Wybór kraju/regionu i języka
TruPrint 5000 Green Edition
.World Premiere
TruPrint 5000 Green Edition
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000 Green Edition

Druk 3D w przypadku czystej miedzi dzięki wyjątkowemu połączeniu zielonego światła lasera i systemowi produkcji addytywnej

Zapraszamy do odwiedzin w naszym salonie wystawowym produkcji addytywnej
.World Premiere
Zapraszamy do odwiedzin w naszym salonie wystawowym produkcji addytywnej
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000 Green Edition

Zachęcamy do zgłoszenia się na demonstrację maszyny i zobaczenie TruPrint 5000 Green Edition na żywo przy pracy!

Zielony laser: druk 3D miedzi i stopów miedzi

Jako lider w zakresie innowacyjności i technologii TRUMPF łączy wiedzę na temat produkcji addytywnej z doświadczeniem w opracowywaniu nowoczesnych przemysłowych aparatur laserowych. Wyjątkowy wynik: TruPrint 5000 Green Edition, który bazuje na wcześniejszej koncepcji TruPrint 1000 Green Edition, zwiększa obszar obróbki i produktywność. Dzięki długości fali w zakresie światła zielonego (515 nm) TruPrint 5000 Green Edition posiada odpowiednie narzędzie do drukowania materiałów silnie odbijających, takich jak miedź. Otwiera to nową drogę do produkcji cewek indukcyjnych i komponentów do wymagających zastosowań chłodniczych, na przykład w przypadku wysokowydajnych wymienników ciepła stosowanych w energoelektronice i optoelektronice, jak również w dziedzinie rozwoju silników elektrycznych i pozostałych zaawansowanych zastosowań, które korzystają z wysoce przewodzących właściwości miedzi.

Wyjątkowe połączenie zielonego lasera i produkcji addytywnej

Dzięki temu możliwy jest druk 3D w przypadku mocno odblaskowych materiałów, takich jak miedź i stopy miedzi.

Wyjątkowa przewodność termiczna i elektryczna

Czysta miedź ETP o wysokiej przewodności (zawartość Cu rzędu >99,9%) osiąga przewodność na poziomie 100% IACS.

Najwyższa jakość i produktywność drukowanej czystej miedzi i stopów miedzi

Solidny i powtarzalny proces o najwyższej produktywności.

Wysoka dostępność maszyny

System przemysłowy jest przystosowany do dużego obciążenia cieplnego. Nie dochodzi do degradacji lasera.

Stopień absorpcji długości fal lasera w przypadku metali
Wyjątkowe połączenie zielonego lasera i produkcji addytywnej

Dzięki połączeniu TruPrint 5000 i TRUMPF TruDisk 1020, jednego z pierwszych przemysłowych zielonych laserów na rynku o długości fal 515 nm, można obrabiać mocno odblaskowe materiały. TruPrint 5000 Green Edition umożliwia teraz druk 3D w przypadku takich materiałów jak miedź i stopy miedzi, których obróbka za pomocą fal podczerwonych jest trudna lub niemożliwa.

Wyjątkowa przewodność termiczna i elektryczna

Połączenie produkcji addytywnej i wyjątkowych właściwości termicznych i elektrycznych czystej miedzi i stopów miedzi znajduje wiele zastosowań. Otwiera to nową drogę do produkcji cewek indukcyjnych i komponentów zastosowań chłodniczych, np. w przypadku energoelektroniki i optoelektroniki. W takich zastosowaniach TruPrint 5000 Green Edition dzięki wykorzystaniu czystej miedzi ETP o dużej przewodności (EN CW004A) o zawartości miedzi >99,9% jest w stanie osiągnąć przewodność na poziomie 100% IACS oraz wartości porowatości znacznie poniżej 0,5%.

Ilustracja pokazuje przekrój zastosowania miedzi (miedź ETP) w 100-krotnym powiększeniu.
Najwyższa jakość i produktywność drukowanej czystej miedzi i stopów miedzi

TruPrint 5000 Green Edition umożliwia produkcję części ze stopami miedzi takimi jak CuCr1Zr z większym oknem procesu i z wyższą produktywnością niż w przypadku systemów laserowych LMF na podczerwień. Ilustracja pokazuje przekrój zastosowania miedzi (miedź ETP) w 100-krotnym powiększeniu.

TruDisk o długości fali w zakresie światła zielonego

Dzięki długości fali w zakresie światła zielonego miedź i inne materiały silnie odblaskowe mogą być drukowane nie tylko wydajnie, ale także z zachowaniem wysokiej jakości: Processing on the green side of light.

Akcelerator RFQ z projektu CERN I.FAST

W ramach koordynowanego przez CERN projektu* I.FAST (Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology) przy użyciu TruPrint 5000 Green Edition wydrukowano kwadrupol o częstotliwości radiowej (RFQ). Akcelerator jest produkowany addytywnie z czystej miedzi. Tradycyjnie element jest frezowany, lutowany i poddawany obróbce cieplnej w kilku złożonych etapach, aby zapewnić produkcję bez wypaczeń.

*Projekt ten był finansowany przez program Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 101004730.

Przykład funkcjonalny dla uzwojeń silników elektrycznych

Produkcja addytywna oferuje wiele korzyści w dziedzinie rozwoju silników elektrycznych: ulepszono konstrukcję uzwojeń miedzianych, co umożliwia zwiększenie współczynnika wypełnienia miedzią. Szyny przewodzące prąd lub szyny zbiorcze mogą być zintegrowane w celu zmniejszenia liczby połączeń. Chłodzenie obudowy znacznie zwiększa moc eDrive.

Chłodnica gazowa ze strukturami TPMS

Chłodnica gazu firmy Modell- und Formenbau Blasius Gerg została wyprodukowana addytywnie z czystej miedzi. Przepływający gorący gaz jest chłodzony przez wodę wewnątrz wymiennika ciepła, którego struktury TPMS (Triply Periodic Minimal Surface) optymalizują sprawność i przenoszenie ciepła.

Induktor z miedzi wykonany za pomocą druku 3D

Cewka lewitująca

W cewce lewitującej można doprowadzić do warunków, w których ciało metaliczne będzie lewitować i topić się w polu elektromagnetycznym. Płynny druk 3D elementu zmniejsza liczbę punktów łączenia i lutowania, aby uniknąć nieszczelności w wewnętrznym kanale chłodzącym. Realizowane są złożone wymagania geometryczne dotyczące grubości ścianki i kształtowania.

Chłodnica tranzystora z czystej miedzi wykonana za pomocą druku 3D

Chłodnica tranzystora

Przewodność cieplna chłodnicy tranzystora wydrukowanej przy użyciu czystej miedzi jest identyczna jak w przypadku konwencjonalnej miedzi. Dzięki opracowanej na nowo, zoptymalizowanej addytywnie geometrii osiąga się zwiększoną moc chłodzenia Ponadto nowy projekt umożliwia efektywny bezpośredni montaż.

Wysokowydajna chłodnica dla elektroniki

TruPrint 5000 Green Edition umożliwia elastyczną i ekonomiczną produkcję chłodnic z wysoko przewodzącej czystej miedzi. Dzięki wewnętrznym kanałom chłodzącym znajdującym się blisko elementu komponent ma znacznie ulepszone chłodzenie.

Wymiennik ciepła z wewnętrznym kanałem chłodzącym

Wydrukowany z czystej miedzi wewnętrzny kanał chłodzący wymiennika ciepła ma bardzo płaski punkt zaczepienia i kąt zwisu, który jest utrzymywany tylko przez strukturę. Konstrukcja o najdrobniejszych strukturach (0,5 mm), nastawiona na redukcję masy, gwarantuje dobry stosunek powierzchni do masy. Właściwości materiału odpowiadają konwencjonalnej miedzianej ETP bez konieczności obróbki cieplnej bezpośrednio z maszyny.

Półprzewodnikowy wymiennik ciepła

Połączenie zorientowanego na produkcję addytywną projektu konstrukcji bez podpór i geometrii zoptymalizowanej pod kątem wydajności chłodzenia, w połączeniu z wysoką przewodnością cieplną materiału, jak w przypadku konwencjonalnej czystej miedzi, prowadzi do zwiększenia ogólnej wydajności elementu. Bardzo cienka ścianka (0,4–0,5 mm) w obszarze połączenia półprzewodników również poprawia odprowadzanie ciepła.

Induktor wału napędowego

Miedziane induktory składają się konwencjonalnie z kilku segmentów, które są gięte lub frezowane i lutowane razem. Wykorzystując druk 3D z czystej miedzi, można je teraz produkować z jednego kawałka bez połączeń lutowanych i innych słabych punktów. W ten sposób uzyskuje się swobodę projektowania w celu optymalizacji sprawności induktora i jego poboru energii elektrycznej.

Zaprojektowane przez: SMS Elotherm GmbH.

Wymiennik ciepła z mieszalnikiem cieczy

Wymiennik ciepła z czystej miedzi ETP (CW004A) ma za zadanie nie tylko pobieranie ciepła z medium. Jest to również mieszalnik cieczy z dwoma oddzielnymi wlotami na dole, które są mieszane przez kilka cienkich kanałów (średnica wewnętrzna 1 mm) do wylotu w górnej części części. Element ma przewodność elektryczną 101 %IACS, przewodność cieplną 394 W/(m*K) i gęstość częściową 99,9%.

TruPrint 5000 Green Edition
Kubatura (siłownik) Średnica 300 mm x 400 mm Wysokość
Podgrzewanie wstępne (standard) Do 200 °C
Maksymalna moc lasera na przedmiocie obrabianym (laser dyskowy TRUMPF) 800 W
Średnica promienia (standard) 210 μm
Grubość warstwy 30 - 150 μm
Prędkość narastania Do 100 cm³/h
Przyłącze i zużycie  
Przyłącze elektryczne (napięcie) TruPrint 5000: 400 V
TruDisk 1020: 400 V
Przyłącze elektryczne (natężenie) TruPrint 5000: 32 A
TruDisk 1020: 16 A
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) TruPrint 5000: 50 Hz
TruDisk 1020: 50 Hz
Gaz ochronny Azot, argon
Konstrukcja  
Masa (z proszkiem) TruPrint 5000: 7007 kg
TruDisk 1020: 530 kg
Wymiary (z filtrem, szafą sterowniczą) (szer. x wys. x gł.) 4616 mm x 2038 mm x 4234 mm

TruTops Print

Dzięki TruTops Print firma TRUMPF oferuje pasujące rozwiązanie oprogramowania, aby wyciągnąć to, co najlepsze z maszyn TruPrint. Nowoczesny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie funkcje i umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji. Wysoka elastyczność i indywidualne możliwości przygotowywania danych, takie jak segmentowanie z, a także intuicyjne i przejrzyste zarządzanie w pełni dostępnymi parametrami zapewniają najwyższą wydajność i znakomitą produktywność przy najwyższej jakości druku i powtarzalności, a także możliwość zabudowy przy minimalnym wsparciu. Wysoka jakość utworzonych danych wektorowych w formacie WZA może zostać zweryfikowana zintegrowanym narzędziem BuildJob Viewer.

Przygotowanie danych pasujące do cyklu pracy

Do płynnego cyklu przygotowywania danych TruTops Print jest już połączony z licznymi systemami CAD/CAM. Dzięki tej ofercie są Państwo niezwykle elastyczni w wyborze oprogramowania do przygotowywania danych. To Państwo decydują, które rozwiązanie idealnie pasuje do przebiegu Państwa pracy.

Monitorowanie TruPrint

Inteligentne rozwiązania monitorujące firmy TRUMPF umożliwiają łatwą kontrolę, analizę i kalibrację procesów przeprowadzanych na maszynach TruPrint – co z kolei przekłada się na efektywniejszą produkcję i wyższą jakość elementów. Profesjonalny monitoring umożliwia prezentowanie i analizę danych rejestrowanych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków oraz efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na panelu operatorskim TruPrint lub analizować offline za pomocą opcji Monitoring Analyzer. TruTops Monitor oprócz uzyskania przejrzystości pozwala na uzyskanie dostępu zdalnego za pośrednictwem komputera lub tabletu. Interfejs OPC UA zapewnia ponadto pełną elastyczność przy podłączeniu do własnego rozwiązania programowego. Dzięki dodatkowo dostępnym funkcjom kalibracji przed rozpoczęciem zadania konstrukcyjnego można sprawdzić parametry istotne dla procesu pod kątem optymalnych warunków produkcji.

Proszki i parametry

Wysokiej jakości proszek metalu stanowi podstawę niezawodnych warunków procesu podczas produkcji addytywnej. Połączenie zalecanych proszków i prawidłowych parametrów prowadzi do wysokiej jakości właściwości materiału w przypadku elementów drukowanych w technologii 3D.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Produkt TruPrint 5000 umożliwia przemysłową produkcję seryjną. Dzięki wysokowydajnym, częściowo zautomatyzowanym procesom generatywnym można szybciej otrzymać gotowy element trójwymiarowy.

Salon wystawowy produkcji addytywnej

Zapraszamy do salonu wystawowego produkcji addytywnej, który znajduje się na terenach firmy TRUMPF w Ditzingen. Można tam na własne oczy przekonać się jak wygląda produkcja addytywna z wykorzystaniem metod laserowego łączenia metali i napawania laserowego, a także zapoznać się ze zrozumiałymi objaśnieniami zastosowań w branży i z historiami sukcesu naszych klientów – ponadto można uzyskać porady bezpośrednio u naszych ekspertów.

Budowa układu optycznego TruDisk
Laser dyskowy

Od wiercenia najmniejszych otworów o średnicy jednego włosa aż po zgrzewanie paneli okrętowych: lasery dyskowe przodującej na rynku firmy TRUMPF sprawdzają się w dziesiątkach tysięcy instalacji na całym świecie dzięki jakości elementów i niezawodności laserów.

Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Na żywo
Salon wystawowy produkcji addytywnej Więcej informacji
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji Wsparcie kwalifikacji IQ/OQ Więcej informacji
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt