Land-/regio- en taalkeuze
.NEW
Additieve productiesystemen

TruPrint 5000

Uiterst productief 3D-printen voor de industriële serieproductie

.NEW
Additieve productiesystemen

TruPrint 5000

Met de optie Preform kunt u defecte stukken met 3D-druk repareren of in serie hybride componenten afdrukken.

.NEW
Additieve productiesystemen

TruPrint 5000

TruPrint 5000 met de optie 500 °C-voorverwarming voor een hoge kwaliteit van de onderdelen en een robuust bouwproces

.NEW
Additieve productiesystemen

TruPrint 5000

TruPrint 5000 Green Edition

Sneller naar een hoogwaardige 3D-component

Met het uiterst productieve, deels geautomatiseerde 3D-printsysteem TruPrint 5000 bent u klaar voor de industriële serieproductie. Met features als een optionele 500 °C-voorverwarming en de Fullfield Multilaser-uitrusting met drie TRUMPF-vezellasers van 500 watt bent u opgewassen tegen de meest veeleisende industriële toepassingen. Hoogwaardige componenten van verschillende metalen produceert de machine snel en betrouwbaar – en voldoet daarbij aan de hoge kwaliteitseisen in de gereedschaps- en vormenbouw ook met 3D-druk op Perform-vormen, in de lucht- en ruimtevaart en in de medische techniek. Optioneel kan de gehele procesketen in een gecontroleerde gasatmosfeer plaatsvinden: zeven, printen, afkoelen, ontpoederen. In combinatie met het externe onderdelen- en poedermanagement en de monitoringoplossingen van TRUMPF is deze machine voorbestemd voor de industriële additieve serieproductie.

Dankzij de optie Preform ondersteunt de TruPrint 5000 de hybride componentenproductie. De componentstructuren die met additive manufacturing worden gemaakt, worden hiervoor op een vorm aangebracht. De innovatieve optie is vooral uitermate geschikt voor eenvoudige hantering in de gereedschaps- en vormenbouw.

Maximale productiviteit

Drie Fullfield-multilasers van elk 500 Watt lichten dankzij de hoogdynamische scanstrategieën met SCANahead tegelijkertijd overal in de bouwruimte op en garanderen zo een optimale oppervlaktekwaliteit zonder naden. Bovendien wordt de positionering van de stralingsbron automatisch bewaakt en als het nodig is, gecorrigeerd.

Onderdelen van hoge kwaliteit

De optionele voorverwarming van de substraatplaat tot 500 °C zorgt voor een hoge kwaliteit van de onderdelen en een robuust bouwproces. Alle belangrijke processtappen kunnen onder schermgas uitgevoerd worden.

Automatische processtart

De automatische processtart maakt snel laden mogelijk en biedt een hoge procesveiligheid.

Hybride productie dankzij Preform

Dankzij de optie Preform wordt de hybride componentproductie ondersteund. Door het gebruik van Preform-vormen spaart u tijd en kosten uit en profiteert u tegelijkertijd van de voordelen van additive manufacturing.

Extern onderdelen- en poedermanagement

De TruPrint 5000 maakt hoofdtijdparallel werken mogelijk: het voorbereidingsproces wordt geoptimaliseerd, de productiviteit neemt toe en contact met het poeder wordt vermeden.

Industriële monitoring

Houd altijd zicht op het aanbrengen van het poeder, het smeltbad en de toestand en productiviteit van de machine en behoud laag voor laag de volledige controle over de kwaliteit van de onderdelen.

De TruPrint 5000 is een deels geautomatiseerde, uiterst productieve 3D-printer. Nadat de bouwcilinders in de TruPrint 5000 zijn geplaatst, neemt de machine via de automatische processtart de start van het bouwproces over. Daarmee is het anders handmatig laden verleden tijd en wordt de procesveiligheid verhoogd.
Met onze snel verwisselbare bouw- en poedercilinder verkort u de insteltijden en verhoogt u tegelijkertijd de productiviteit en machinebenutting. Want in de gesloten cilinder koelt de nog hete component buiten de machine onder beschermgas in het koelstation af.
Optie Preform voor hybride productie
Zeer dynamische scanstrategieën verkorten de procestijd
Onze AM-expert legt de functies van de TruPrint 5000 uit.
Onze AM-expert legt uit dat een optimale gasstroom erg belangrijk is voor een robuust 3D-printproces.
Software TruTops Print - profiteer van eenvoudige gegevensvoorbereiding met de Build Processor en de Multilaser Assistant van TRUMPF voor de TruPrint 5000.
Tijdvergelijking TruPrint 5000 Multilaser van TRUMPF
Maximale productiviteit met onze TRUMPF Fullfield Multilaser

Drie Fullfield-multilasers van elk 500 Watt lichten dankzij de hoogdynamische scanstrategieën met SCANahead tegelijkertijd overal in de bouwruimte op en garanderen zo een optimale oppervlaktekwaliteit zonder naden. Bovendien wordt met Automatic Multilaser Alignment Plus de positionering van de stralingsbron automatisch bewaakt en als het nodig is gecorrigeerd, voor een reproduceerbare componentkwaliteit.

Veelzijdige materialen en betere kwaliteit van de onderdelen door voorverwarming tot 500 °C
Veelzijdige materialen en betere kwaliteit van de onderdelen door optionele voorverwarming tot 500 °C

Door de optionele voorverwarming tot 500 °C bereikt u bij veel toepassingen en materialen uit de gereedschaps- en vormenbouw, de lucht- en ruimtevaart of de medische techniek een aanzienlijk betere kwaliteit van de onderdelen. Zo profiteert u onder andere van minder ondersteunende structuren en spanningsscheuren bij titanium (Ti6AI4V). Bij bepaalde materialen zoals H11 (1.2343) en H13 (1.2344) is bovendien de bewerking pas bij een temperatuur van 500 °C mogelijk.

Hybride productie dankzij Preform

Krijg voordeel van de slimme 3D-geschikte constructie met een combinatie van productietechnieken: print op kostenefficiënte, conventioneel geproduceerde Preform-vormen uw additieve structuur erbovenop. Via de HMI positioneert u de af te drukken geometrie op de vorm - handmatig of automatisch, afhankelijk van het uitbreidingsniveau Via de Powder Bed Monitoring-camera visualiseert u de passing. Gebruik de optie voor het duurzame hergebruik van afzonderlijke componenten of voor serieproductie. Profiteer van een hoogwaardige, reproduceerbare componentkwaliteit.

Melt Pool Monitoring
Melt Pool Monitoring

Profiteer van een uitvoerige kwaliteitscheck en documentatie laag voor laag. Zo kunt u vroegtijdig procesafwijkingen herkennen en kritische plaatsen op de component visualiseren. Evalueer bovendien automatisch gegevens over een referentiecomponent. Daarnaast kun u alle smeltbaden eenvoudig parallel bewaken.

Wisselcilinderprincipe van de TruPrint-machines van TRUMPF
Geïntegreerd wisselcilinderprincipe

Snel verwisselbare bouw- en voorraadcilinders maken het laden van de cilinders en het uitpakken en afkoelen van warme bouwjobs parallel aan het bouwproces mogelijk. Dit vermindert de stilstand- en neventijden en verhoogt de productiviteit van de machine.

Industrieel onderdelen- en poedermanagement
Industrieel onderdelen- en poedermanagement

Profiteer van hoofdtijdparallel laden en uitpakken van een of meerdere machines: korte doorlooptijden, grote poedervolumes en een gesloten poedercircuit zorgen voor een hoge productiviteit en veiligheid van de operator. De centrale componenten zeefstation, uitpakstation en poedersilo vormen daarbij de basis voor een industriële serieproductie. Optioneel kan de gehele procesketen in een gecontroleerde gasatmosfeer plaatsvinden: zeven, printen, afkoelen, ontpoederen.

Gebruikersinterface Touchpoint Print

Touchpoint Print is de eenvoudige interface voor het bedienen van uw 3D-printsysteem. De navigatie is gebaseerd op een intuïtieve logica en kan met aanraakbewegingen zoals vegen bediend worden. De weergaven zijn beperkt tot het wezenlijke en levensechte 3D-visualisaties maken het laden van de machine eenvoudiger.

TruTops Print
TruTops Print

De gegevensvoorbereidingssoftware TruTops Print van TRUMPF ondersteunt u innovatief bij de voorbereiding van de bouwopdracht met Preform. Tal van downskin-instanties garanderen de beste stukskwaliteit en bouwbaarheid voor alle componentgeometrieën. Zo krijgt u de fijnste structuren - ook zonder steunen.

Warmtewisselaar

In de lucht- en ruimtevaartindustrie kunnen grote componenten uit de 3D-metaalprinter zonder scheuren of delaminatiedefecten worden geproduceerd. Met de TruPrint 5000 en de optie 500 °C-voorverwarming print u bijvoorbeeld warmtewisselaars van titaan (Ti64) uiterst kwalitatief en voordelig – zonder afval of verkwisting van materiaal.

Spuitmondstukring van Blasius GERG GmbH

Ring met injectoren

Met de TruPrint 5000 kunnen hoogwaardige materialen naar industriële productiestandaards zeer productief worden verwerkt. De lucht- en ruimtevaartindustrie, energiebranche en de automobielindustrie profiteren van het nieuwe materiaal Ti6242, dat door de TruPrint 5000 met 500 °C procesveilig en zonder spanning in het component zelf kan worden verwerkt, zoals de ring voor injectoren van Blasius GERG GmbH.

Additief geproduceerde slider

Hybride gereedschaps- en vormenbouw met Preform en 3D-druk

Additive manufacturing maakt de procesveilige productie van gegoten werkstukken met diepe ribben mogelijk. Door koeling die zich dicht bij de contour bevindt wordt oververhitting van koepelvormige geometriegebieden van schuifregelaars effectief vermeden, wat resulteert in kortere cyclustijden. Tegelijkertijd verbetert dit ook de microkristallijne structuur van het gietstuk, waardoor het veerkrachtiger wordt. Dankzij de optie Preform ondersteunt de TruPrint 5000 de hybride componentenproductie. De additief te produceren componentstructuren worden hiervoor op een vorm aangebracht. Preform Basic is daarbij bijzonder geschikt voor eenvoudige hantering in de gereedschaps- en vormenbouw.

Gereedschapsproductie met Preform en PBF

Met de optie Preform wordt de frees met de TruPrint 5000 kosten- en materiaaleffectief in serie geproduceerd, omdat slechts daar geprint wordt waar het werkelijk nodig is. Preform Advanced maakt een zeer nauwkeurig positioneren van de te printen freeskop automatisch mogelijk op de conventioneel geproduceerde vormen. Design van Paul Horn GmbH.

Bionisch geoptimaliseerde warmtewisselaar

Computerondersteunde ontwikkeling van een efficiënte warmtewisselaar van middelmatige grootte door Hypergenic. Het drukverlies werd in vergelijking met een conventionele warmtewisselaar met 50% gereduceerd. Het doel is het drukverlies te minimaliseren en tegelijkertijd het maximale koelvermogen te bereiken, wat nu door het additive design mogelijk gemaakt wordt. De warmtewisselaar werd geprint in Ti6242. Ontworpen door Hypergenic.

Met de TruPrint 1000 gemaakt implantaat

Heupkommen van titaan Ti6Al4V ELI

De verschillende roosterdesigns op een heupkom worden met hoge detailresolutie op de TruPrint-machine afgedrukt. Door het voorverwarmen op 500 °C kan het volume van de steunstructuur zeer sterk worden gereduceerd, zodat het stapelen van stukken mogelijk wordt. Beide stappen hebben een positief effect op de gehele procesketen, omdat deze de materiaalkosten verlagen en de productiecyclus verkorten.

Star Tracker – houder voor een satellietcamera

Houders op satelliet

In tegenstelling tot de conventionele productie door te frezen uit een blok met 95% materiaalafval kan door additive manufacturing van de satellietstructuur een gewichtsvermindering van 28% en een toename van de stijfheid met 45% gerealiseerd worden.

Generatief geproduceerde gietverdeler met TruPrint-machines van TRUMPF

Gereedschaps- en vormenbouw

Bij deze gietverdeler van Laupp GmbH die is geoptimaliseerd met Powder Bed Fusion, werden de processtappen teruggebracht van vijf naar één en werden de afdichtingspunten geëlimineerd. De zich dicht bij de contour bevindende tempereerkanalen van het van titaan gemaakte en met de optie 500 °C-voorverwarming geproduceerde seriecomponent zorgen voor een efficiënter vermogen en een reductie van de bedrijfskosten.

3D-geprinte cardanische ophanging met 500 °C-voorverwarming

Lucht- en ruimtevaart

Als een cardanische ophanging (in het Engels "gimbal”) met de voorverwarmingsoptie 500 °C geprint wordt, neemt de restspanning in de Ti6AI4V-component aanzienlijk af. Dit opent volledig nieuwe mogelijkheden voor het ontwerp, vooral bij de constructie van zwaardere componenten.

Gepolijste handgrepen

Gereedschaps- en vormenbouw

Het drukresultaat van de hooggepolijste kernen van Reinhard Bretthauer GmbH, die zijn gedrukt uit H11 met de optie 500 °C voorverwarming, is scheurvrij en heeft een dichtheid van meer dan 99,9%. De polijstbaarheid is navenant hoog – er is geen verschil in vergelijking met conventionele productie. De koelprestaties zijn gelijk aan die van koper, maar dankzij de geïntegreerde koelkanalen kan een stabiele productie van kunststof onderdelen bij spuitgieten plaatsvinden en kan de cyclustijd aanzienlijk verkort worden.

Turbinerotorblad voor drijfwerk in de lucht- en ruimtevaartindustrie

Wanneer een rotorblad van een turbine aan slijtage onderhevig is, moet vaak de beslissing worden genomen: weggooien of repareren? Door de hybride productie met de optie Preform Basic bespaart u kosten, materiaal en tijd voor de vervanging. Hiermee wordt het defecte onderdeel van het turbinerotorblad eruit gefreest en een nieuw stuk wordt op het bestaande onderdeel geprint met Powder Bed Fusion. Vooral bij een gespannen leveringsketen is dit een enorm voordeel.

TruPrint 5000
Bouwvolume (cilinder) Diameter 300 mm x 400 mm Hoogte
Effectief bouwvolume (indien voorverwarming >200 °C) Diameter 290 mm x 400 mm Hoogte
Bewerkbare materialen Lasbare metalen in poedervorm, zoals roestvrij staal, gereedschapsstaal, aluminium-, titaniumlegeringen en legeringen op nikkelbasis. Actuele beschikbaarheid van materialen en parameters op aanvraag.
Voorverwarming (standaard) Maximaal 200 °C
Voorverwarming (optie) Maximaal 500 °C
Maximaal laservermogen bij het werkstuk (TRUMPF-vezellaser) 500 W
Straaldiameter (standaard) 80 μm
Laagdikte 30 - 150 μm
Opbouwrate 5 - 180 cm³/h 1
Minimaal meetbaar zuurstofgehalte Maximaal 100 ppm
Aansluiting en verbruik  
Elektrische aansluiting (spanning) 400 V
Elektrische aansluiting (stroomsterkte) 32 A
Elektrische aansluiting (frequentie) 50 Hz
Schermgas Stikstof, argon
Bouwvorm  
Gewicht (incl. filter, schakelkast, poeder) 7085 kg
Afmetingen (incl. filter, schakelkast) (B x H x D) 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm
Afmetingen (incl. filter, schakelkast) (B x D x H) met optie voorverwarming 500 °C 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm

TruTops Print

TRUMPF biedt met TruTops Print de passende software-oplossing om het beste uit de TruPrint-machines te halen. Het moderne gebruikersoppervlak vat alle functionaliteiten overzichtelijk samen en maakt snelle toegang tot alle functies mogelijk. De hoge flexibiliteit en de individuele opties voor gegevensvoorbereiding, zoals de z-segmentatie, evenals het intuïtieve en duidelijke parameterbeheer met volledig toegankelijke parameters, zorgen voor maximale efficiëntie en productiviteit met de beste printkwaliteit en reproduceerbaarheid, evenals ondersteuningsgereduceerde bebouwbaarheid met overhang. De hoge kwaliteit van de gecreëerde vectorgegevens in WZA-formaat kan geverifieerd worden met de geïntegreerde BuildJob Viewer.

TruTops Print Multilaser Assistant

Om de drie Fullfield Multilasers van de TruPrint 5000 optimaal te kunnen benutten, is een intelligente en flexibele bedieningsmogelijkheid nodig. Hiervoor zorgt de in TruTops Print geïntegreerde Multilaser Assistant, waarbij de laserdistributie zo wordt geconfigureerd dat de bouwjob qua productiviteit of kwaliteit wordt geoptimaliseerd. Bovendien kan de volgorde van verwerking gevisualiseerd en de productietijd voorspeld worden.

Datavoorbereiding passend bij uw workflow

Voor een naadloze datavoorbereidingworkflow is TruTops Print reeds verbonden met talrijke CAD/CAM-systemen. Dit biedt u de grootst mogelijke flexibiliteit bij de keuze aan software voor gegevensvoorbereiding. Beslis zelf welke oplossing perfect bij uw workflow past.

Optie aanbrengmiddel X-profiel

Creëer een perfecte, uniform aangebrachte poederlaag en profiteer dankzij de vier verschillende profielkanten van een hoge levensduur van het aanbrengmiddel met X-profiel en van een robuust proces.
Opmerking: deze optie is compatibel met een voorverwarming tot 200 °C.

Optie aanbrengmiddel carbonborstel

De hittebestendige carbonborstel maakt het sneller en robuuster aanbrengen van het poeder mogelijk, met name bij voorverwarmingstemperaturen vanaf 200 °C.

Optie voorverwarming tot max. 500 °C

Een hogere kwaliteit van de onderdelen wordt door de optionele voorverwarming van de substraatplaat tot 500 °C bereikt. Dit maakt een robuust bouwproces voor een verscheidenheid aan materialen mogelijk – ideaal voor industrieën die hoge eisen stellen aan hun toepassing (voorverwarming basismachine tot 200 °C). Met het industriële wisselcilinderprincipe in combinatie met het koelstation wordt hoofdtijdparallel afkoelen van de warme bouwjob mogelijk. Zo verhoogt u de productiviteit van uw 3D-printer.

Optie Preform

Met de optie Preform Basic print u slechts op die plek waar het voor het component echt nodig is. Dit spaart naast printtijd ook machine- en poederkosten uit en ondersteunt een duurzaam hybride productie, alsmede een revisie van defecte componenten.

Voor een automatische en op sensors gebaseerde oplossing via Marker gebruikt u de optie Preform Advance. Zo bereikt u reproduceerbare en zeer nauwkeurige resultaten in serieproductie.

Optie Powder Bed Monitoring

Via een geïntegreerde camera in de TruPrint-bouwkamer en de automatische beeldverwerking kunt u het poederbed automatisch bewaken. Op deze manier behoudt u altijd zicht op de toestand van de onderdelen en kunt u de kwaliteitsparamaters laag voor laag analyseren. Ontbrekend poeder wordt met de optie Automatisch nacoaten gedetecteerd en de betreffende laag wordt automatisch gecorrigeerd door middel van een nieuwe poedercoating.

Optie Melt Pool Monitoring

Afwijkingen in het lasersmeltproces kunnen door sensoren vroegtijdig worden herkend en kritische plaatsen op de component kunnen worden gevisualiseerd. Alle smeltbaden van de drie Fullfield Multilaser kunnen parallel worden bewaakt.

Kalibratieopties

Voor uw TruPrint 5000 staat de optie Laser Power Measurement ter beschikking. Controleer op elk gewenst moment het laservermogen en verzeker u daarmee van een optimaal proces. Bovendien vervult u hiermee mogelijke bewijsplichten.

Monitoring TruPrint

Met de intelligente monitoringoplossingen van TRUMPF kunt u het bouwproces van de TruPrint-machines eenvoudig bewaken, analyseren en kalibreren - daarmee produceert u nog efficiënter en bereikt u een hogere kwaliteit per bouwcomponent. De professionele monitoring maakt de weergave en evaluatie van op sensoren gebaseerde gegevens mogelijk. Het aanbod omvat oplossingen voor Process, Condition en Performance Monitoring. De resultaten van de bewaking kunnen direct op de HMI van de TruPrint-machine worden bekeken of offline met Monitoring Analyzer worden beoordeeld. Met TruTops Monitor ontvangt u naast transparantie ook de mogelijkheid om op afstand vanaf een pc of tablet toegang te krijgen. De OPC UA-interface biedt u daarnaast volledige flexibiliteit om uw eigen softwareoplossing te koppelen. Met de extra beschikbare kalibratiefunctie controleert u vóór aanvang van de bouwopdracht de procesrelevante kengetallen voor optimale productievoorwaarden.

Bepalend voor een industriële serieproductie is de optimale hantering van het poeder en de componenten. Het industriële onderdelen- en poedermanagement van TRUMPF maakt het hoofdtijdparallel laden en uitpakken van een of meerdere machines mogelijk – dit verhoogt de productiviteit en efficiëntie voor onze klanten. Standaardinterfaces en een modulaire opbouw garanderen daarbij maximale flexibiliteit.

TRUMPF metaalpoeder voor additive manufacturing

Poeders en parameters

Hoogwaardige metaalpoeders vormen de basis voor betrouwbare procesvoorwaarden bij additive manufacturing. De combinatie van aanbevolen poeders en de juiste parameters leidt tot hoogwaardige materiaaleigenschappen bij 3D-geprinte componenten.

Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.

Voetnoten
  • Daadwerkelijke opbouwsnelheid bestaande uit verlichting en coating. Afhankelijk van installatieconfiguratie, verplaatsingsparameters, materiaal en vulgraad.

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

TruPrint 5000 Green Edition

De TruPrint 5000 Green Edition is het middenformaat 3D-printsysteem voor de verwerking van reflecterende materialen zoals koper. Dit biedt de 3D-printer een nieuwe manier voor de additive manufacturing van grote componenten, inductiespoelen of componenten voor veeleisende koeltoepassingen, bijv. voor de vermogens- en opto-elektronica.

Succesverhaal: Siemens Energy ondersteunt met 3D-druk een schone energievoorziening

Siemens Energy heeft de TruPrint 5000 succesvol in een procesketen voor additive manufacturing geïntegreerd. De optie 500°C-voorverwarming van de 3D-printer maakt het Siemens mogelijk componenten voor klimaatvriendelijke gasturbines van hogetemperatuurlegeringen te produceren.

Optie voorverwarming 500 °C: First time right

Met de TruPrint 5000 en de optie voorverwarming 500 °C print u componenten van Ti64, H11 of H13 uiterst kwalitatief en voordelig – zonder afval of verkwisting van materiaal.

Contact
Verkoop Additive manufacturing
E-mail
Live beleven
Additive Manufacturing Showroom Meer informatie
Services
Financiering Meer informatie Scholingen Meer informatie Tweedehands machines Meer informatie Technische klantenservice Meer informatie Procesoptimalisatie Meer informatie Monitoring en analyse Meer informatie Servicecontracten Meer informatie Kwalificatieondersteuning IQ/OQ Meer informatie
Downloads
Service & contact