Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
TruDiode, energoefektywny laser diodowy
TruDiode, energoefektywny laser diodowy
Lasery diodowe

TruDiode

Energoefektywny laser diodowy

  - / -
  • Przegląd
  • Zastosowania
  • Dane techniczne
  • Opcje
  • Oprogramowanie
  • Układ sensoryczny
  • Rozwiązania maszynowe
  • Optyczne układy ogniskujące
  • Więcej Mniej
  Oszczędny ekspert spawalnictwa

  Wyjątkowo energoefektywne lasery diodowe TruDiode uzyskują optymalne rezultaty przy niewielkich kosztach eksploatacji. Czy to spawanie z głębokim wtopieniem, z wykorzystaniem przewodnictwa cieplnego i napawaniem laserowym, lutowanie czy zgrzewanie tworzyw sztucznych: lasery zapewniają znakomitą jakość spoin przy mocach lasera dochodzących do wielu kilowatów. Dzięki swej modułowej, zwartej budowie TruDiode daje się łatwo integrować z istniejącymi systemami produkcji. W sieci lasera można elastycznie zasilać nawet cztery stacje robocze.

  100% niezmiennej mocy

  Stabilne procesy dzięki zintegrowanej, aktywnej regulacji mocy lasera zapewniają powtarzalne produkty.

  40% sprawności

  TruDiode chroni zasoby dzięki wysokiej sprawności i inteligentnemu zarządzaniu energią.

  Elastyczność w użyciu

  Ekspert spawalnictwa łączy tworzywa sztuczne lub metale i to zarówno z użyciem dodatków, jak i bez nich.

  Wyjątkowa kompaktowość

  Dzięki zasadzie bezpośredniego działania diod powierzchnia ustawienia TruDiode wynosi mniej niż 1 m2.

  Gotowość w każdej chwili

  Długa żywotność dzięki pasywnie chłodzonym modułom diodowym

  Energoefektywna budowa układu optycznego TruDiode
  Cud gospodarczy

  Lasery TruDiode nie zawierają praktycznie części ulegających zużyciu. Inteligentna koncepcja chłodzenia z wbudowanym wymiennikiem ciepła sprawia, że zewnętrzna chłodnica staje się często zbędna. Wodą chłodzącą diod można chłodzić dodatkowo układy optyczne i kable światłowodowe. Razem z wysoką efektywnością energetyczną laserów TruDiode prowadzi to do bardzo niskich kosztów inwestycji i eksploatacji.

  Budowa układu optycznego TruDiode
  Budowa modułowa

  Modułowa i zabierająca niewiele miejsca budowa umożliwia prostą i szybką integrację lasera TruDiode z istniejącym systemem produkcji. Poza tym bez problemu można doposażyć TruDiode także w późniejszym czasie. Dzięki temu można na przykład dostosowywać moc lasera lub liczbę wyjść w systemie, gdy aktualne wymogi ulegają zmianom.

  Element lutowany laserowo
  Różnorodne możliwości materiałowe

  Lasery diodowe TruDiode nadają się do obróbki metali i tworzyw sztucznych. Dzięki wysokiej jakości promienia i mocom wyjściowym od 150 do 6000 W można być spokojnym o perfekcyjne rezultaty spawania i lutowania.

  Spawanie tworzyw sztucznych przy użyciu TruDiode

  Spawanie tworzyw sztucznych przy użyciu TruDiode

  Lasery diodowe TruDiode umożliwiają bezdotykowe spawanie tworzyw termoplastycznych z użyciem metody zgrzewania laserowego. Tym sposobem uzyskuje się wyjątkowo trwałe, szczelne i estetyczne połączenia. Metoda zgrzewania laserowego pozwala niemal na każdą geometrię zgrzewu w złączu zakładkowym. Dokładne wprowadzenie energii oznacza minimalne obciążenia termiczne i mechaniczne.

  Zbiornik gastronomiczny spawany metodą przewodzenia ciepła

  Zbiornik gastronomiczny spawany metodą przewodzenia ciepła

  Podczas spawania kondukcyjnego TruDiode stapia łączone elementy wzdłuż spoiny. Topione tworzywa przenikają się wzajemnie i zastygają, tworząc spoinę. Jest ona gładka i zaokrąglona, nie wymaga zatem dodatkowej obróbki. Proces ten jest używany do łączenia detali o cienkich ściankach, na przykład do spoin narożnych krawędzi licowych.

  Narzędzie do gięcia hartowane przy użyciu TruDiode

  Hartowane laserowo narzędzie do gięcia

  TruDiode nadaje się znakomicie do procesu hartowania laserowego. Dzięki wprowadzaniu niewielkiej ilości ciepła wypaczenie elementu pozostaje znikome i nakład dodatkowych prac zmniejsza się niekiedy do zera. Do tego laser umożliwia obróbkę nieregularnych, trójwymiarowych przedmiotów obrabianych.

  Napawanie laserowe przy użyciu TruDiode

  Ślimak przenośnika wykonany za pomocą napawania laserowego

  Przy napawaniu laserowym (w skrócie LMD – Laser Metal Deposition) laser tworzy jeziorko spawalnicze na powierzchni elementu. Przez dyszę automatycznie podawany jest proszek metalowy. Powstają zespawane ze sobą ściegi, które tworzą struktury na istniejących korpusach albo też całych elementach. W tym przypadku metodą napawania laserowego warstwa po warstwie napawa się ślimaka przenośnika na rurze. W porównaniu z innymi procesami generatywnymi w przypadku napawania laserowego szybkość budowania i tym samym tempo procesu są wysokie.

  Element lutowany laserowo

  Lutowanie

  Podczas lutowania laserem spoiny łączone są optymalnie za pomocą lutu. Ze względu na niższą temperaturę topnienia materiału lutowniczego, w porównaniu do materiału elementu, podczas obróbki za pomocą lasera, topi się tylko lut. Spływa on do szczeliny i łączy się z powierzchnią przedmiotu obrabianego (łączenie dyfuzyjne).

  Parametry lasera                  
  Moc lasera na przedmiocie obrabianym 150 W 300 W 600 W 900 W 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
  Typ. stabilność mocy przy mocy znamionowej ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
  Zakres mocy z możliwością ciągłej regulacji 3 W - 150 W 6 W - 300 W 12 W - 600 W 18 W - 900 W 40 W - 2000 W 60 W - 3000 W 80 W - 4000 W 100 W - 5000 W 120 W - 6000 W
  Strahlqualität 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 16 mm▪mrad 16 mm▪mrad 30 mm▪mrad 30 / 50 mm▪mrad 30 / 50 mm▪mrad 50 mm▪mrad 50 mm▪mrad
  Numerische Apertur 0,12 0,12 0,12 0,12 0,2 0,1 / 0,2 0,1 / 0,2 0,2 0,2
  Długość fal 920 nm - 970 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm
  Min. średnica światłowodu 150 μm 150 μm 300 μm 300 μm 600 μm 600 μm 600 μm 600 μm 600 μm
  Konstrukcja                  
  Wymiary (szer. x wys. x gł.) - - 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm
  Wymiary, wersja 19" (szer. x wys. x gł.) 483 mm x 495 mm x 513 mm 483 mm x 495 mm x 513 mm - - - - - - -
  Maks. liczba kabli światłowodowych 2 2 4 4 2 2 2 2 2
  Ustawienie                  
  Stopień ochrony - - IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
  Temperatura otoczenia 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
  PDF <1MB
  Karta danych technicznych

  Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.

  Dzięki produktom firmy TRUMPF możliwe jest dostosowanie lasera na ciele stałym do warunków instalacji i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich komponentów układów przewodzenia promienia i sterowania. Dostępnych jest również więcej opcji doprowadzania wody chłodzącej. Od początku zdefiniowane są interfejsy dla różnych układów optycznych. Aby ograniczyć koszty, urządzenie laserowe może jednocześnie obsługiwać kilka stacji roboczych. TRUMPF Remote Service zawsze i wszędzie gwarantuje dostępność urządzeń użytkownika.

  Aktive Leistungsregelung der TRUMPF Festkörperlaser
  Aktywna regulacja mocy lasera

  Niezależnie od wieku urządzenia laserowego czy też panujących warunków otoczenia moc lasera jest stabilizowana na poziomie wyznaczonej wartości (z typową odchyłką ±1%). Tym samym zagwarantowane są powtarzalne rezultaty procesu przez cały okres żywotności lasera.

  Stały układ optyczny łączony z TruDiode
  Chłodzenie optycznych układów obróbki/kabli światłowodowych

  Optyczne układy obróbki i kable światłowodowe mogą być w prosty i wygodny sposób chłodzone przez wodę chłodzącą lasera. Nie jest więc potrzebny osobny układ chłodzenia.

  Remote Service TRUMPF
  Remote Services

  W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. W większości przypadków w taki sposób bezpośrednio usuwa się usterkę lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej. Zapewnia to maksymalną dostępność.

  Różnorodne interfejsy lasera na ciele stałym TRUMPF
  Różnorodność interfejsów dla łatwej integracji

  O integracji lasera TruMicro z maszyną bądź linią produkcyjną decydują interfejsy. Stąd lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych. Ponadto są dostępne: złącze czasu rzeczywistego, równoległe wejścia i wyjścia cyfrowe, interfejs do czujników procesowych, interfejs programowy OPC UA, analogowa karta wejściowa, interfejs do inteligentnych układów optycznych TRUMPF, np. CFO lub programowalnego optycznego układu ogniskującego.

  TruFiber dysponuje interfejsem do podłączenia optycznych układów obróbki TRUMPF, np. PFO 20.
  Inteligentne podejście aż do przedmiotu obrabianego

  TruDiode dysponuje interfejsami do sterowania inteligentnymi układami optycznymi TRUMPF, np. monitorowanym optycznym układem ogniskującym CFO lub optycznym układem skanującym PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu układu sterowania lasera i to bez dodatkowego komputera, bądź dodatkowego układu sterowania. Ustalone dane i przypisane wartości graniczne, łącznie z ostrzeżeniami i komunikatami o błędach mogą być wizualizowane w sterowniku lasera TruControl.

  Budowa układu optycznego TruDiode
  Elastyczny układ prowadzenia promienia

  Aby można było elastycznie planować pracę z laserem, w układzie prowadzenia promienia dostępnych jest wiele możliwości. Układ prowadzenia promienia zintegrowano w kompaktowej obudowie. W systemie Plug & Play bardzo łatwo podłącza się kable światłowodowe do różnych stacji roboczych. Do wyboru mają Państwo maksymalną liczbę 2 lub 4 wyjść włóknowych. Dzięki modułowej konstrukcji można w każdej chwili dozbroić zarówno moc lasera, jak i liczbę wyjść.

  Sieć lasera TRUMPF
  Sieć lasera TRUMPF

  W sieci lasera łączy się w jedną sieć jeden lub więcej laserów TruDiode z maksymalnie 2 lub 4 stacjami roboczymi. Laser albo dzieli swoją moc na wiele stacji albo na zmianę zaopatruje je pełną mocą. Zwiększa to wykorzystanie lasera, zmniejsza koszt części, a nawet pozwala na łączenie różnych zastosowań.

  Układ sterowania TruControl

  TruControl

  TruControl to oprogramowanie sterujące do lasera na ciele stałym TRUMPF umożliwiające szybką i prostą obsługę. Formę impulsu można zaprogramować indywidualnie do konkretnego zastosowania. Moc lasera jest regulowana w czasie rzeczywistym, co pozwala uzyskać maksymalną powtarzalność rezultatów procesu. Aby umożliwić prześledzenie nawet po wielu latach ważnych danych dotyczących jakości produkowanych detali, dostępny jako opcja moduł oprogramowania DataStore rejestruje wszystkie dane związane z jakością. Z zewnętrznymi układami sterowania TruControl komunikuje się za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów. Wpisów dokonuje się, korzystając z ekranu dotykowego panelu sterowania albo komputera panelowego. Za pośrednictwem Ethernetu włącza się swój laser do sieci i podłącza komputery PC.

  Układy sensoryczne firmy TRUMPF gwarantują efektywną i rentowną produkcję. Produkty sensoryczne VisionLine, CalibrationLine lub zintegrowane pirometry zapewniają stabilne procesy dzięki monitorowaniu wszystkich operacji w produkcji, przyczyniając się w ten sposób do ich bezpiecznego przebiegu. Pomiar nie wymaga przerwania obróbki. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas produkcji.

  Program obróbki obrazów

  Program obróbki obrazów VisionLine marki TRUMPF rozpoznaje cechy na elementach i dba o to, by spawanie zawsze następowało we właściwym miejscu.

  Program obróbki obrazów, VisionLine Basic
  VisionLine Basic

  Cyfrowy obraz z kamery z krzyżem celowniczym w ognisku laserowym pomaga w obserwacji przedmiotu obrabianego i w przyuczaniu.

  Narzędzie do kalibracji

  Narzędzie kalibracyjne CalibrationLine firmy TRUMPF sprawdza i koryguje w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach położenie ogniska i moc lasera na przedmiocie obrabianym.

  CalibrationLine Focus sprawdza, czy położenie ogniska na przedmiocie obrabianym odpowiada jeszcze wartościom zadanym.
  CalibrationLine Focus

  Regularna weryfikacja położenia ogniska

  Regulacja temperatury

  Funkcja regulacji temperatury TRUMPF zapewnia znakomite efekty optyczne podczas zgrzewania tworzyw sztucznych.

  Temperaturregelung
  Regulacja temperatury

  Funkcja regulacji temperatury rejestruje intensywność promieniowania cieplnego.

  Kontrola drogi łączenia

  Funkcja kontroli drogi łączenia TRUMPF kontroluje opuszczanie elementu podczas zgrzewania laserowego tworzyw sztucznych.

  Fügewegüberwachung, TRUMPF Sensorik
  Kontrola drogi łączenia

  Automatyczne wyłączanie lasera po określonym przetopieniu materiału

  Laser i system laserowy – para idealna. Wszystkie urządzenia laserowe są optymalnie dostosowane do wymogów systemów laserowych TRUMPF. Użytkownik ma do wyboru liczne warianty i opcje. W rezultacie otrzymuje urządzenie dokładnie dopasowane do jego zadań. Naturalnie możliwa jest również bezpośrednia integracja naszych laserów z liniami produkcyjnymi.

  TruLaser Cell 3000, niepowtarzalna uniwersalność
  TruLaser Cell 3000

  Niepowtarzalna uniwersalność

  TruLaser Station 5005, prosty wstęp do spawania laserowego
  TruLaser Station Seria 5000

  Prosty wstęp do spawania laserowego

  TRUMPF oferuje wszystkie komponenty niezbędne dla układów prowadzenia promienia od lasera do przedmiotu obrabianego. A także różne optyczne układy ogniskujące, których precyzja i niezawodność zostały dowiedzione na przestrzeni wielu lat ich stosowania w przemyśle. Układy optyczne można łatwo integrować – z niezależnymi stacjami obróbki, jak również kompleksowymi liniami produkcyjnymi. Optyczne układy obróbki TRUMPF są doskonale dostosowane do laserów TRUMPF i można je stosować do wszystkich długości fal.

  Optyczne układy ogniskujące

  Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi optycznymi układami ogniskującymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!

  Optyczny układ ogniskujący BEO D35 do spawania z laserem na ciele stałym
  BEO D35

  Wszechstronny - spawanie, cięcie i nawiercanie

  Optyczny układ ogniskujący BEO D70 z kamerą obserwacyjną, Crossjet i dyszą z perlatorem
  BEO D70

  Duże odstępy robocze przy niewielkiej średnicy ogniska

  Monitorowany optyczny układ ogniskujący CFO
  CFO

  Inteligencja dla procesu spawania - optyczne układy obróbki CFO dla laserów na ciele stałym

  Programowalne optyczne układy ogniskujące

  Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej

  Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 1D
  PFO 1D

  PFO 1D dba o najwyższą jakość spoin przy wobblingu i można go ustawiać indywidualnie.

  Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
  PFO 20

  Spawanie i nawiercanie za pomocą programowalnego optycznego układu ogniskującego PFO

  W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.

  Także te tematy mogą Państwa zainteresować

  Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
  Laser

  Cięcie, spawanie, znakowanie, obróbka powierzchni: skorzystaj dzięki TRUMPF z elastyczności, wszechstronności i opłacalności laserów.

  Anwendungsvielfalt von TRUMPF
  Zastosowania

  Znajdź produkt TRUMPF odpowiedni do danego zastosowania, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!

  Optikaufbau TruDisk
  Laser dyskowy

  Niezależnie, czy są to otwory o grubości włosa czy spawanie paneli statku: lasery dyskowe TRUMPF przekonują na całym świecie najwyższą jakością podzespołów i niezawodnością.

  Kontakt

  TRUMPF Polska
  Faks: +48 22 575 39 01
  E-mail

  Pliki do pobrania

  Broszura dotycząca urządzeń laserowych
  Broszura dotycząca urządzeń laserowych
  pdf - 9 MB
  Serwis i kontakt