Wybór kraju/regionu i języka
TruDiode, energoefektywny laser diodowy
TruDiode, energoefektywny laser diodowy
Lasery diodowe

TruDiode

Energoefektywny laser diodowy

Oszczędny ekspert spawalnictwa

Wyjątkowo energoefektywne lasery diodowe TruDiode uzyskują optymalne rezultaty przy niewielkich kosztach eksploatacji. Czy to spawanie z głębokim wtopieniem, z wykorzystaniem przewodnictwa cieplnego i napawaniem laserowym, lutowanie czy zgrzewanie tworzyw sztucznych: lasery zapewniają znakomitą jakość spoin przy mocach lasera dochodzących do wielu kilowatów. Dzięki swej modułowej, zwartej budowie TruDiode daje się łatwo integrować z istniejącymi systemami produkcji. W sieci lasera można elastycznie zasilać nawet cztery stacje robocze.

100% niezmiennej mocy

Stabilne procesy dzięki zintegrowanej, aktywnej regulacji mocy lasera zapewniają powtarzalne produkty.

do > 40% sprawności

TruDiode chroni zasoby dzięki wysokiej sprawności i inteligentnemu zarządzaniu energią.

Elastyczność w użyciu

Ekspert spawalnictwa łączy tworzywa sztuczne lub metale i to zarówno z użyciem dodatków, jak i bez nich.

Wyjątkowa kompaktowość

Dzięki zasadzie bezpośredniego działania diod powierzchnia ustawienia TruDiode wynosi mniej niż 1 m2.

Gotowość w każdej chwili

Długa żywotność dzięki pasywnie chłodzonym modułom diodowym

Energoefektywna budowa układu optycznego TruDiode
Cud gospodarczy

Lasery TruDiode nie zawierają praktycznie części ulegających zużyciu. Inteligentna koncepcja chłodzenia z wbudowanym wymiennikiem ciepła sprawia, że zewnętrzna chłodnica staje się często zbędna. Wodą chłodzącą diod można chłodzić dodatkowo układy optyczne i kable światłowodowe. Razem z wysoką efektywnością energetyczną laserów TruDiode prowadzi to do bardzo niskich kosztów inwestycji i eksploatacji.

Budowa układu optycznego TruDiode
Budowa modułowa

Modułowa i zabierająca niewiele miejsca budowa umożliwia prostą i szybką integrację lasera TruDiode z istniejącym systemem produkcji. Poza tym bez problemu można doposażyć TruDiode także w późniejszym czasie. Dzięki temu można na przykład dostosowywać moc lasera lub liczbę wyjść w systemie, gdy aktualne wymogi ulegają zmianom.

Element lutowany laserowo
Różnorodne możliwości materiałowe

Lasery diodowe TruDiode nadają się do obróbki metali i tworzyw sztucznych. Dzięki wysokiej jakości promienia i mocom wyjściowym od 150 do 6000 W można być spokojnym o perfekcyjne rezultaty spawania i lutowania.

Spawanie tworzyw sztucznych przy użyciu TruDiode

Spawanie tworzyw sztucznych przy użyciu TruDiode

Lasery diodowe TruDiode umożliwiają bezdotykowe spawanie tworzyw termoplastycznych z użyciem metody zgrzewania laserowego. Tym sposobem uzyskuje się wyjątkowo trwałe, szczelne i estetyczne połączenia. Metoda zgrzewania laserowego pozwala niemal na każdą geometrię zgrzewu w złączu zakładkowym. Dokładne wprowadzenie energii oznacza minimalne obciążenia termiczne i mechaniczne.

Zbiornik gastronomiczny spawany metodą przewodzenia ciepła

Zbiornik gastronomiczny spawany metodą przewodzenia ciepła

Podczas spawania kondukcyjnego TruDiode stapia łączone elementy wzdłuż spoiny. Topione tworzywa przenikają się wzajemnie i zastygają, tworząc spoinę. Jest ona gładka i zaokrąglona, nie wymaga zatem dodatkowej obróbki. Proces ten jest używany do łączenia detali o cienkich ściankach, na przykład do spoin narożnych krawędzi licowych.

Narzędzie do gięcia hartowane przy użyciu TruDiode

Hartowane laserowo narzędzie do gięcia

TruDiode nadaje się znakomicie do procesu hartowania laserowego. Dzięki wprowadzaniu niewielkiej ilości ciepła wypaczenie elementu pozostaje znikome i nakład dodatkowych prac zmniejsza się niekiedy do zera. Do tego laser umożliwia obróbkę nieregularnych, trójwymiarowych przedmiotów obrabianych.

Napawanie laserowe przy użyciu TruDiode

Ślimak przenośnika wykonany za pomocą napawania laserowego

Przy napawaniu laserowym (w skrócie LMD – Laser Metal Deposition) laser tworzy jeziorko spawalnicze na powierzchni elementu. Przez dyszę automatycznie podawany jest proszek metalowy. Powstają zespawane ze sobą ściegi, które tworzą struktury na istniejących korpusach albo też całych elementach. W tym przypadku metodą napawania laserowego warstwa po warstwie napawa się ślimaka przenośnika na rurze. W porównaniu z innymi procesami generatywnymi w przypadku napawania laserowego szybkość budowania i tym samym tempo procesu są wysokie.

Element lutowany laserowo

Lutowanie

Podczas lutowania laserem spoiny łączone są optymalnie za pomocą lutu. Ze względu na niższą temperaturę topnienia materiału lutowniczego, w porównaniu do materiału elementu, podczas obróbki za pomocą lasera, topi się tylko lut. Spływa on do szczeliny i łączy się z powierzchnią przedmiotu obrabianego (łączenie dyfuzyjne).

Parametry lasera        
Moc lasera na przedmiocie obrabianym 150 W 300 W 600 W 900 W
Typ. stabilność mocy przy mocy znamionowej ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Zakres mocy z możliwością ciągłej regulacji 3 W - 150 W 6 W - 300 W 12 W - 600 W 18 W - 900 W
Jakość promienia 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 16 mm▪mrad 16 mm▪mrad
Apertura numeryczna 0,12 0,12 0,12 0,12
Długość fal 920 nm - 970 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm
Min. średnica światłowodu 150 μm 150 μm 300 μm 300 μm
Konstrukcja        
Wymiary (szer. x wys. x gł.) - - 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 1036 mm x 1250 mm x 709 mm
Wymiary, wersja 19" (szer. x wys. x gł.) 483 mm x 495 mm x 513 mm 483 mm x 495 mm x 513 mm - -
Maks. liczba kabli światłowodowych 2 2 4 4
Ustawienie        
Stopień ochrony - - IP54 IP54
Temperatura otoczenia 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Układ sterowania TruControl

TruControl

TruControl to oprogramowanie sterujące do lasera na ciele stałym TRUMPF umożliwiające szybką i prostą obsługę. Formę impulsu można zaprogramować indywidualnie do konkretnego zastosowania. Moc lasera jest regulowana w czasie rzeczywistym, co pozwala uzyskać maksymalną powtarzalność rezultatów procesu. Aby umożliwić prześledzenie nawet po wielu latach ważnych danych dotyczących jakości produkowanych detali, dostępny jako opcja moduł oprogramowania DataStore rejestruje wszystkie dane związane z jakością. Z zewnętrznymi układami sterowania TruControl komunikuje się za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów. Wpisów dokonuje się, korzystając z ekranu dotykowego panelu sterowania albo komputera panelowego. Za pośrednictwem Ethernetu włącza się swój laser do sieci i podłącza komputery PC.

Dzięki produktom firmy TRUMPF możliwe jest dostosowanie lasera na ciele stałym do warunków instalacji i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich komponentów układów przewodzenia promienia i sterowania. Dostępnych jest również więcej opcji doprowadzania wody chłodzącej. Od początku zdefiniowane są interfejsy dla różnych układów optycznych. Aby ograniczyć koszty, urządzenie laserowe może jednocześnie obsługiwać kilka stacji roboczych. TRUMPF Remote Service zawsze i wszędzie gwarantuje dostępność urządzeń użytkownika.

Aktywna regulacja mocy lasera na ciele stałym TRUMPF
Aktywna regulacja mocy lasera

Niezależnie od wieku urządzenia laserowego czy też panujących warunków otoczenia moc lasera jest stabilizowana na poziomie wyznaczonej wartości (z typową odchyłką ±1%). Tym samym zagwarantowane są powtarzalne rezultaty procesu przez cały okres żywotności lasera.

Stały układ optyczny łączony z TruDiode
Chłodzenie optycznych układów obróbki/kabli światłowodowych

Optyczne układy obróbki i kable światłowodowe mogą być w prosty i wygodny sposób chłodzone przez wodę chłodzącą lasera. Nie jest więc potrzebny osobny układ chłodzenia.

Remote Service TRUMPF
Remote Services

W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. W większości przypadków w taki sposób bezpośrednio usuwa się usterkę lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej. Zapewnia to maksymalną dostępność.

Różnorodne interfejsy lasera na ciele stałym TRUMPF
Różnorodność interfejsów dla łatwej integracji

O integracji lasera TruMicro z maszyną bądź linią produkcyjną decydują interfejsy. Stąd lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych. Ponadto są dostępne: złącze czasu rzeczywistego, równoległe wejścia i wyjścia cyfrowe, interfejs do czujników procesowych, interfejs programowy OPC UA, analogowa karta wejściowa, interfejs do inteligentnych układów optycznych TRUMPF, np. CFO lub programowalnego optycznego układu ogniskującego.

TruFiber dysponuje interfejsem do podłączenia optycznych układów obróbki TRUMPF, np. PFO 20.
Inteligentne podejście aż do przedmiotu obrabianego

TruDiode dysponuje interfejsami do sterowania inteligentnymi układami optycznymi TRUMPF, np. monitorowanym optycznym układem ogniskującym CFO lub optycznym układem skanującym PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu układu sterowania lasera i to bez dodatkowego komputera, bądź dodatkowego układu sterowania. Ustalone dane i przypisane wartości graniczne, łącznie z ostrzeżeniami i komunikatami o błędach mogą być wizualizowane w sterowniku lasera TruControl.

Budowa układu optycznego TruDiode
Elastyczny układ prowadzenia promienia

Aby można było elastycznie planować pracę z laserem, w układzie prowadzenia promienia dostępnych jest wiele możliwości. Układ prowadzenia promienia zintegrowano w kompaktowej obudowie. W systemie Plug & Play bardzo łatwo podłącza się kable światłowodowe do różnych stacji roboczych. Do wyboru mają Państwo maksymalną liczbę 2 lub 4 wyjść włóknowych. Dzięki modułowej konstrukcji można w każdej chwili dozbroić zarówno moc lasera, jak i liczbę wyjść.

Sieć lasera TRUMPF
Sieć lasera TRUMPF

W sieci lasera łączy się w jedną sieć jeden lub więcej laserów TruDiode z maksymalnie 2 lub 4 stacjami roboczymi. Laser albo dzieli swoją moc na wiele stacji albo na zmianę zaopatruje je pełną mocą. Zwiększa to wykorzystanie lasera, zmniejsza koszt części, a nawet pozwala na łączenie różnych zastosowań.

Układy sensoryczne firmy TRUMPF gwarantują efektywną i rentowną produkcję. Produkty sensoryczne VisionLine, CalibrationLine lub zintegrowane pirometry zapewniają stabilne procesy dzięki monitorowaniu wszystkich operacji w produkcji, przyczyniając się w ten sposób do ich bezpiecznego przebiegu. Pomiar nie wymaga przerwania obróbki. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas produkcji.

Program obróbki obrazów

Program obróbki obrazów VisionLine marki TRUMPF rozpoznaje cechy na elementach i dba o to, by spawanie zawsze następowało we właściwym miejscu.

Program obróbki obrazów do zastosowań cięcia i spawania
Program obróbki obrazów do zastosowań cięcia i spawania

Programy obróbki obrazów TRUMPF pozwalają na utrzymanie przeglądu procesów cięcia i spawania.

Narzędzie do kalibracji

Narzędzie kalibracyjne CalibrationLine firmy TRUMPF sprawdza i koryguje w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach położenie ogniska i moc lasera na przedmiocie obrabianym.

CalibrationLine Focus sprawdza, czy położenie ogniska na przedmiocie obrabianym odpowiada jeszcze wartościom zadanym.
CalibrationLine Focus

Regularna weryfikacja położenia ogniska

Regulacja temperatury

Funkcja regulacji temperatury TRUMPF zapewnia znakomite efekty optyczne podczas zgrzewania tworzyw sztucznych.

Regulacja temperatury
Regulacja temperatury

Funkcja regulacji temperatury rejestruje intensywność promieniowania cieplnego.

Kontrola drogi łączenia

Funkcja kontroli drogi łączenia TRUMPF kontroluje opuszczanie elementu podczas zgrzewania laserowego tworzyw sztucznych.

Fügewegüberwachung, TRUMPF Sensorik
Kontrola drogi łączenia

Automatyczne wyłączanie lasera po określonym przetopieniu materiału

Laser i system laserowy – para idealna. Wszystkie urządzenia laserowe są optymalnie dostosowane do wymogów systemów laserowych TRUMPF. Użytkownik ma do wyboru liczne warianty i opcje. W rezultacie otrzymuje urządzenie dokładnie dopasowane do jego zadań. Naturalnie możliwa jest również bezpośrednia integracja naszych laserów z liniami produkcyjnymi.

TRUMPF oferuje wszystkie komponenty niezbędne dla układów prowadzenia promienia od lasera do przedmiotu obrabianego. A także różne optyczne układy ogniskujące, których precyzja i niezawodność zostały dowiedzione na przestrzeni wielu lat ich stosowania w przemyśle. Układy optyczne można łatwo integrować – z niezależnymi stacjami obróbki, jak również kompleksowymi liniami produkcyjnymi. Optyczne układy obróbki TRUMPF są doskonale dostosowane do laserów TRUMPF i można je stosować do wszystkich długości fal.

Optyczne układy ogniskujące

Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!

Optyczny układ ogniskujący BEO D35 do spawania z laserem na ciele stałym
BEO D35

Możliwość wszechstronnego zastosowania do cięcia i spawania aż do zakresu kilowatu.

Optyczny układ ogniskujący BEO D70 z kamerą obserwacyjną, Crossjet i dyszą z perlatorem
BEO D70

Duże odstępy robocze przy niewielkiej średnicy ogniska

Monitorowany optyczny układ ogniskujący CFO
CFO

Inteligencja dla procesu spawania - optyczne układy obróbki CFO dla laserów na ciele stałym

Programowalne optyczne układy ogniskujące

Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej

Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 1D
PFO 1D

PFO 1D dba o najwyższą jakość spoin przy wobblingu i można go ustawiać indywidualnie.

Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
PFO 20

Spawanie i nawiercanie za pomocą programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Przypisy
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Różnorodność zastosowania produktów TRUMPF
Zastosowania

Znajdź produkt TRUMPF odpowiedni do danego zastosowania, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!

Zdjęcie technologiczne lasera dyskowego TRUMPF
Laser

Cięcie, spawanie, znakowanie, obróbka powierzchni: skorzystaj dzięki TRUMPF z elastyczności, wszechstronności i opłacalności laserów.

Optymalizacja procesów
Doradztwo aplikacyjne

Dzięki doradztwu aplikacyjnemu TRUMPF rozszerzysz swoją wiedzę i zoptymalizujesz procesy.

Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt