Výběr země / regionu a jazyka

Flugs digitalizovány

U společnosti MERZ GmbH jsou odpovědní hrdi na vysokou výrobní hloubku společnosti. Ta v neposlední řadě pochází z vlastní výroby z plechu. MERZ dodává kromě komplikovaných vnitřních součástí mobilních rozdělovačů proudu, zkušební, připojovací a zásobovací techniky a také spínacích přístrojů, k nim také skříně. Asi 110 pracovníků zpracovává v trojsměnném provozu asi deset až 15 tun tenkého plechu za den. Když výroba v roce 2015 jak kapacitně tak také organizačně stále naráží na své meze, ví Tim Ungerer, že jsou naléhavě nutná automatizační a digitalizační opatření. Pro plánování si našel podporu u společnosti TRUMPF. Kromě omlazení strojového parku a také plně automatizovaného skladu STOPA má řízení výroby Oseon dodat výrobě větší rychlost.

V roce 1946 zakládá Gustav Merz společnost MERZ Schaltgeräte- und Apparatebaufabrik v Gaildorfu. Během let se společnost vyvinula v předního výrobce mobilních rozdělovačů proudu, zkušební, připojovací a zásobovací techniky a také spínacích přístrojů. Od roku 2005 patří společnost MERZ ke globálně fungující skupině PCE se sídlem v Rakousku. Společně s oběma dceřinými společnostmi Merz Schaltgeräte GmbH & Co. KG a Moser Systemelektrik GmbH, si společnost MERZ vybudovala své místo na trhu s širokou paletou produktů. Vysoké výrobní hloubky dosahuje společnost MERZ v neposlední řadě vlastní výrobou z plechu.

Odvětví
Mobilní rozdělovače proudu, zkušební technika, technika pro plech, spínací přístroje, připojovací technika
Počet zaměstnanců
160
Stanoviště
Gaildorf (Německo)
Produkty TRUMPF
 • TruBend Center 7020
 • TruMatic 5000
 • TruMatic 6000
 • STOPA-Lager
 • TruLaser 3030
 • TruLaser 5030 L68
 • TruBend Cell 7000
 • TruBend Cell 5000
 • TruBend 7036
 • TruBend 5085
 • Trubend 5130
 • TruBend 5230
Použití
 • Řezání laserem
 • ohýbání

Výzvy

Ve výrobě z plechu od MERZ to musí jít rychle. Kromě četných kolegů z různých oblastí firmy obsluhují Tim Ungerer a jeho tým také mnoho externích zákazníků, kteří znají společnost MERZ jako spolehlivý Jobshop. „Každý samozřejmě chce mít svou zakázku zpracovanou nejdříve. Mnoho našich produktů je součástí větších stavebních záměrů. Když nedodáme včas, hrozí pokuty“, vysvětluje Ungerer. Při denním pracovním objemu od dříve tři tuny tenkého plechu za den a také vysoké varianci dílů při počtech kusů od jednoho až do 1.000, to proto často ve výrobě spěchá. „Mnohé šlo na zavolání. Transparentnost? Chybná signalizace. To nejenom stresovalo pracovníky, ale také mně totálně nervovalo“, vypráví Ungerer ohlížeje se zpět a doplňuje. „Museli jsme učinit zásadní rozhodnutí, abychom také do budoucna mohli pracovat efektivně. Společníci společnosti MERZ GmbH rozhodují, výrobu učinit fit pro budoucnost. Nové stroje a plně automatizovaný sklad STOPA byly začátkem. Jako opravdový gamechanger se ale ukázalo zavedení řízení výroby Oseon od TRUMPF.

„Mobilní přístup k toku materiálu usnadňuje všem pracovníkům každodenní činnosti.

Tim Ungerer
Vedoucí managementu produktů v oblasti techniky plechu společnosti MERZ GmbH

Řešení

Po rozsáhlém zkoumání a analýzách prováděných společností TRUMPF investuje společnost MERZ GmbH nejdříve do moderních plně automatizovaných strojů. Ty jsou v hale nainstalovány tak, aby dodatečně bylo možné je napojit na plně automatický vysokoregálový sklad STOPA. Souhra strojů a skladů Tima Ungerera od začátku nadchla: „Dříve jsme neměli žádnou významnou automatizaci. Vysokoregálový sklad nám konečně vytvoří flexibilitu, kterou potřebujeme.“ Ungerer může omezit na polovinu počet pracovníků kteří zakládají a vykládají a pracovní síly využít jinak. Produktivita znatelně stoupá a klesá průběžná doba. „Uspořádané a efektivní toky materiálu z vysokoregálového skladu jsem chtěl také pro plochu. A tam nevede žádná cesta k softwaru“, vysvětluje Ungerer. Rozhoduje se pro rozsáhlý paket řízení výroby Oseon od TRUMPF.

Každý procesní krok, od přípravy výroby a plánování výroby přes automatizované programování zakázek se softwarem TruTops Boost až po digitální hlášení, že je zakázka dokončena, je řízen s Oseon. Na každém pracovišti jsou tablety, na kterých spolupracovníci registrují každý pracovní krok na aplikaci od začátku až do konce. „Mobilní přístup ke všem informacím Vám usnadňuje každodenní činnosti. A mně to přináší tu výhodu, že kdykoli stisknutím tlačítka vím, kde se nachází zakázka a kdy bude dokončena“, raduje se Ungerer.

Během velmi krátké doby do sebe zapadá automatizace pomocí vysokoregálového skladu a výhody řízení výroby na ploše. „Naše kapacity z dřívějška tři tuny tenkého plechu za den jsme zvýšili na deset až 15 tun. To je však interní číslo“, říká Ungerer. Kromě efektivnějších postupů a transparentnosti zobrazuje Oseon díky rozsáhlé evidenci dat na všech pracovištích také potenciály optimalizace. „U nás byly ohýbací stanice úzkým profilem“, informuje Ungerer. „S Oseonem máme nyní možnost provádět správu pools ohýbání.“ Tam jsou shromažďovány všechny zakázky ohýbání a Ungerer může každému pracovníkovi přiřadit pracovní rezervy v ohýbání na několik týdnů. „To činí tento pracovní krok daleko plánovatelnějším a efektivnějším“, říká spokojeně.

 

Realizace

„Chtěl jsem software zavést tak rychle jak je možné“, říká Tim Ungerer a doplňuje. „To fungovalo jenom proto, protože se moji pracovníci od začátku starali o projekt.“ Protože tak rozsáhlá změna mnohé vyžadovala. „Všechny procesy se změnily. Museli jsme kompletně změnit způsob myšlení“, vzpomíná si Ungerer. „Ale po šesti měsících zatínání zubů křivka úspěchu exponenciálně stoupala týden za týdnem. To všechny motivovalo.“

Nasazení softwarových a procesních specialistů TRUMPF bylo dalším faktorem úspěchu, říká Ungerer: „Po celou dobu nás podporovali a prováděli úpravy a optimalizace až všechno vyhovovalo.“ Nikdo neví lépe než Tim Ungerer, že tento proces probíhá a proto se vždy jedná o Dále a ne o Hotovo. „Mám sice stále parkoviště pro specialisty TRUMPF“, říká s úsměvem. „Ale mezitím moji pracovníci umějí s novými postupy a programy docela dobře zacházet a radují se, že je mnohé daleko jednodušší a všechno je přehlednější.“

Výhled

Tim Ungerer již přemýšlí o dalších krocích: přepravní systémy bez obsluhy, zrušení přechodných skladů a kontinuální překontrolování a optimalizace strojového parku jsou zcela nahoře v jeho agendě. „Ideální výroba musí být vždy otevřená novým věcem, a já jsem připraven, se s partnerem jako je TRUMPF do toho pustit.“

Zjistěte o produktu více

TRUMPF Oseon Keyvisual
Oseon řízení výroby

Informace vznikají ve výrobě na mnoha místech. Software Oseon zajišťuje, aby uživatelé specificky dle uživatele dostávali všechny relevantní informace ve správném čase na správném místě. Oseon přitom kombinuje řízení výroby procesního řetězce „plech“ s výhodami logistického systému. Jednoduchou integraci stávajících zařízení, automatizací a systémů zajišťují standardní rozhraní. Výsledek je souvislý tok informací podél celého výrobního řetězce.

K produktu

Stav: 27.09.2023