You have selected Türkiye. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Bakır kaynağında sıçramaya son! | TRUMPF
TRUMPF bakır kaynağı uygulama örneği

Bakır kaynağı uygulamasındaki problemler

Bakır bileşenler; elektrikli ulaşım, elektronik takı ve saat endüstrisi gibi pek çok sektörde kilit rol oynamaktadır. Yansıtma özelliği yüksek malzemelerdeki kaynak çalışmalarında başlıca iki problem söz konusudur: eşit ve yüksek kalitede kaynak dikişleri elde etmek ve düşük oranda sıçrama oluşturmak. Lazer de tam burada devreye girmektedir. Temassız takımlar sayesinde yüksek dayanımlı, tekrarlanabilir ve iletkenlik özelliği yüksek bağlantılar oluşturulabilmektedir. Bunun dışında TİG kaynağa kıyasla parçanın ağırlığını artıraracak ek malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bakır kaynaklama - sabit ve neredeyse hiç sıçramasız

Bakır kaynağı uygulamasında hangi farklı yöntemler mevcuttur?

Lazer ile bakır kaynağının TİG kaynak, lehim ve vidalama gibi alternatif yöntemlere kıyasla hangi avantajları mevcuttur?

Tekrarlanabilir

TİG kaynağa, vidalamaya veya yumuşak lehimlemeye kıyasla, lazer yönteminde ek malzeme kullanılmadan eşit dikiş kalitesi elde edilebilir.

Yüksek kalite

Lazerle bakır kaynağı yönteminde, eriyik banyosunun ideal dinamiği sayesinde gözenek oluşması önlenmektedir.&Sıçramalar da aynı şekilde azaltılmaktadır.

Esnek

Yeşil lazer, malzeme yüzeyinin yapısından bağımsız şekilde kaynak dikişlerinin eşit ve &yüksek kalitede olmasını sağlamaktadır.

İstikrarlı

Bakır ve alüminyum bağlantıların kaynaklanması sırasında malzemeler minimum oranda karışmakta (intermetalik faz) ve bu şekilde yüksek mekanik stabilite ve iletkenlik değerleri elde edilmektedir.

Temassız

Lazer, aşınmaya tabi olmayan temassız bir takımdır. Bileşenleri kirlenmez veya hasar görmez.

Uygulama örnekleri

TruLaserStation 7000 lazer kaynak otomotiv uygulaması

Güç elektroniği için bakır bağlantılar

Muhafazaların gittikçe daha kompakt bir hale gelmesi ve elektronik bileşenlerinden daha yüksek performansların beklenmesi, bakır bileşenlerde kullanılan birleştirme tekniklerine olan taleplerin de artmasına neden olmaktadır. Palslı yeşil lazerler, yüzey özelliklerine bakılmaksızın bu malzemelerin yüksek bir tekrarlanabilirlik oranı ile kaynaklanmasını ve son derece düşük oranda sıçrama oluşmasını sağlamaktadır.

TRUMPF bakır kaynağı uygulaması hücre bağlantı elemanları

Hücre kontakları için karışık bağlantılar (Busbarlar)

Lazerler, temassız ve düşük enerji girişli çalıştıklarından hassas akü hücreleri için idealdir. Malzemeye mekanik olarak yüklenilmiyor. Lokal olarak sınırlı, düşük ısı girişi sayesinde son derece yüksek bir hassasiyete sahip, kaçıklığın oluşmadığı dikişler elde ediliyor.

TRUMPF lazerleriyle akü hücresi üretimi

Akü muhafazalarının ve hücre bağlantı elemanlarının kaynaklanması

TRUMPF müşterileri, TRUMPF lazerleriyle bakır ve alüminyum akü muhafazalarını ve hücre konektörlerini kolayca ve son derece kesin dikişlerle kaynaklayabiliyor. Böylelikle de bir akü bloğuna entegre edilebilen hücreler daha küçük ve daha yüksek performanslı olabiliyor. Kapsamlı bir sensör sistemi, kaynak dikişlerinin kalitesini denetliyor ve hassas kaynak derinliklerini garanti ediyor.

TRUMPF bakır kaynağı Hairpin

Elektrikli motorlar için Hairpin kaynak

Hairpin kaynak uygulamasında kısa palslı lazerler, yalıtım boya katmanını alttaki bakıra zarar vermeden kaldırabilmektedir. Lazerli kaynak işlemlerinin yüksek tekrarlanabilirlik oranı sayesinde kullanıcılar, büyük seri üretimlerinde bile her zaman iyi iletkenliğe hassas ve dayanıklı bağlantılar elde edebilmektedir.

İlginizi çekebilecek diğer konular