Výběr země / regionu a jazyka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám se svým týmem k dispozici v případě žádostí týkajících se ochrany údajů.

Směřujte prosím své žádosti na následující e-mailovou adresu: privacy@trumpf.com nebo na svou místní kontaktní osobu

Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobu. Spadají sem i informace jako např. vaše skutečné jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo a vaše datum narození. Informace, které nejsou přímo spojeny s vaší skutečnou identitou, jako např. oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránky, nejsou osobní údaje.

Vaše práva

Co se týče vašich osobních údajů, máte právo od nás požadovat zprávu, opravu, vymazání nebo omezení podle zákonných nařízení. Vaše údaje vám na vyžádání poskytneme mimo jiné také ve strukturovaném, běžném a strojové čitelném formátu. Pokud použijeme vaše údaje na základě vašeho souhlasu (například při přihlášení k odběru našeho newsletteru e-mailem), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání už vaše údaje k tomuto účelu nepoužijeme. Pokud bychom měli sledovat váš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů, můžete se kvůli odvolání obrátit rovněž na nás. V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze v případě, že by vznikly naléhavé důvody vyžadující ochranu a důvody, u kterých převládají rozpory se zájmem pro další uložení, nebo pokud zpracování slouží ke sledování právních nároků. Pokud zpracováváme v aše osobní údaje pro přímou reklamu, můžete proti zpracování bez udání důvodů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nebudeme údaje dále používat pro přímou reklamu. Samozřejmě můžete vždy také kontaktovat příslušné dozorčí úřady.

Doplňující informace podle čl. 13 DSGVO (Obecné nařízení k ochraně osobních údajů) naleznete níže.

Vymazání údajů

Pokud již nejsou vaše údaje potřebné pro zmíněné účely včetně vyúčtování, vymažou se. Pamatujte přitom, že se u každého vymazání údaje nejprve jen zablokují a vymažou se s konečnou platností teprve s časovým odstupem, abychom se vyhnuli vymazaní nedopatřením, event. úmyslnému poškození. Z technických důvodů se údaje duplikují příp. v záložních souborech a zrcadlení služeb. Takové kopie se vymažou také teprve s technicky podmíněným časovým odstupem.

Použití a šíření osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme výlučně účelově, jako například k technické administraci webových stránek a ke splnění vašich přání a požadavků, takže zpravidla k vyřízení smlouvy, která s vámi byla uzavřena, nebo k zodpovězení vašich dotazů. Při registraci na našich B2B portálech se údaje používají k provedení přihlášení, a kromě toho, výlučně v zákonně přístupném rámci, k reklamním účelům. Toto reklamní použití můžete kdykoli odříci zasláním krátké zprávy na následující adresu: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nedochází k šíření, prodeji nebo jinému přenosu vašich osobních údajů osobám mimo koncern TRUMPF, pouze v případě, že je to nutné za účelem naplnění smlouvy nebo k provedení služby v rámci zpracování objednávky, nebo pokud jste to výslovně povolili.

Servis a kontakt