Ülke, bölge ve dil seçimi
TRUMPF lazerle işlenmiş, kaynaklanmış plastik içeren bileşen

Lazerle plastik kaynaklama

Yüksek bir kalite, yeniden üretilebilirlik ve çözücünün kullanılmadığı uygulamalar – Çok çeşitli avantajlar sunan plastik malzemelerin lazer temelli yöntemle birleştirilmesi, pek çok sektörde yapıştırma, ultrasonik kaynak ya da vibrasyon kaynağı gibi  standart kaynaklama yöntemlerinin yerini alıyor. Lazerle birleştirmede kaynak dikişi, istenilen bileşen geometrisi için uyarlanabiliyor. Lokal olarak son derece sınırlı bir şekilde gerçekleşen ısı etkisi sayesinde, hassas elektronik tertibat etkin bir biçimde korunmuş oluyor. Plastik malzemelerin lazerle kaynağında dört ana teknik söz konusu: kontur kaynağı, yarı eşzamanlı kaynak, eşzamanlı kaynak ve maske kaynağı. Plastik malzemelerin kaynaklanmasında genelde yaklaşık 300 Watt'a kadar varan lazer güç oranları kullanılıyor.

Yüksek kaliteli ve yeniden üretilebilir

Kaynak dikişleri, değişmez yüksek bir kaliteye sahiptir. Oluşturulan dikişler, temel malzeme dikişleri mukavemetine denk bir mukavemete sahip olur.

Esnek kullanım

Kaynak dikişi, istenilen bileşen geometrisi için uyarlanabilir.

Kalıntısız

Yapıştırma yönteminden, vibrasyon kaynağından ya da ultrasonik kaynaktan farklı olarak lazer kaynağında yapıştırıcı kalıntısı ya da plastik pulları oluşmaz.

Koruyucu

Lokal olarak sınırlı gerçekleşen ısı etkisi, hassas elektronik tertibatı korur.

Çok düşük ses ve aşınma oranları

Lazerle plastik kaynaklama sadece malzeme açısından değil, aynı zamanda çevre için de koruyucu niteliktedir.

Lazerle plastik kaynaklama nasıl yapılıyor?

Skizze Prozess Laserkunststoffschweißen

Demet kaynağı yöntemiyle lazerle plastik kaynağında, iki çeşit termoplastik malzeme birbirine bağlanır: Geçirgen özellikte birleşme parçasından lazer geçirilir, emici özelliğe sahip birleşme parçası ısıtılır. Emici özellikteki plastik malzeme, geçirgen birleşme alanını da eritir. Yeterli bir ısı transferinin sağlanabilmesi için birleştirilecek parçaların uygun bir tertibatla birbirlerine bastırılmaları gerekir. Aralık 150 μm'den mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Kalıcı bir birleşme için eriyen plastiğin tamamen katılaşmış olması gerekir. Bu nedenle de tertibat, kaynak sürecinin sonlanmasının ardından da iki birleşme parçasını belli bir süre için birbirine bastırmaya devam eder.

Hangi plastikler lazerle kaynaklanabilir?

Malzeme çiftleri matrisinde çeşitli malzemelerin kaynaklanabilme özellikleri gösterilmektedir. Lazerle kaynaklama sonrasında en yüksek bağlantı stabilitesi değerleri, türdeş olan plastiklerde görülmektedir. Plastik malzemenin yüksek fiberglas oranına sahip olması durumunda, hafif kırılgan kaynak bağlantıları oluşabilir. Bu nedenle, fiberglas oranının % 40 üzerinde olmaması tavsiye edilir. Fiberglaslı lazer geçirgen malzeme 2 mm'den daha yüksek bir kalınlıkta olmamalıdır.

Plastik malzemelerin lazerle kaynağında nelere dikkat edilmesi gerekir?

Kaynaklanabilir termoplastik malzemelerin büyük bir çoğunluğu, katı hal lazerleri lazer ışınlarının sadece az bir kısmını emdiğinden is gibi katkı malzemelerinin eklenmesi gerekmektedir. Böylelikle termoplastik malzeme lazer ışınıyla eritilebilir ve kaynaklanabilir. Kaynak süreçlerinin yeniden üretilebilirliğinin garanti altına alınabilmesi için uygun bir alma mekanizmasının bileşenleri yeniden üretilir bir şekilde konumlandırması gerekir. Birleştirme kuvveti, bileşenin kontura yakın bir sıkıştırma maskesine ya da özel bir cama bastırılmasıyla oluşturulur. Camın, yüksek mekanik stabilitede lazer ışınını geçirebiliyor olması gerekir.

Üç lazer demet kaynağı yönteminin karşılaştırılması

Lazerle plastik kaynaklamadaki tipik uygulama alanları

TRUMPF plastic welding application filler cap
Kontur kaynağı uygulanmış tank kapağı

Kontur kaynağı işleminde rotasyon-simetrik bileşen, sabit lazer ışını altında döndürülür. Böylece örneğin bir tank kapağı kaynaklanabilir.

TRUMPF plastic welding application quasi simultaneous buckle switch
Yarı eşzamanlı kaynak uygulaması yapılmış kemer kilidi anahtarı

Yarı eşzamanlı kaynak uygulamasında konturların üzerinden bir tarayıcı optik tertibatıyla son derece seri bir şekilde geçilir. Böylelikle de kontur boyunca her bir nokta hemen hemen eşzamanlı olmak üzere ısıtılır.

Lazerle plastik kaynaklama için TRUMPF ürünleri

TRUMPF, plastik malzemelerin kaynaklanmasında size eksiksiz bir çözüm sunuyor: Lazer, sensör sistemli odaklama tertibatı ve lazer makinası parçalarını ve isterseniz diğer tertibatları, tek bir elden ve özel uygulamanıza en uygun şekilde düzenlenmiş olarak teslim alırsınız. 

İlginizi çekebilecek diğer konular

Sensör sistemi

Komple bir sistem sağlayıcısı olarak TRUMPF size üretim sürecinde kullanılan sensör sistemlerini de sunar. Gerçekleştirilen sürekli denetimler sayesinde kaliteniz yükselir ve üretiminizi en uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.

İşleme optikleri

Modüler sisteme sahip TRUMPF işleme optikleri, bu sayede mekana ve uygulamaya göre değişiklik gösterebilen çeşitli koşullara uyacak şekilde uyarlanabilir.

TRUMPF lazer ile lazer kaynağı
Lazer kaynağı

Lazer ışını, metal ve plastiği birleştirmede yeni olanaklar yaratmaktadır. Yüksek erime sıcaklığına ve yüksek ısı iletkenliğine sahip malzemelerde bile hassas kaynak yapılabilmektedir.

İletişim
Servis ve iletişim