Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
Regulacja temperatury
Regulacja temperatury
Układ sensoryczny

Regulacja temperatury

Czujniki procesowe TRUMPF pozwalają zaufać procesowi.

  • Przegląd
  • Zastosowania
  • Kompatybilność
  • Więcej Mniej
Zawsze prawidłowa temperatura

Funkcja regulacji temperatury TRUMPF rejestruje intensywność promieniowania cieplnego na powierzchni elementu i reguluje moc lasera do ustawionej temperatury zadanej. Zapewnia to optycznie równomierny wynik spawania w detalach z tworzywa sztucznego i umożliwia szybkie dochodzenie do temperatury zadanej bez negatywnych skutków dla wyniku końcowego. Regulator temperatury jest bezpośrednio zintegrowany z elektroniką programowalnego optycznego układu ogniskującego. Także pirometr jest bezpośrednio osadzony w programowalnym optycznym układzie ogniskującym – zewnętrzne jednostki nie są potrzebne. Quality Data Storage Client można odpowiednio ustawić w celu zabezpieczenia jakości. Dzięki danym mierzonym może w każdej chwili prześledzić swoje procesy. Oceny jakości dają się dalej przetwarzać w nadrzędnych systemach sterujących produkcją.

Właściwa jakość

Dzięki możliwości ustawienia temperatury zadanej i parametrów granicznych uzyskuje się optymalną jakość.

Perfekcyjna integracja

Bezpośrednie sprzężenie pirometru z układem optycznym i parametryzacją za pomocą TruControl.

Pełna przejrzystość

Gwarantowana rozpoznawalność dzięki zapisywanym danym temperatury.

Trend w polu widzenia

Wskaźnik trendu pozwala rozpoznać w porę powolne odbieganie procesu od wytycznych.

Laserowe zgrzewanie tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu pirometru

Laserowe zgrzewanie tworzyw sztucznych

Funkcja regulacji temperatury TRUMPF zapewnia wysokowydajne i szczelne zgrzewanie obudowy z tworzyw sztucznych elektronicznych jednostek sterujących, czujników i organów wykonawczych. Zanieczyszczenia lub większe ilości włókien szklanych w laserowo przejrzystej części górnej zostają szybko rozpoznane ze względu na odchyłkę charakterystyki temperatury.

Kompatybilność układów sensorycznych

Lasery
Optyczne układy obróbki
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70inne
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.

Także te tematy mogą Państwa zainteresować

TRUMPF Services Funktionserweiterungen Keyvisual
Rozszerzenia funkcji

Posiadasz już laser lub system laserowy TRUMPF i chcesz lepiej kontrolować swoje procesy i sterować nimi? Nasi eksperci w zakresie rozszerzeń funkcji chętnie Ci w tym pomogą.

Optyczne układy obróbki

Dzięki modułowemu systemowi optyczny układ obróbki TRUMPF można dostosować do różnych warunków przestrzennych i specyficznych dla danego zastosowania.

Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
Laser

Cięcie, spawanie, znakowanie, obróbka powierzchni: skorzystaj dzięki TRUMPF z elastyczności, wszechstronności i opłacalności laserów.

Serwis i kontakt