Wybór kraju/regionu i języka
.NEW
Wycinarki laserowe 2D

TruLaser 8000 Coil Edition

Najwyższa produktywność i najlepsze koszty części dla produkcji seryjnej

Najwyższa produktywność i najlepsze koszty części dla produkcji seryjnej

Duża różnorodność wariantowa w produkcji seryjnej: wielu klientów staje przed tym wyzwaniem – niezależnie od tego, czy produkują małe, średnie czy bardzo duże ilości. Właśnie tutaj pojawia się wysoce wydajne, elastyczne urządzenie do wykrawania laserowego TruLaser 8000 Coil Edition firmy TRUMPF. Przetwórcy blachy często używają linii pras do produkcji seryjnej, ale muszą produkować narzędzia do gięcia dla każdego nowego wariantu produktu, co jest kosztowne i czasochłonne. Beznarzędziowa i elastyczna obróbka laserem bezpośrednio ze zwoju to oszczędność czasu, materiału i kosztów. Cięcie laserowe ze zwoju oferuje również ogromne korzyści pod względem kosztów i wydajności w porównaniu z klasycznym cięciem laserowym z arkusza.

Wyposażony w precyzyjną prostownicę ARKU, system przenośników ARKU i sprawdzona jakość firmy TRUMPF tworzą gotowy, wysoce zautomatyzowany kompletny system o wielu zaletach dla klienta. Wspólnie z firmą SIEMENS opracowano innowacyjny system sterowania – od odwijania zwojów, prostowania i cięcia laserowego po w pełni zintegrowany, zrobotyzowany odbiór elementów. Programowanie całego systemu aż do demontażu robota odbywa się poprzez TruTops Boost.

Niższe koszty materiałowe

Każdy arkusz pochodzi z jednego zwoju. Użytkownik korzysta ze znacznie niższej ceny zakupu zwojów w porównaniu do wyrobów w formie blachy.

Mniej odpadów

Ciągłe zagnieżdżanie umożliwia optymalne wykorzystanie materiału, a tym samym znacznie zmniejsza ilość odpadów oraz koszty elementów.

Krótsze czasy cyklu

W bardzo krótkim cyklu, poniżej 10 sekund, nowy materiał jest podawany do maszyny za pomocą przenośnika, pocięta część jest transportowana do miejsca rozładunku, a jednocześnie usuwany jest materiał odpadowy.

W pełni zautomatyzowany odbiór detali

Zintegrowany system robotów i system chwytakowy umożliwiają znaczne skrócenie czasu rozładowania i elastyczniejszy odbiór elementów.

Film pokazuje porównanie urządzenia TruLaser 5030 ze zmieniaczem palet z urządzeniem TruLaser 8000 Coil Edition z załadunkiem zwojów. Ponadto zostały wyjaśnione kwestie związane z automatycznym rozładunkiem przez robota oraz dane zalety maszyn.
Częściowo zautomatyzowane funkcje umożliwiają najkrótsze możliwe czasy wymiany zwojów. Podczas gdy materiał resztkowy jest nadal obrabiany, wymiana zwoju może odbywać się równolegle do produkcji.
Szpula

Dzięki krótkim czasom przezbrajania i wysokiej dostępności zyskują Państwo wysoką opłacalność w całym okresie eksploatacji urządzenia. Urządzenie charakteryzuje kompaktowa konstrukcja, wysokie prędkości, większa niezawodność procesu, jak również krótki czas wymiany zwojów. W standardzie można przyjąć zwoje o masie do 25 t i szerokości do 2150 mm.

Precyzyjna prostownica

Precyzyjna prostownica firmy ARKU zapewnia niezmiennie dobre wyniki prostowania dla niezawodnego cięcia laserowego. Podczas prostowania walcami materiał zwojowy przechodzi przez naprzemienne zgięcia, dzięki czemu staje się płaski i jest pozbawiony naprężeń. W ten sposób można bezpiecznie przyciąć element, a następnie usunąć go z ażuru. Można obrabiać stal, stal nierdzewną lub aluminium, oczywiście możliwe są również stale o wyższej wytrzymałości.

Pętla do przechowywania taśm

Mostek magazynowania taśmy zaopatruje komorę cięcia laserowego w materiał i w ten sposób oddziela proces cięcia od doprowadzania materiału. Prędkość taśmy w precyzyjnej prostownicy jest zredukowana do minimum, ale nigdy nie zostaje zatrzymana. Dzięki temu unika się ryzyka uszkodzenia powierzchni taśmy, takich jak znakowanie prostowania. Zintegrowane w zasobniku taśmy rolki podające transportują z dużą prędkością taśmę do komory cięcia laserowego.

Komora cięcia TruLaser z TruDisk wraz z taśmą transportową

Centrum laserowego systemu wykrawania jest sprawdzona wycinarka TruLaser. Materiał w zwojach jest transportowany liniowo przez maszynę, co skraca czas przestoju maszyny w porównaniu do konwencjonalnych wycinarek laserowych. Jest to możliwe dzięki nowo opracowanej przez firmę TRUMPF listwie nośnej. Podczas gdy nowy materiał jest transportowany do środka, przetworzony materiał przemieszcza się na zewnątrz, a w tym samym czasie rozdrobniony ażur jest odprowadzany przez taśmowy przenośnik odpadów. Dzięki temu wielokrotnie wzrasta wydajność całego systemu.

Zautomatyzowany rozładunek przez robota

Jeden lub opcjonalnie dwa roboty umożliwiają rozładunek i układanie z powtarzalną dokładnością równolegle do czasu produkcji. Całkowita integracja kinematyki robota z architekturą sterowania sprawia, że wiedza o programowaniu specyficznym dla robota jest zbędna. Zagnieżdżanie ciętych detali, usuwanie przez robota i paletyzacja są ustalane już podczas programowania w TruTops Boost.

Usuwanie odpadów

Już podczas procesu cięcia w ażurze wykonywane są niewielkie cięcia rozdzielające. W ten sposób ażur rozpada się podczas usuwania na mniejsze kawałki i może być utylizowany w sposób ekonomiczny. Taśmowy przenośnik odpadów może w zależności od potrzeb transportować odpad z maszyny w trzech kierunkach – na wprost lub poprzez poprzeczny przenośnik taśmowy w lewo lub w prawo. W ten sposób usuwanie odpadów może być zintegrowane z logistyką odpadów klienta.

Słupek B wycinany laserowo

Samochodowy słupek B

Urządzenie do wykrawania laserowego firmy TRUMPF pokazuje swoje mocne strony przy produkcji formowanych na gorąco słupków B z aluminium lub stali.

Samochodowy pierścień drzwiowy

TruLaser 8000 Coil Edition jest idealny do produkcji pierścieni drzwiowych z aluminium lub stali w przemyśle motoryzacyjnym.

Samochodowa skrzynka akumulatorowa

Zastosowanie systemu wykrawania laserowego nadaje się również do produkcji skrzynek akumulatorowych w przemyśle motoryzacyjnym.

TruLaser 8000 Coil Edition
Komora cięcia laserowego  
Oś X 4000 mm
Oś Y 2500 mm
Oś Z 116 mm
Układ zwojów  
Zewnętrzna średnica zwoju od 800 mm bis 2000 mm
Wewnętrzna średnica zwoju 508 mm / 610 mm
Rozładunek robota  
Liczba osi 6
Maks. obciążenie graniczne 220 kg
Maks. zasięg poziomy 2701 mm
Powtarzalność 0,08 mm
Wymienny system chwytakowy  
Liczba ssawek 48
Min. wielkość detalu 300 mm x 200 mm
Maks. wielkość części 2500 mm x 1250 mm
Maks. masa detalu 100 kg

Jakość

Stacja szczotkowania

Stacja szczotkowania w sposób ciągły usuwa nagromadzony żużel z listew podporowych, dzięki czemu czas przestoju maszyny jest ograniczony do minimum.

PierceLine

PierceLine nadzoruje i reguluje proces wpalania. Chroni to zarówno materiał, jak też samą maszynę, podwyższa jakość detali i skraca czas wpalania nawet o 80%.

Produktywność

Udźwig szpuli do 25 t

Zwiększając nośność szpuli do 25 t, zmniejsza się liczbę wymian zwojów, a tym samym zwiększa się produktywność.

Drugi robot rozładunkowy

Dodatkowy robot zwiększa elastyczność przepływu materiału i znacznie minimalizuje czas rozładowania.

Nożyce grzebieniowe

Nożyce grzebieniowe ułatwiają odbiór często zabrudzonego pierwszego zwoju i umożliwiają w razie potrzeby wymianę zwojów bez konieczności ich przewijania.

Szerokość zwoju do 2150 mm

Dzięki większej szerokości zwoju można efektywnie zagnieżdżać nawet duże elementy.

Usuwanie odpadów

Pocięte resztki materiału są sprawnie przenoszone do kontenera za pomocą taśmowego przenośnika odpadów. System może być elastycznie zintegrowany z logistyką złomu.

Podłączenie magazynu

Warto skorzystać ze zautomatyzowanego przechowywania elementów przez systemy magazynowe. Wycięte detale mogą być automatycznie przechowywane z powrotem w systemach magazynowych, na przykład w celu podania ich później do dalszych etapów produkcji, takich jak giętarki zautomatyzowane.

Automatyczny zmieniacz dysz

Sterowany programem automatyczny zmieniacz dysz ustawia prawidłową dyszę. Zużyte dysze mogą być również wymieniane automatycznie.

Niezawodność procesu i wsparcie operatora

Ochrona przez kolizjami

Ochrona głowicy tnącej przed kolizjami gwarantuje najwyższą niezawodność procesu. Dzięki zwiększonej dostępności maszyny zyskują Państwo na krótszych czasach przestojów maszyny. W przypadku jakichkolwiek kolizji można zapobiec uszkodzeniom głowicy tnącej.

Kontrola stanu szkła ochronnego online

Czyste szkła ochronne utrzymują jakość cięcia na niezmiennie wysokim poziomie. Aby użytkownik wiedział, kiedy trzeba wymienić szkła ochronne, czujnik monitoruje stale stan szkła ochronnego. Czyszczenie i wymiana następują tylko w razie potrzeby, oszczędzając w ten sposób koszty.

AdjustLine

AdjustLine umożliwia łatwe dopasowanie procesu cięcia do różnych jakości materiału. Funkcja zwiększa niezawodność procesu, przede wszystkim podczas cięcia materiału złej jakości. Dla Państwa oznacza to mniejszą liczbę detali odpadowych przy niższych kosztach materiałowych. Operator w każdej chwili może włączyć lub wyłączyć AdjustLine – programowanie jest zbędne.

MobileControl App

Dzięki MobileControl App można obsługiwać i kontrolować maszyny w prosty i elastyczny sposób, ponieważ aplikacja ta przenosi interfejs standardowego panelu obsługi na ekran dotykowy tabletu. Aplikacja umożliwia użytkownikom wyszukiwanie informacji o maszynie w różnych miejscach w obrębie środowiska pracy maszyny albo też dokonywanie zmiany programu.

Dot Matrix Code

Funkcja Dot Matrix Code umożliwia szybkie znakowanie detali przy użyciu standardowego kodu przemysłowego, gwarantując niezawodność procesu. W ciągu kilku sekund laser wycinarki laserowej do cięcia na płasko nanosi na detal kod 2D (DataMatrix) złożony z punktów. Zawiera on informacje istotne dla procesu produkcyjnego. Kod służy do wywoływania odpowiedniego programu w następnej maszynie.

Panel operatorski Touchpoint

Wielokrotnie wyróżniany interfejs użytkownika umożliwia szczególnie łatwą obsługę maszyny. Zadania są więc wykonywane znacznie szybciej. Przy użyciu ekranu dotykowego można w sposób intuicyjny nauczyć się obsługi nowych funkcji.

Elastyczność

EdgeLine Bevel

Funkcja EdgeLine Bevel oferuje teraz jeszcze więcej. Za jej pomocą można wycinać zarówno fazowania, jak i obniżenia oraz zaokrąglać krawędzie bezpośrednio na wycinarce laserowej. W ten sposób zmniejszają Państwo wydatki na dodatkowe etapy procesu i unikają blach o ostrych krawędziach. Proste i szybkie programowanie EdgeLine Bevel wspiera różnorodność zastosowań. Konkretnie oznacza to, że możliwa jest obróbka fazowania o różnych kątach i obniżenia o różnych rozmiarach. Dodatkowo zaokrąglone krawędzie zwiększają wizualną jakość Państwa elementów i zmniejszają ryzyko skaleczeń.

TruTops Boost

Dzięki TruTops Boost, rozwiązaniu all-in-one 3D, można skonstruować i zaprogramować własny laser. Liczne automatyzacje pozwalają zmniejszyć liczbę czasochłonnych czynności rutynowych. Inną zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad wszystkimi zleceniami produkcyjnymi i pracy zorientowanej na zlecenia.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Wykrawanie laserowe

Czym jest wykrawanie laserowe? Jak wygląda urządzenie do obróbki zwojów firmy TRUMPF? Beznarzędziowe cięcie laserowe znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie branż. Z dużej elastyczności i oszczędności kosztów korzystają przede wszystkim producenci wysokonakładowi i zakłady produkcyjne wykonujące zlecenia o większych wielkościach partii.

Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Lasery znakujące

Uzupełnij systemy znakujące o nasze lasery znakujące TRUMPF o różnych poziomach mocy! Przy typowych długościach fal nadają się do grawerowania, obróbki ubytkowej, wyżarzania, odbarwiania lub spieniania.

Cięcie laserowe z wykorzystaniem produktów firmy TRUMPF
Cięcie laserowe

Stosując laser, można zarządzać różnymi zadaniami cięcia: od szczelin o wymiarach podawanych w mikrometrach w układzie półprzewodników aż po cięcia jakościowe w 30-milimetrowych blachach stalowych.

Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Serwis i kontakt