Wybór kraju/regionu i języka
Regulacja temperatury
Regulacja temperatury
Układ sensoryczny

Regulacja temperatury

Czujniki procesowe TRUMPF pozwalają zaufać procesowi.

Zawsze prawidłowa temperatura

Funkcja regulacji temperatury TRUMPF rejestruje intensywność promieniowania cieplnego na powierzchni elementu i reguluje moc lasera do ustawionej temperatury zadanej. Podczas zgrzewania laserowego tworzyw sztucznych i laserowego hartowania warstwy powierzchniowej pozwala to zadbać o równomierność obróbki także w przypadku elementów o złożonej geometrii. W przypadku zastosowania ze skanerem, regulator temperatury jest bezpośrednio zintegrowany z elektroniką programowalnego optycznego układu ogniskującego. Także pirometr jest bezpośrednio osadzony w układzie optycznym – zewnętrzne jednostki nie są potrzebne. W przypadku stałego układu optycznego kompaktowa skrzynka do regulacji jest zawarta w zakresie dostawy.

Właściwa jakość

Dzięki możliwości ustawienia temperatury zadanej i parametrów granicznych uzyskuje się optymalną jakość.

Perfekcyjna integracja

Bezpośrednie sprzężenie pirometru z układem optycznym i parametryzacją za pomocą TruControl.

Pełna przejrzystość

Gwarantowana rozpoznawalność dzięki zapisywanym danym temperatury.

Trend w polu widzenia

Wskaźnik trendu pozwala rozpoznać w porę powolne odbieganie procesu od wytycznych.

Laserowe zgrzewanie tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu pirometru
Zgrzewane laserowo listwy wtykowe do sterownika układu paliwowego

Laserowe zgrzewanie tworzyw sztucznych w metodzie pozornie symultanicznej

Funkcja regulacji temperatury TRUMPF zapewnia wysokowydajne i szczelne zgrzewanie obudów z tworzyw sztucznych oraz wtyków elektronicznych jednostek sterujących, czujników i elementów wykonawczych. Zanieczyszczenia lub większe ilości włókien szklanych w laserowo przejrzystej części górnej zostają szybko rozpoznane ze względu na odchyłkę charakterystyki temperatury.

Zgrzewanie tworzyw sztucznych laserem firmy TRUMPF

Laserowe zgrzewanie tworzyw sztucznych w metodzie konturowej

W zgrzewaniu konturowym element jest obracany w obu kierunkach pod ustalonym promieniem laserowym. Regulacja temperatury zapewnia identyczny wpływ ciepła wzdłuż całej spoiny.

Hartowanie laserowe warstwy wierzchniej za pomocą laserów TRUMPF

Hartowanie laserowe warstwy wierzchniej

Regulacja temperatury przy hartowaniu laserowym warstwy wierzchniej pozwala na sterowanie mocą lasera w zależności od miejsca. Pozwala to na uniknięcie nadmiernego ogrzania krawędzi, otworów i narożników elementu.

Regulacja temperatury przy zgrzewaniu tworzyw sztucznych
Regulacja temperatury przy hartowaniu laserowym warstwy wierzchniej
Konfiguracja    
Dostępne lasery TruDiode 151, TruDiode 301, pozostałe na zapytanie TruDisk do 6 kW
Dostępne ogniskowe 200 / 250 mm (BEO D50)
200 / 280 mm , więcej na zapytanie (PFO 20-2 Post-Objectiv)
560 mm , więcej na zapytanie (PFO 20-2 Post-Objectiv)
Dostępne ogniskowe kolimacji 35 mm (BEO D50)
34,5 / 56 / 80 mm (PFO 20-2 Post-Objectiv)
80 mm (PFO 20-2 Post-Objectiv)
Parametr    
Zakres pomiaru pirometrem 180 °C - 520 °C (przy współczynniku emisyjności ε = 1) 650 °C - 1600 °C
Częstotliwość pomiaru pirometrem 2 kHz (500 µs) 4 kHz (167 µs)
Częstotliwość taktowania regulatora temperatury 12,5 kHz (80 µs) 12,5 kHz (80 µs)
Typ. Dokładność 3 % przy 250°C (kalibracja wymagana raz do roku) 2 % przy 1000°C (kalibracja wymagana raz do roku)
Regulacja temperatury do laserowego zgrzewania tworzyw sztucznych

Regulacja temperatury do laserowego zgrzewania tworzyw sztucznych

Oferowany przez firmę TRUMPF układ regulacji temperatury do zgrzewania laserowego tworzyw sztucznych wykorzystuje pirometr, aby wykonywać pomiary temperatury w strefie łączenia. System rejestruje intensywność promieniowania cieplnego w zadanym zakresie długości fali i reguluje moc lasera
tak, aby uzyskać temperaturę zadaną. Typowe zastosowania to quasi-symultaniczne zgrzewanie konturów zamkniętych z wykorzystaniem optycznego układu skanującego oraz zgrzewanie konturowe elementów okrągłych za pomocą stałego układu optycznego.

Regulacja temperatury do laserowego hartowania warstw powierzchniowych

Regulacja temperatury przy hartowaniu laserowym warstwy wierzchniej

W przypadku hartowania laserowego warstwy wierzchniej pirometr mierzy
temperaturę powierzchni podczas procesu hartowania i
steruje mocą lasera w zależności od miejsca. Pozwala to na uniknięcie nadmiernego ogrzania
krawędzi, otworów i narożników elementu, a także na
osiągnięcie równomiernej głębokości utwardzenia przy zdefiniowanym stopniu twardości. Dzięki
zastosowaniu optycznego układu skanującego można hartować
elementy o przeróżnych geometriach. Oscylujący promień lasera
pozwala nawet na uzyskanie różnych szerokości ścieżki.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Serwis techniczny TRUMPF – Rozszerzenia funkcji Keyvisual
Rozszerzenia funkcji

Posiadasz już laser lub system laserowy TRUMPF i chcesz lepiej kontrolować swoje procesy i sterować nimi? Nasi eksperci w zakresie rozszerzeń funkcji chętnie Ci w tym pomogą.

Optyczne układy obróbki

Dzięki modułowemu systemowi optyczny układ obróbki TRUMPF można dostosować do różnych warunków przestrzennych i specyficznych dla danego zastosowania.

Zdjęcie technologiczne lasera dyskowego TRUMPF
Laser

Cięcie, spawanie, znakowanie, obróbka powierzchni: skorzystaj dzięki TRUMPF z elastyczności, wszechstronności i opłacalności laserów.

Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Serwis i kontakt