Wybór kraju/regionu i języka
Jednomodowy VCSEL, 850 nm
Jednomodowy VCSEL, 850 nm
Laser VCSEL jedno i wielomodowy

Jednomodowy VCSEL

Diody laserowe VCSEL jako chip do zastosowań o dużej objętości i wysoce zintegrowanych czujników

Laser VCSEL jedno i wielomodowy

Jednomodowy VCSEL

Małe matryce VCSEL o długości 940 nm z gaussowskim rozkładem wiązki

Jednomodowy VCSEL 850 mm TO46 z TEC, TRUMPF Photonic Components
Jednomodowy VCSEL 850 mm TO46 z TEC, TRUMPF Photonic Components
Laser VCSEL jedno i wielomodowy

Jednomodowy VCSEL

VCSEL z hermetycznie zamkniętą obudową TO i opcjonalnym zintegrowanym TEC do pracy w trudnych warunkach środowiskowych

Laser VCSEL jedno i wielomodowy

Jednomodowy VCSEL

VCSEL z wbudowaną fotodiodą do odbioru sygnałów odblaskowych.

Jednomodowy VCSEL

Jednomodowe VCSEL są idealnym wyborem do wymagających zastosowań czujników dzięki ulepszonym właściwościom optycznym. Mody podłużne i poprzeczne wyższych rzędów są tłumione dzięki innowacyjnej budowie chipów. Polaryzacja jest liniowo stabilna.

Profil wiązki zgodny z rozkładem Gaussa

Całkowicie symetryczny i zgodny z rozkładem Gaussa profil wiązki znacząco upraszcza optyczny projekt aplikacji.

Niska rozbieżność wiązki

Powtarzalny kąt dywergencji w zakresie 20° (1/e2), lub mniejszym, ułatwia prowadzenie wiązki.

Niewielka szerokość spektralna

Linia laserowa wynosząca typowo 100 MHz powoduje, że ten laser doskonale się nadaje do zastosowań w spektroskopii.

Niski pobór mocy

Pobór mocy elektrycznej mierzony w miliwatach umożliwia zasilanie bateryjne w zastosowaniach mobilnych.

Profil wiązki

Rozkład intensywności laserów jednomodowych VCSEL w polu dalekim idealnie pokrywa się z rozkładem Gaussa.

Charakterystyka LIVIT

Niski prąd tętniący i liniowe osiągi w dużym zakresie temperatur ułatwiają definiowanie docelowego punktu pracy

Zakres

Mody wyższego rzędu są silnie tłumione, a pasmo zakresu jest bardzo wąskie.

Grafika, technologia samomieszającej się interferencji
Technologia samomieszającej się interferencji (SMI)

Jednomodowe VCSEL ze zintegrowaną fotodiodą umożliwiają zastosowanie technologii SMI. W sprawdzonej metodzie pomiarowej rezonator wychwytuje odbicie wiązki laserowej i miesza ją ze światłem w rezonatorze. Wbudowana fotodioda mierzy zmiany mocy powodowane przez zakłócenia. System oblicza prędkość ruchu na podstawie różnicy częstotliwości. Z modulacji długości fal można wywnioskować kierunek ruchu obiektu docelowego.

Enkoder optyczny do bardzo precyzyjnego pozycjonowania

Lasery jednomodowe VCSEL dzięki swojemu profilowi wiązki zgodnemu z rozkładem Gaussa, niskiemu poborowi mocy, wysokiej długości koherencji oraz wyjątkowej niezawodności idealnie nadają się do zastosowania w enkoderach optycznych.

Grafika FTIR (Spektroskopia w podczerwieni z wykorzystaniem transformaty Fouriera), TRUMPF Photonic Components

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)

Niska zależność temperaturowa długości fali emisji (0,06 nm/K) i wąskopasmowa emisja spektralna wynosząca typowo 100 MHz powoduje, że stabilne temperaturowo jednomodowe lasery VCSEL doskonale nadają się jako odniesienie długości fali w spektrometrach FTIR.

Czujniki tlenu

Jednomodowe VCSEL idealnie nadają się do zastosowań TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Systemy TDLAS korzystają z wąskich szerokości linii i delikatnej regulacji, którą oferuje Single-Mode VCSEL z TEC.

Bardzo precyzyjne czujniki głębokości

Jednomodowe matryce VCSE idealnie nadają się do bardzo precyzyjnych zastosowań ToF (Time-of-Flight). Liniowe pomiary głębokości w zakresie od wielu metrów aż do 0 mm można wykonać za pomocą jednomodowych matryc VCSEL.

Przemysłowe czujniki prędkości i odległości

Obudowy TO są wytrzymałe i nadają się do stosowania w środowiskach przemysłowych. Są one stosowane jako czujniki prędkości i odległości dla różnych materiałów, w tym materiałów wrażliwych, takich jak tkaniny.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Parametry lasera        
Rodzaj lasera Tryb Single Tryb Single Tryb Single Tryb Single
Długość fal 850 nm 940 nm 850 nm 760, 763, 850 nm
Moc wyjściowa (min.) 2 mW 13,5 mW 0,3 mW -
Moc wyjściowa (maks.) 2,5 mW 25 mW 0,75 mW -
Liczba stref 1 Sztuka 12 Sztuka 2 Sztuka 1 Sztuka
Sprawność różniczkowa (w temperaturze pokojowej) 0.5 - 1 W/A 0,9 W/A - -
Klasa lasera 3B 3B 3B 3B
Układ optyczny        
Element optyczny - - z kontrolą polaryzacji Pakiet TO ze zintegrowanym układem optycznym
Prąd        
Napięcie prądu (przy 25 mA i w temperaturze pokojowej) 2,6 V 2,6 V 1.7 - 2.4 V -
Prąd progowy (w temperaturze pokojowej) 2 mA 3,6 mA 0.2 - 1.0 mA -
Wielkość        
Wymiar – szerokość 200 μm 187 μm 165 μm -
Wymiar – wysokość 200 μm 187 μm 165 μm -
Wymiar – głębokość 99 μm 99 μm 130 μm -
Jednomodowy VCSEL, 850 nm

Chip 850 nm

Chip 850 nm oferuje wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu. Chip nadaje się do zastosowań wielkoseryjnych i wysoce zintegrowanych. Diody laserowe są dostarczane w postaci chipów na taśmie. Ten format dostawy zakłada wykorzystanie procesów pick and place lub tzw. die bonding do obróbki diod laserowych.

Mała matryca VCSEL o długości 940 nm z gaussowskim rozkładem wiązki

Jednomodowa matryca VCSEL z 12 mini nadajnikami do bardzo precyzyjnych czujników Time-of-Flight. Matryce VCSEL z gaussowskim rozkładem wiązki i krótkim czasem wzrastania i opadania.

850 nm ViP (VCSEL z zintegrowaną fotodiodą)

Zintegrowane rozwiązanie VCSEL ViP jest wyposażone w fotodiodę zintegrowaną bezpośrednio z VCSEL, która odbiera sygnały odblaskowe do dalszego przetwarzania. Opatentowane rozwiązanie wspiera zatem technologię samomieszającej się interferencji, w skrócie SMI. SMI to sprawdzona optyczna metoda pomiarowa do zastosowań w czujnikach przemysłowych i elektronice użytkowej.

Pakiety TO

VCSEL w hermetycznie szczelnej obudowie TO pozwalają na proste stosowanie diody laserowej i nadają się do obsługi w wymagających warunkach otoczenia. Dodatkowo możliwe jest wykonanie testu obciążeniowego. Zintegrowana dioda Zenera obniża czułość ESD.

TO z TEC

Do zastosowania w sytuacjach, w których wykorzystywany jest duży zakres temperatur lub wymagana jest spektralna stabilizacja diody laserowej, służy pakiet TO z zintegrowanym TEC. Moduł Peltiera dzięki opornikowi typu NTC pozwala na precyzyjną regulację temperatury lasera, hermetyczność obudowy wyklucza możliwość kondensacji w laserach VCSEL.

Kontrola polaryzacji

Jednomodowe VCSEL o stabilnej, zaawansowanej polaryzacji liniowej poprawiają jakość oświetlenia i rozdzielczość w wymagających zastosowaniach oświetlenia 3D.

Siatka powierzchniowa umożliwia stabilną polaryzację i jest wytrawiona bezpośrednio w GaAs. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji siatki spolaryzowane układy VCSEL osiągają niemal 100-procentową sprawność energetyczną w porównaniu z niespolaryzowanymi VCSEL. Firma TRUMPF opracowała opatentowaną technologię VCSEL o stabilnej polaryzacji do zastosowań w dużych seriach.

Możliwa jest również opcja podwójnej polaryzacji, dzięki czemu w jednym VCSEL zintegrowane są dwa kierunki polaryzacji.

Pakiety TO

Jednomodowe VCSEL w hermetycznie uszczelnionej obudowie TO pozwalają na łatwe stosowanie diody laserowej i nadają się do obsługi w wymagających warunkach otoczenia. Produkty są opcjonalnie wyposażone w system kontroli temperatury (TEC, termistor).

Zintegrowana fotodioda

VCSEL ze zintegrowanymi fotodiodami (ViP) pozwalają na wychwytywanie odbitych sygnałów do dalszej obróbki. Opatentowane rozwiązanie wspiera zatem technologię samomieszającej się interferencji, w skrócie SMI. SMI to sprawdzona optyczna metoda pomiarowa do zastosowań w czujnikach przemysłowych i elektronice użytkowej.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Przemysłowe rozwiązania VCSEL (pakiety TO)

Lasery VCSEL w hermetycznie zamkniętej obudowie typu TO (ang. transistor outline) umożliwiają łatwą obsługę diody laserowej i są odpowiednie do pracy w wymagających warunkach środowiskowych. 

Historia sukcesu SICK AG

Dowiedz się, w jaki sposób firma SICK AG – specjalista w dziedzinie czujników przemysłowych – dzięki diodom VCSEL firmy TRUMPF sprawiła, że pomiary bezdotykowe w zakładach produkcyjnych mogą być stosowane w produkcji masowej.

Czujniki optyczne do zastosowań przemysłowych

Rozwiązania w zakresie czujników optycznych oparte na technologii VCSEL odgrywają ważną rolę w środowiskach produkcyjnych. VCSEL są ukierunkowane na zastosowania takie jak czujniki tlenu, czujniki wilgotności, czujniki położenia czy czujniki zbliżeniowe, ponieważ są  niezawodnymi i wysokowydajnymi źródłami światła dla zastosowań w zakresie czujników przemysłowych.

Kontakt
Dystrybucja Photonic Components
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt