Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Stack of TRUMPF press releases

Gói chủ đề

Quý vị có muốn đi sâu hơn vào một chủ đề đặc biệt từ thế giới TRUMPF? Trong các gói chủ đề của chúng tôi, quý vị sẽ thấy mọi thứ được hợp nhất rõ ràng gồm tờ thông tin sản phẩm, báo cáo tình hình, phỏng vấn, tư liệu hình ảnh, v.v. Tải về ngay!

Bộ thông tin truyền thông

Tập tài liệu báo chí cho buổi họp báo hàng năm 2023

Gói chủ đề

Hình ảnh lịch sử về cửa hàng máy móc tại Stuttgart của Công ty TNHH Julius Geiger
Gói chủ để lịch sử TRUMPF

Tìm hiểu thêm

Liên hệ
Bộ phận truyền thông doanh nghiệp
Đến tư vấn viên
Dịch vụ & Thông tin liên hệ