Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
Lasermarkierter UDI Code auf medizinischem Hammer, TRUMPF Blackmarking mit TruMark Beschriftungslaser

UDI (Unique Device Identification) snadno – S hotovým kompletním balíkem TRUMPF

Trvalé a procesně bezpečné značení lékařských výrobků – díky laseru a softwaru z jedné ruky

Stále více produktů z oblasti lékařské techniky musí být v současné době označeno jednoznačným a v rámci celého dodavatelského řetězce vysledovatelným UDI kódem (UDI = Unique Device Identification). Nejdůležitější předpoklad: označení musí být trvale čitelné – vlastnost, které lze často dosáhnout pouze laserovým značením. TRUMPF nabízí kromě širokého portfolia značicích laserů také individualizovatelná softwarová řešení, pomocí kterých mohou zákazníci vytvářet z obsahu svých databázových systémů správné označení UDI a nanést ho na lékařský výrobek – na přání s navazující kontrolou kvality a dokumentací. S tímto kompletním balíkem získají zákazníci TRUMPF nejen spolehlivě vysokou kvalitu značení, ale budou také profitovat z řešení TRUMPF pro značení konformní s UDI, procesní spolehlivosti a také podpory při kvalifikaci zařízení (EQ: Equipment Qualification) v rámci instalační kvalifikace (IQ) a operační kvalifikace (OQ).

Co je UDI (Unique Device Identification)?

Označení UDI se skládá ze dvou částí – z jednoho strojově čitelného a z jednoho člověkem čitelného kódu. Podíl strojově čitelného kódu je zobrazen buď jako lineární čárový kód nebo jako dvourozměrný Data-Matrix kód. Podíl člověkem čitelného kódu může být zobrazen v číselné a textové podobě. UDI kód sestává navíc z jedné statické a jedné dynamické části: statická část je unikátní, specifický kód pro příslušný produkt, dynamická část se mění s variabilní informací, jako např. sériovým číslem, šarží výrobku nebo datem koncové platnosti. Pro zaručení zpětné sledovatelnosti lékařských výrobků jsou používány akreditované standardy, velmi často následující: GS1, HIBC a ISBT 128.

Co nabízí TRUMPF pro UDI?

TRUMPF nabízí hotový kompletní balík pro laserové značení lékařských výrobků konformní s UDI, pomocí kterých mohou zákazníci integrovat značicí laser plynule do procesu UDI. Kromě laseru sestává toto řešení ze softwarového modulu UDI – obě komponenty pochází od TRUMPF a jsou vzájemně optimálně sladěny.

UDI-Prozess

1. krok: Na základě příslušných přání a stávajících databázových systémů zákazníka nabízí TRUMPF standardní databázové připojení a také individuální rozhraní naprogramovaná odborníky TRUMPF pro realizaci celého softwarového řešení UDI. Kromě vstupu přes databáze existuje také možnost načtení informací do systému přes připojení externích ručních skenerů.

2. krok: Modulové rozhraní TruTops Mark (TTM-MI) spojí specifické zákaznické databáze nebo řídicí systémy se značicím laserem.

3. krok: Modul UDI vytvoří kód z dat relevantních pro UDI a také z individuálních rozšíření zákazníka.

4. krok: Zpracování obrazů VisionLine automaticky identifikuje díl a také jeho přesnou polohu. Vadné díly budou opomenuty, protože software předává informace řízení a zajišťuje, aby značení byla vždy umístěna na správné místo. 

5. krok: Laser TRUMPF označí obrobek trvalým a kontrastním značením, které bude i po několika recyklačních cyklech stále strojově čitelné a zůstane identifikovatelné pro lidské oko.

6. krok: Také následná kontrola kvality je pomocí procesních senzorů TRUMPF velmi jednoduchá. Takto lze pomocí různých kamerových rozlišení (on-axis / off-axis) identifikovat kódy UDI, načíst je a také posoudit jejich kvalitu.

7. krok: Označená data na dílu se nyní porovnají s databází, a ověří se tak jejich správnost. Nakonec lze, pokud je to žádoucí, zpětně uložit obrázek označení spolu s individuální zprávou informací relevantních pro UDI (např. obsah UDI kódu, posouzení kvality UDI kódu) a stroje (např. obsluha, čas, laser, parametry) pro účely dokumentace do databáze. Tak bude také po několika letech zaručena dokumentace dílů a jejich označení.

Více informací naleznete zde

Výhody kompletního řešení TRUMPF pro značení konformní s UDI

Zpětná sledovatelnost

Pro zajištění zákonem vyžadované zpětné sledovatelnosti lékařských výrobků musí být popisky trvale čitelné. TRUMPF má široký výběr značicích laserů, které poskytují potřebnou kvalitu značení pro každý materiál.

Procesní spolehlivost

Značicí software připraví obsah podle úředních předpisů a směrnic, díky čemuž odpadá riziko chyb při manuálním zadávání. Kromě toho najde zpracování obrazů automaticky polohu a pozici obsahu značení na správném dílu a provede se kontrola popisků.

Zpracování dat

Ať již data ke zpracování pochází odkudkoli nebo jsou ukládána v návaznosti na dokumentaci – řešení TRUMPF integruje interní a externí procesy zpracování dat buď přes standardní moduly nebo na zakázku pro zákazníky.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
Stažení
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.