Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF software
TRUMPF software

TruTops Fab se mění na Oseon

Software pro zasíťovanou výrobu ve světě plechu

Software TRUMPF pro řízení výroby se nyní jmenuje Oseon. Transformuje software TruTops Fab do věku zasíťované výroby z plechu:

  • Oseon pro vás výhodně rozšiřuje TruTops Fab
  • Oseon obsahuje nashromážděné zkušenosti z TruTops Fab
  • Oseon se lze snadno naučit a jednoduše se ovládá

Od softwaru TruTops Fab k softwaru Oseon – co je nové?

Nový a vylepšený software Oseon nabízí vám a vašim zaměstnancům  bezkonkurenční výhodu: Je založený na rolích a podporuje uživatele krok za krokem v jejich činnostech. Přitom Oseon funguje průběžně, bez přerušení médií nebo nepohodlné výměny modulu.

Správná informace ve správný čas: Nezáleží na tom, zda se jedná o kvalifikovaného pracovníka v logistice nebo ve skladu, Oseon ukáže všem v týmu včas informace relevantní pro jejich roli – tolik, kolik je potřeba, tak jednoduše, jak to jen jde.

Mobilní a přehledné: Informační tok je díky mobilním koncovým zařízením přístupný kdekoli a je přizpůsobený vaší výrobě z plechu. Pokud pracovník převezme úkoly logistiky, najde je také ve svém uživatelském menu.

Snadné naučení se a jednoduchá obsluha: Díky struktuře založené na rolích a vedeným pracovním krokům se se softwarem rychle sžijí i noví pracovníci – a pracují od začátku produktivně.

Jak budete pracovat s TruTops Fab dále?

Jako uživatel TruTops Fab přejdete pohodlně a postupně do nového světa Oseon – a budete profitovat z nových a vylepšených funkcí.

Monitorování stavu, řízení výroby, správa skladu nebo obchodní procesy: Roky praxí prověřené funkce z TruTops Fab vám jsou nadále k dispozici.

Flexibilně můžete své uživatelské rozhraní převést na koncepci Oseon opírající se o rozdělení rolí, abyste spojili výhody nového a stávajícího softwaru.

Výrobní software Oseon

TRUMPF Oseon Keyvisual

Chtěli byste se dozvědět více o řízení výroby se softwarem Oseon? Podívejte se na webovou stránku Oseon nebo se zeptejte svého prodejního partnera TRUMPF.

Další podrobnosti
Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail

Software
Fax +420 251 106 251
E-mail
Servis
Licenční podmínky a systémové požadavky Další podrobnosti
Servis a kontakt