Výběr země / regionu a jazyka
Režim VCSEL Single a Multi

Režim Multi VCSEL

940 nm režim Multi VCSEL

Režim VCSEL Single a Multi

Režim Multi VCSEL

VCSEL-Arrays s náhodným bodovým vzorem při 940 nm

VCSEL with integrated Backside Optics
VCSEL with integrated Backside Optics
Režim VCSEL Single a Multi

Režim Multi VCSEL

ViBO (VCSEL with integrated Backside Optics)

Režim Multi VCSEL kontrola polarizace
Režim Multi VCSEL kontrola polarizace
Režim VCSEL Single a Multi

Režim Multi VCSEL

Lineární polarizace zlepší kvalitu osvětlení a rozlišení v náročných 3D aplikacích osvětlení

Režim Multi VCSEL

Režim Multi VCSEL je zdroj infračerveného světla pro mobilní spotřebitelské aplikace. Kompaktní rozměry umožňují použití laserových diod ve vysoce integrovaných senzorech. Díky výkonové třídě a vlastnostem vyzařování se tyto laserové diody ideálně hodí pro senzory odstupu s technologií Time of Flight.

Vyzařování světla z jednoho nebo několika vyvýšených míst

Paralelně provozovaná vyvýšená místa vedou k redundanci a zvyšují provozní bezpečnost.

Laserové světlo 940 nm

Lidské oko nedokáže zachytit světlo o vlnové délce 940 nm.

Krátká doba náběhu/poklesu

Využijte výhody velmi rychlého impulzního provozu díky krátkým dobám náběhu a poklesu.

Výjimečná spolehlivost

Téměř dvě miliardy používaných VCSEL bez jakéhokoli výpadku.

Režim Multi VCSEL kontrola polarizace
Kontrola polarizace

Režim Multi VCSEL se stabilní, pokrokovou, lineární polarizací zlepší kvalitu osvětlení a rozlišení v náročných 3D aplikacích osvětlení, například v OLED displejích.
Povrchová mřížka umožňuje stabilní polarizaci a je přímo leptána do GaAs. Na základě optimalizovaného designu mřížky dosahují polarizované VCSEL téměř 100procentní efektivitu výkonu v porovnání s nepolarizovanými VCSEL. Společnost TRUMPF vyvinula patentovanou technologii VCSEL se stabilní polarizací pro aplikace velkých šarží.

Senzory vzdálenosti

Kompaktní 940 nm laserová dioda se výborně hodí pro aplikace určování vzdálenosti, jako je přiblížení nebo nebo laserové zaostřování v chytrých telefonech.

LiDAR

VCSEL-Arrays se výborně hodí pro aplikace LiDAR. Velmi krátké doby náběhu a poklesu optických pulzů umožňují generování ultrakrátkých pulzů s vysokými špičkovými výkony. Adresovatelnost různých segmentů na VCSEL-Arrays může výrazně vylepšit systémový výkon.

Strukturované světlo

Strukturované světelné aplikace lze s VCSEL-Arrays jako zdrojem světla velmi dobře adresovat. Zpracování na úrovni waferů s nejmodernějšími zařízeními pro zpracování polovodičů umožňuje minimální odstupy a individuální uspořádání emitorů.

Iluminace

Režim Multi VCSEL-Arrays je perfektní zdroj světla pro infračervené osvěcování. Malá spektrální šířka a vynikající výkon v rozsahu teplot umožňují velmi dobré výkony systému.

OLED displej smartphone

OLED displeje

VCSEL se stabilní a lineární polarizací zlepší kvalitu osvětlení a rozlišení v náročných 3D aplikacích osvětlení, například v OLED displejích.

Senzorika v kabině

Kontrola řidiče, kontrola vnitřního prostoru a rozpoznávání gest podporují autonomní jízdu a zvyšují bezpečnost. VCSEL jako zdroj světla se k tomu zvláště dobře hodí, protože jsou efektivní, úzkopásmové a teplotně stabilní.

Parametry laseru          
Druh laseru Režim Multi Režim Multi Režim Multi Režim Multi Režim Multi
Vlnová délka 940 nm 940 nm 940 nm 850 / 940 nm 940 nm
Laser Power (při 25 mA a teplotě místnosti) - 1,8 W 9 W - -
Výstupní výkon (min.) 8 mW 2 mW - - -
Výstupní výkon (max.) 17 mW 2,25 mW - - -
Počet zón 4 ks 1121 ks - - -
Efektivita stoupání (při teplotě místnosti) - 1 W/A - - -
Třída laseru 3B 3B 3B 3B 3B
Optika          
Optický prvek - - Monoliticky integrované mikro-optické prvky - -
Proud          
Napětí proudu (při 25 mA a teplotě místnosti) 25 V 2,5 V - - -
Prahový proud (při teplotě místnosti) 3,5 mA 200 mA - - -
Velikost          
Rozměry - šířka 150 μm 784 μm 1241 μm - -
Rozměry - výška 150 μm 704 μm 938 μm - -
Rozměry - hloubka 150 μm 100 μm 190 μm - -

940 nm režim Multi VCSEL

Režim mini Multi VCSEL-Array se čtyřmi emitory pro aplikace Time-of-Flight.

VCSEL-Array s náhodným bodovým vzorem při 940 nm

VCSEL-Array pro strukturované světelné systémy. Design emitoru s náhodným rozptylem pro moderní aplikace se strukturovaným světlem.

Režim Multi VCSEL kontrola polarizace

Režim Multi VCSEL 940 nm s kontrolou polarizace

Polarizačně stabilní režim Multi VCSEL 940 nm má dvě emisní zóny, které vytvářejí optický výkon 8 mW. Stabilní a lineární polarizace zlepší kvalitu osvětlení a rozlišení náročných 3D aplikací osvětlení.

Obrázek produktu ViBO vpředu

ViBO

ViBo znamená VCSEL with integrated Backside Optics. Jedná se přitom o pokrokovou, nákladově efektivní a snadno integrovatelnou technologii VCSEL-Array s monoliticky integrovanými mikrooptickými prvky. Platforma nabízí o faktor 5 menší půdorys ve srovnání s jinými řešeními z balíčku VCSEL. Navíc integrované optiky umožňují inherentně bezpečný systém pro oči po celou dobu životního cyklu produktu. Řešení ViBO jsou velmi zajímavá pro 3D senzorové aplikace z oblasti spotřební elektroniky, automobilového průmyslu a dalších průmyslových oborů.

Velký režim Multi VCSEL 850 nm nebo 940 nm

Velký režim Multi VCSEL 850 nm nebo 940 nm

VCSEL je k dispozici jako režim Multi VCSEL 850 nm nebo 940 nm. Je vhodný pro celoplošné aplikace osvětlení, protože laserové světlo je rozptýlené. Výstupní výkon zahrnuje 4 - 8 W, podle pracovního režimu.

Malý režim Multi VCSEL 940 nm

Malý režim Multi VCSEL 940 nm je vhodný pro celoplošné aplikace osvětlení, protože laserové světlo je rozptýlené. Výstupní výkon zahrnuje 1 - 2 W, podle pracovního režimu.

Režim Multi VCSEL 940 nm s dvojí kontrolou polarizace

Polarizačně stabilní režim Multi VCSEL 940 nm má emisní zóny s ortogonální kontrolou polarizace. Vyrovnání měření s 0° a 90° umožňuje dvojí polarizaci v jedné VCSEL. Oba směry polarizace lze při tom individuálně nastavit. Stabilní a lineární polarizace zlepší kvalitu osvětlení u 3D aplikací osvětlení. V kombinaci s polarizačně citlivými optikami jsou umožněny víceré koncepce jako iluminace v oblasti rozptylu a spotu.

Kontrola polarizace

Režim Multi VCSEL se stabilní, pokrokovou, lineární polarizací zlepší kvalitu osvětlení a rozlišení v náročných 3D aplikacích osvětlení, například v OLED displejích.

Povrchová mřížka umožňuje stabilní polarizaci a je přímo leptána do GaAs. Na základě optimalizovaného designu mřížky dosahují polarizované VCSEL téměř 100procentní efektivitu výkonu v porovnání s nepolarizovanými VCSEL. Společnost TRUMPF vyvinula patentovanou technologii VCSEL se stabilní polarizací pro aplikace velkých šarží.

Existuje také opce ke zdvojené polarizaci, takže jsou integrovány dva směry polarizace v jedné VCSEL.

Multi Junction VCSEL

Multi Junction VCSEL umožňují vyšší efektivitu a podporují požadavky miniaturizace. Díky vícenásobnému tunelu, je možné při stejném el. proudu zmnohonásobit výstupní výkon laseru u VCSEL.

Integrovaná fotodioda

VCSEL s integrovanou fotodiodou (ViP) umožňují zachycení odrážených signálů k dalšímu zpracování. Patentované řešení tím podporuje samomíchací interferenční technologii, krátce SMI. SMI je osvědčená optická měřicí metoda pro použití v průmyslové senzorice nebo také v Consumer Electronics.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Technologický obrázek integrovaná řešení VCSEL
Integrovaná řešení VCSEL

Moduly a senzory VCSEL od společnosti TRUMPF se vyznačují univerzálním použitím v mnoha aplikacích v profesionální i spotřebitelské oblasti.

Optické senzory pro zábavní průmysl

Ať rozpoznávání obličejů a autofokus ve smartphonu, měření pulzu ve fitness náramku nebo sledování očí v brýlích VR – 3D řešení senzorů založená na technologii VCSEL jsou spolehlivým zdrojem světla pro aplikace v zábavním průmyslu.

Produktový obrázek ViBO zepředu
ViBO: VCSEL integrated Backside Optics

U ViBO se přitom jedná o pokrokovou, nákladově efektivní a snadno integrovatelnou technologii VCSEL-Array s monoliticky integrovanými mikrooptickými prvky. 

Kontakt
Prodej Photonic Components
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt