Výběr země / regionu a jazyka

MyTRUMPF

Následující upozornění týkající se ochrany údajů zobrazené v kartě „MyTRUMPF“ platí doplňkově pro používání našeho zákaznického portálu MyTRUMPF. Všeobecná upozornění, týkající se zejména vašich práv, platí i pro používání aplikace MyTRUMPF.

Registrace do MyTRUMPF

Abyste mohli používat aplikaci MyTRUMPF, je nutná registrace do našeho zákaznického portálu. V rámci registrace zpracováváme údaje, které jste poskytli v rámci procesu registrace. Všechny údaje nezbytné pro proces registrace jsou speciálně označeny. Nad rámec nezbytných údajů můžete dobrovolně přidat další údaje.

Vaše údaje používáme v rámci schválení vaší registrace, pro vaši identifikaci jako kontaktní osoby zákazníka a pro zobrazení obsahů podle specifikace zákazníka. V rámci registrace budete jako osoba přiřazeni k jednomu z našich zákazníků. Díky tomuto přiřazení mají jiní zaměstnanci vaší společnosti přístup k údajům uloženým do aplikace MyTRUMPF. Z toho je samozřejmě vyloučeno vámi zvolené heslo, které ukládáme jako hashovací hodnotu a nelze ho zobrazit v nekódovaném textu. Třetí osoby nemají možnost přístupu.

Pokud pro vaši společnost schválíme funkci uživatelský admin MyTRUMPF, může ve vaší společnosti oprávněný zákaznický admin zobrazit údaje, které jste poskytli v rámci registrace (viz výklady v části „Uživatelský admin MyTRUMPF“).

Od schválení účtu ověřujeme všechny obchodní partnery ve veřejných sankčních seznamech. Kontrola probíhá prostřednictvím námi vybraného poskytovatele. Přitom je v sankčních seznamech ověřeno jméno uvedené v rámci registrace. Pokud zjistíme, že jméno je uvedeno v sankčním seznamu, účet zablokujeme. V souladu s pravidelně aktualizovanými sankčními seznamy probíhá ověřování pravidelně i po registraci. Stav ověřování ukládáme. Ověřování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Naše oprávněné zájmy spočívají v zajištění, aby společnost TRUMPF neprováděla operace s takovými osobami, které jsou uvedeny na sančkním seznamu. Beze všeho se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který vám sdělí, které konkrétní seznamy společnost TRUMPF prověřuje.

V každé zemi reprezentuje společnost TRUMPF zástupce. V tomto případě má zástupce přístup k vámi poskytnutým osobním údajům. Se zastoupením zajišťujeme prostřednictvím smluvních ujednání zpracování vašich údajů v souladu s ochranou údajů.

Vaše údaje se zpracovávají výlučně za účelem existence vašeho účtu v aplikaci MyTRUMPF a jsou smazány nejpozději jeden rok po deaktivaci účtu. Právním základem pro zpracování údajů označených jako nutné je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Pro uvedení a zpracování vašich dobrovolných údajů je právním základem váš souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Přihlašování do MyTRUMPF

Používání aplikace MyTRUMPF je možné pouze po realizaci přihlašovacího procesu. V rámci přihlašování zpracováváme e-mailovou adresu a heslo uložené jako hashová hodnota, abychom vás mohli identifikovat jako kontaktní osobu našeho zákazníka. Tento postup zajišťuje, že přístup do naší platformy získají pouze autorizovaní uživatelé.

V rámci přihlašovacího procesu ověřujeme stav kontroly sankčních seznamů srovnáním s údaji v našem systému. Tímto nedochází ke srovnání se sankčními seznamy. Je zjistěn pouze stav oprávnění.

Právním základem pro zpracování vašich údajů v rámci přihlašování je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Srovnání stavu kontroly sankčních seznamů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

Obnovení hesla

Za pomoci funkce obnovení hesla můžete své heslo obnovit. K tomu je nezbytné zadání vaší e-mailové adresy, kterou jste použili při registraci. Po zadání e-mailové adresy od nás obdržíte odkaz, pomocí něhož můžete vytvořit nové heslo. Vámi zvolené heslo uložíme jako hashovou hodnotu a nikoliv v nekódovaném textu. Třetí osoby však nemají možnost přístupu.

Právním základem pro zpracování vaši e-mailové adresy je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Uživatelský admin MyTRUMPF

Umožňujeme zákazníkům vlastní administraci přístupů do aplikace MyTRUMPF v rámci funkce „Uživatelský admin MyTRUMPF“. Funkci Uživatelský admin MyTRUMPF schvalujeme individuálně po konzultaci s našimi zákazníky.

Jako uživatelské adminy MyTRUMPF je možné do aplikace MyTRUMPF pozvat další členy společnosti. Za tímto účelem je nutné zadání e-mailových adres dalších členů společnosti. Pozvaní členové následně obdrží email s odkazem pro schválení účtu. Pokud nebude odkaz ke schválení účtu využit do 30 dní po odeslání, bude následně účet čekající na schválení automaticky smazán.  Uživatelský admin MyTRUMPF má přístup k osobním údajům členů vlastní organizace. Přístup k osobním údajům uživatelů z jiných organizací naopak není možný.

Uživatelský admin MyTRUMPF je navíc oprávněn schvalovat či odmítat členy vlastní organizace.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Nahrání obsahu

Prostřednictvím svého účtu MyTRUMPF můžete nahrávat výkresy nebo vyobrazení. Nahraný obsah je možné prohlížet ze všech účtů MyTRUMPF stejné organizace. Nahraný obsah bude společnost TRUMPF uchovávat uložený tak dlouho, dokud ho nevymažete nebo nebude ukončen obchodní vztah. Nahráním prohlašujete, že vlastníte veškerá potřebná práva.

Hlášení servisních případů

Na našem zákaznickém portálu MyTRUMPF můžete nahlásit servisní případy týkající se produktů TRUMPF. Údaje uvedené při hlášení i následující komunikace, která proběhne v rámci zpracování případu prostřednictvím MyTRUMPF, se uloží. Povinná pole jsou přitom označena. Rozsah uložených údajů závisí na vaší specifikaci. Vaše údaje zpracovává společnost TRUMPF za účelem analýzy a odstranění nahlášených servisních případů. Upozorňujeme, že je možné zobrazit osobní údaje poskytnuté dalšími členy vaší společnosti v rámci hlášení servisního případu.

Pokud nahlásíte servisní případ prostřednictvím servisní aplikace TRUMPF, platí doplňkově příslušné pokyny týkající se servisní aplikace TRUMPF.

Pokud již není archivace vašich údajů potřebná pro výše uvedené účely včetně vyúčtování nebo na základě jiných zákonných požadavků, údaje se vymažou.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Objednávky v e-shopu

V rámci vašeho účtu v aplikaci MyTRUMPF máte přístup k e-shopům společnosti TRUMPF. Údaje zadané v rámci objednávek v e-shopech se použijí k provedení objednávky a uloží se následně podle zákonných lhůt pro uložení – například k daňovým účelům po dobu 10 let. Koncern TRUMPF dále používá údaje k reklamním účelům, pokud je to legálně přípustné bez souhlasu dotčené osoby. Toto použití můžete kdykoli odmítnout využitím výše uvedených kontaktních údajů.

SOUHLAS:

Společnost TRUMPF analyzuje proces objednávky uživatele z hlediska případného zrušení objednávky. Tyto údaje společnost TRUMPF následně vyhodnocuje. Společnost TRUMPF využije takto získané údaje k tomu, aby navázala s uživatelem kontakt. Vyslovujete souhlas s tím, že společnost TRUMPF provede výše uvedenou analýzu a že smí získané poznatky využít pro navázání kontaktu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Informace k odvolání souhlasu najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Vaše práva“.

Právním základem pro zpracování údajů poskytnutých v rámci objednávky je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Pro popsané vyhodnocení je právním základem vámi udělený souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO

Pro objednávky provedené prostřednictvím naší aplikace easy order platí prohlášení o ochraně údajů dostupné v aplikaci.

Rezervace školení

Prostřednictvím svého účtu v aplikaci MyTRUMPF můžete rezervovat školení nabízená společností TRUMPF. Předpokladem pro rezervaci je aktivní účet v aplikaci MyTRUMPF. Údaje poskytnuté při rezervaci školení jsou zpracovávány za účelem přípravy a realizace školení a pro navázání kontaktu s účastníky. V rámci našich školení nabízíme kontrolu výkonu. Pokud se zúčastníte kontroly výkonu, jsou údaje poskytnuté v jejím rámci uloženy a vyhodnoceny. Následně je za pomoci těchto údajů zjištěn výsledek testování. Výsledky testování jsou po ukončení kontroly výkonu předány zaměstnavateli účastníka.

Při rezervaci školení můžete dobrovolně nahrát svoji fotku. Pokud se z fotografie dá usuzovat na zvláštní kategorie osobních údajů (např. používání brýlí), vztahuje se váš souhlas výslovně i na tyto údaje.

Pokud s tím budete při rezervaci školení souhlasit, použijí se vaše kontaktní údaje pro upozornění na další nabídky společnosti TRUMPF.

Právním základem pro zpracování údajů poskytnutých v rámci rezervace školení je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Vaši dobrovolně nahranou fotografii zpracujeme na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR resp. čl. 9 odst. 2 písm. a nařízení GDPR.

Servis a kontakt