Registratie voor MyTRUMPF

Om MyTRUMPF te kunnen gebruiken, is registratie nodig in ons klantenportaal. De door u bij het registratieproces ingevoerde gegevens worden door ons verwerkt. Alle voor het registratieproces benodigde gegevens zijn specifiek gemarkeerd. Naast de benodigde gegevens kunt u tevens andere gegevens op vrijwillige basis opgeven.

We gebruiken uw gegevens voor het vrijgeven van uw registratie, om u als contactpersoon van een klant te identificeren en om klantspecifieke inhoud weer te geven. In het kader van de registratie wordt u als persoon aan een van onze klanten toegewezen. Door deze toewijzing hebben andere medewerkers van uw onderneming toegang tot uw in MyTRUMPF opgeslagen gegevens. Uiteraard is het door u gekozen wachtwoord hiervan uitgesloten. Dit slaan we op als hash-waarde en kunnen we niet in leesbare tekst inzien. Voor derden bestaat echter geen toegangsmogelijkheid.

Voor zover we voor uw onderneming de functie MyTRUMPF-gebruikersbeheer vrijgeven, kan de in uw onderneming gemachtigde klantbeheerder uw bij de registratie ingevoerde gegevens inzien (zie uitleg onder "MyTRUMPF-gebruikersbeheer").

Voor het vrijgeven van het account controleren we alle contactpersonen tegen openbare sanctielijsten. De controle vindt plaats via een door ons gekozen dienstverlener. Daarbij wordt de bij de registratie opgegeven naam vergeleken met de sanctielijsten. Mochten we vaststellen dat de naam op een sanctielijst voorkomt, dan wordt het account door ons geblokkeerd. Op basis van de regelmatig bijgewerkte sanctielijsten vindt ook na registratie regelmatig controle plaats. De status van de controle wordt door ons opgeslagen. We voeren de controle uit op basis van ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het waarborgen dat TRUMPF geen zaken doet met personen die op een sanctielijst staan. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om te zien welke lijsten TRUMPF voor deze controle gebruikt.

In sommige landen wordt TRUMPF vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger. Als dat het geval is, heeft de vertegenwoordiger toegang tot de door u opgegeven persoonsgegevens. Met de vertegenwoordigers garanderen we via contracten dat uw gegevens conform de privacybepalingen worden verwerkt.

Verder worden uw gegevens uitsluitend voor het onderhouden van uw MyTRUMPF-account verwerkt en uiterlijk een jaar na deactivering van het account gewist. Wettelijke basis voor de verwerking van de als noodzakelijk gemarkeerde gegevens is art. 6, lid 1, sub b van de AVG. Voor de opgave en verwerking van uw vrijwillige gegevens is de wettelijke basis uw goedkeuring, art. 6 lid 1 sub a van de AVG.

Aanmelden bij MyTRUMPF

Gebruik van MyTRUMPF is alleen mogelijk na het doorlopen van een aanmeldprocedure. In het kader van de aanmelding verwerken we uw e-mailadres en het als hash-waarde opgeslagen wachtwoord om u als contactpersoon van onze klant te identificeren. Dat dient als waarborg dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot ons platform hebben.

In het kader van de aanmeldprocedure controleren we de status van de sanctielijstcontrole door vergelijking met de gegevens in ons systeem. Hierbij vindt geen vergelijking met de sanctielijsten plaats. Alleen de machtigingsstatus wordt gelezen.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de aanmelding is art. 6, lid 1, sub b van de AVG. De statusvergelijking van de sanctielijstcontroles voeren we uit op basis van ons gerechtvaardigd belang, art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

Wachtwoord herstellen

Met de functie Wachtwoord herstellen kunt u uw wachtwoord opnieuw instellen. Hiervoor met het e-mailadres worden ingevoerd dat u bij de registratie heeft gebruikt. Na het invoeren van het e-mailadres ontvangt u van ons een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Het door u gekozen wachtwoord slaan we op als hash-waarde, niet als leesbare tekst. Voor derden bestaat echter geen toegangsmogelijkheid.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw e-mailadres is art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

MyTRUMPF-gebruikersbeheer

We geven klanten de mogelijkheid om de toegang tot MyTRUMPF in het kader van de functie "MyTRUMPF-gebruikersbeheer" zelf te beheren. De functie MyTRUMPF-gebruikersbeheer geven we in overleg met onze klanten individueel vrij.

Als gebruikersbeheerder voor MyTRUMPF kunnen andere medewerkers van de onderneming worden uitgenodigd voor MyTRUMPF. Hiervoor moeten de e-mailadressen van de andere medewerkers van de onderneming worden ingevoerd. De uitgenodigde medewerkers ontvangen vervolgens een e-mail met een link voor het vrijgeven van het account. Als de link voor het vrijgeven van het account niet binnen 30 dagen na verzending gebruikt wordt, wordt het vrij te geven account automatisch gewist.  De MyTRUMPF-gebruikersbeheerder heeft toegang tot de persoonsgegevens van de medewerkers van de eigen organisatie. Toegang tot persoonsgegevens van gebruikers uit andere organisaties is daarentegen niet mogelijk.

De MyTRUMPF-gebruikersbeheerder is tevens gemachtigd om medewerkers van de eigen organisatie vrij te geven of te weigeren.

Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

Uploaden van inhoud

Met behulp van uw MyTRUMPF-account kunt u tekeningen of afbeeldingen uploaden. De geüploade inhoud kan door alle MyTRUMPF-accounts van dezelfde organisatie worden bekeken. Geüploade inhoud wordt zolang door TRUMPF opgeslagen totdat deze door u wordt verwijderd of totdat de zakelijke relatie wordt beëindigd. Door inhoud te uploaden verklaart u alle benodigde rechten voor deze inhoud te bezitten.

Servicegevallen melden

In ons klantenportaal MyTRUMPF kunt u servicegevallen voor uw TRUMPF-producten melden. De in het kader van de melding ingevoerde gegevens en de daarop volgende communicatie voor de verwerking van het servicegeval via MyTRUMPF, worden opgeslagen. Verplichte velden zijn dienovereenkomstig aangeduid. De omvang van de opgeslagen gegevens hangt van uw gegevens af. TRUMPF verwerkt uw gegevens voor analyse en oplossen van de gemelde servicegevallen. Houd er rekening mee dat de bij de servicemelding ingevoerde persoonsgegevens door andere medewerkers van uw onderneming kunnen worden ingezien.

Mocht u een servicegeval melden via de TRUMPF Service App, dan geldt tevens de betreffende informatie over gegevensbescherming van de TRUMPF Service App.

Als de opslag van uw gegevens niet meer nodig is voor bovengenoemde doeleinden (inclusief facturering) of op grond van overige wettelijke eisen, worden uw gegevens verwijderd.

Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

Bestellingen in de E-Shop

Binnen uw MyTRUMPF-account heeft u toegang tot de E-Shops van TRUMPF. De gegevens die in het kader van bestellingen in de E-Shops worden ingevoerd, worden gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en worden vervolgens opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen – bijvoorbeeld 10 jaar voor belastingdoeleinden. Daarnaast gebruikt de TRUMPF Groep de gegevens voor reclamedoeleinden voor zover dit wettelijk toegestaan is zonder toestemming van de betrokkene. U kunt altijd bezwaar aantekenen tegen dit gebruik via de hierboven genoemde contactgegevens.

TOESTEMMING:

TRUMPF analyseert de bestelprocedure van de gebruiker op eventueel annuleren van de bestelprocedure. Deze gegevens worden vervolgens door TRUMPF geëvalueerd. TRUMPF zal de zo verkregen gegevens gebruiken om contact op te nemen met een gebruiker. U gaat ermee akkoord dat TRUMPF de beschreven analyse uitvoert en dat TRUMPF de verkregen kennis mag gebruiken om contact op te nemen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Informatie over het uitvoeren van het herroepingsrecht vindt u in deze privacyverklaring onder "Uw rechten".

Wettelijke basis voor de verwerking van de in het kader van de bestelling verwerkte gegevens is art. 6, lid 1, sub b van de AVG. Voor de beschreven evaluatie vormt de door u gegeven toestemming de wettelijke basis, art. 6, lid 1, sub a van de AVG

Voor bestellingen via onze Easy Order-app geldt de in de app oproepbare informatie over gegevensbescherming.

Boeking van scholingen

U kunt via uw MyTRUMPF-account de door TRUMPF aangeboden scholingen boeken. Voorwaarde voor de boeking is een actief MyTRUMPF-account. De bij de boeking van scholingen ingevoerde gegevens worden verwerkt ter voorbereiding en uitvoering van de scholingen en voor het opnemen van contact met de deelnemers. In het kader van onze scholingen bieden we een prestatiebeoordeling aan. Voor zover u aan de prestatiebeoordeling deelneemt, worden de daar door u ingevoerde gegevens opgeslagen en geëvalueerd. Vervolgens wordt aan de hand van deze gegevens een testresultaat bepaald. De testresultaten worden na afsluiting van de prestatiebeoordeling overgedragen aan de werkgever van de deelnemer.

Bij het boeken van scholingen kunt u op vrijwillige basis een foto van uzelf uploaden. Voor zover uit de foto zaken kunnen worden afgeleid over bijzondere categorieën persoonsgegevens (bijvoorbeeld dragen van een bril) heeft uw toestemming uitdrukkelijk ook betrekking op deze gegevens.

Voor zover u bij het boeken van een scholing daarmee akkoord bent gegaan, worden uw contactgegevens gebruikt om u opmerkzaam te maken op andere aanbiedingen van TRUMPF.

Wettelijke basis voor de verwerking van de bij het boeken van scholingen verwerkte gegevens is art.  6, lid 1, sub b van de AVG. Uw vrijwillig geüploade foto verwerken we op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, sub a van de AVG resp. art. 9, lid 2, sub a van de AVG.

Service & contact