Land-/regio- en taalkeuze

Glasbewerking

Lasersnijden van glas op hoge snelheid

Lasers overtreffen conventionele, mechanische processen bij het snijden van glas. Terwijl het mechanische snijden van glas alleen met heel lage snelheden mogelijk is, om zo structurele schade door microscheuren en spanningen te vermijden, bereikt de laser door zijn contactloze verwerking aanzienlijk snellere bewerkingstijden. Verder vereist de slijtage van mechanische componenten bij de gebruikelijke procedure regelmatig onderhoud hiervan om zo een gelijkblijvende kwaliteit van de productiecomponenten te garanderen. Dat is bij de laser niet het geval.

Bijzonder geschikt voor het snijden van glas zijn ultrakorte laserpulsen die glas vanwege de zeer hoge piekintensiteiten probleemloos kunnen bewerken en daarbij een extreem hoge snijkwaliteit bereiken. Behalve de stralingsbron is ook een optimale straalgeleiding van groot belang. De straalgeleiding ook langs de straalas is een voorbeeld van de nieuwste ontwikkelingen van optische technologieën die een optimale processnelheid en een daarmee gepaarde rendabiliteit bij het snijden van glas mogelijk maakt. De geavanceerde ontwikkeling van TRUMPF heeft daarmee de derde dimensie van de straalgeleiding veroverd, die het perfect op maat snijden van de straal volgens de eisen van transparant materiaal mogelijk maakt.

Flexible Geometrien beim Laserschneiden von Glas

Bij een klassieke, niet gemodificeerde laserstraal staat de meeste intensiteit centraal, dat wil zeggen ver boven de ablatiedrempel van het materiaal. Op deze manier wordt veel energie verspild. Het principe van straalgeleiding is het vinden van een optimale verdeling van de straalintensiteit om de effectiviteit van het proces te verbeteren. In plaats van de meeste intensiteit op een heel kleine ruimte in de focus van de straal te concentreren, wordt de straalintensiteit relatief gelijkmatig over de straalas verdeeld om een maximaal effect te bereiken. Daardoor kan de verplaatsing van de laserstraal (en daarmee de rendabiliteit van het proces) met meerdere intervallen tot 1 meter per seconde en meer worden verbeterd.

Samenvatting: de geschikte keuze van laserparameters zoals bijvoorbeeld pulsenergie, pulsoverlapping en herhaalfrequentie voorkomt het ontstaan van microscheuren, waardoor een uitgebreide nabewerking niet meer nodig is.

MateriaalGlas
Gebruikelijk procesMechanisch, chemisch etsen
UitdagingSchadevrije bewerking
LaserTruMicro 5070 / 5270
Golflengte1030 nm / 515 nm
Optisch systeemScanner, vaste optiek
Max. pulsenergie150 µJ
Snelheid3 - 1000 mm/s afhankelijk van proces en geometrie
VoordeelSchadevrije bewerking, geen nabewerking, geen slijtage van gereedschap dankzij contactloze bewerking, willekeurige geometrie met de kleinste correcties mogelijk, flexibiliteit

Producten

Contact
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Service & contact