You have selected Nederland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Scannerlassen | TRUMPF

Scannerlassen – Zeer productieve bewerking zonder niet-productieve tijden

Het scannerlassen maakt vandaag de dag zeer productieve en flexibele installatieconcepten mogelijk, die het lassen in serieproductie sneller, preciezer en daarmee rendabeler maken dan conventionele lasmethoden.

Scannerschweißen mit Hilfe von CalibrationLine

Bij scannerlassen vindt de straalgeleiding plaats met bewegende spiegels [1]. Door verandering van de spiegelhoeken wordt de straal geleid [4]. Er ontstaat een bewerkingsveld [3], waarin zeer dynamisch en precies kan worden gelast. De veldgrootte hang af van de werkafstand en de afbuighoek.De bewerkingssnelheid en grootte van de focusdiameter op het werkstuk hangt af van de afbeeldingseigenschappen van het optische systeem, de hoek waarin de straal op het werkstuk treft, de kwaliteit van de laserstraal en het materiaal.Door het bewegen van een extra lenssysteem [2] kan het focuspunt ook in Z-richting uiterst dynamisch worden verschoven, om zo driedimensionale componenten volledig te kunnen bewerken zonder beweging van de bewerkingskop of de component.Door de zeer snelle verplaatsingsbewegingen vervallen niet productieve tijden vrijwel volledig, en het laserapparaat kan gedurende de volledige beschikbare productietijd produceren.

Scannerschweißen einer Automobiltür mit der Programmierbaren Fokussieroptik PFO 33

Tijdens het lassen kan de scanneroptiek bovendien in combinatie met een robot boven een werkstuk worden geleid. Deze "vliegende" beweging zorgde voor het begrip "Welding-on-the-fly": robot en scanneroptiek synchroniseren in real time hun bewegingen ten opzichte van elkaar. Het gebruik van een robot vergroot de werkruimte duidelijk en maakt een echte driedimensionale bewerking van de component mogelijk.Voor de programmering van een PFO kan een comfortabele editor worden gebruikt, die lasfiguren op een werkstuk kan construeren en opslaan.Als stralingsbron worden disklasers met een hoog vermogen en straalkwaliteit gebruikt. Eén of meerdere flexibele laserlichtkabels geleiden daarbij het laserlicht van het laserapparaat naar de bewerkingsstations.

Producten