Výběr země / regionu a jazyka

Identify your potentials

Poznejte technologii Laser Metal Fusion (LMF) příp. Powder Bed Fusion (PBF)  a implementujte znalosti o aditivní výrobě do svého podnikání. Identifikujte první aplikace, u nichž můžete využít potenciál při výrobě dílů v rámci aditivní výroby a vytvořte podnikatelský záměr pro hospodárnou výrobu.

  • Zprostředkování výrobních základů
  • Společná identifikace dílů
  • Studie proveditelnosti a zhodnocení podnikatelského záměru

Příklad zákazníka pro identifikaci dílů

Při analýze řezné jednotky 2D laserového stroje bylo chlazení diod identifikováno jako díl k optimalizaci.

Přidaná hodnota díky kovovému 3D tisku

  • Zlepšené chlazení
  • Redukce počtu dílů díky integraci funkce
  • Zjednodušená montáž
  • Redukce hmotnosti
Servis a kontakt