Land-/regio- en taalkeuze

Dieptelassen

Voor het dieptelassen zijn erg hoge vermogensdichtheden nodig van ongeveer 1 megawatt per vierkante centimeter. De laserstraal smelt het metaal niet alleen op, maar genereert ook damp.v

Beim Tiefschweißen entsteht eine tiefe Dampfkapillare, das Keyhole.

Als de damp wegstroomt oefent deze druk uit op de smelt en verdringt deze gedeeltelijk. Het werkstuk smelt nog verder op. Er wordt een diep, smal met damp gevuld gat gevormd: een dampcapillair - ook keyhole genoemd (Engels voor sleutelgat). De dampcapillair is omgeven door het gesmolten metaal. Als de laserstraal over de voegnaad beweegt, beweegt de dampcapillair mee door het werkstuk. Het gesmolten metaal vloeit om de dampcapillair en wordt aan de achterkant hard. Op deze manier vormt zich een smalle, diepe lasnaad met een gelijkmatige structuur. De naaddiepte is tot 10 keer groter dan de naadbreedte en kan tot 25 millimeter bedragen. Aan de vloeibaar gesmolten wanden van de dampcapillair wordt de laserstraal veelvoudig gereflecteerd. Daarbij absorbeert de smelt de laserstraal bijna helemaal en het rendement van het lasproces stijgt. Als met CO2-lasers wordt gelast absorbeert ook de damp in de keyhole laserlicht en wordt gedeeltelijk geïoniseerd. Er ontstaat plasma. Het plasma brengt eveneens energie in het werkstuk. Dieptelassen kenmerkt zich daarom door een hoog rendement en hoge lassnelheden. Door de hoge snelheid is de thermische invloedzone klein en de deformatie gering. De methode wordt gebruikt wanneer er hoge lasdieptes nodig zijn of meerdere materiaallagen in één keer moeten worden gelast.

Producten

Contact
Verkoop
Fax 088 400 2444
E-mail
Service & contact