Výběr země / regionu a jazyka

Co dělá vedoucí vývojového oddělení ve společnosti TRUMPF?

Vývoj průkopnických produktů a další optimalizace stávajících strojů a systémů  jsou hlavními oblastmi vývoje ve společnosti TRUMPF. Jakkoli může být výzva velká – vývojoví inženýři pracují vždy v týmu na co nejlepším řešení. Více o tomto zvláštním duchu vypráví Matthias Wissert, vedoucí vývojového oddělení ve společnosti TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing (TLSM).

"Zajímavá na mé práci je zejména vysoká vzájemná závislost mnoha technických a organizačních výzev."

Matthias Wissert
Vedoucí oddělení Vývoj TLSM

Co jsou vaše činnosti?

Oddělení vývoje společnosti TLSM je s téměř stovkou pracovníků odpovědné za optické dimenzování a kvalifikaci hlavních komponent laserového zesilovače na bázi CO2, který spolu s produkty firem ASML a Zeiss umožňuje výrobu počítačových čipů další generace. I elektrovývoj, softwarový vývoj a díly mechanické konstrukce pro tyto komponenty probíhají v mém oddělení. Jako vedoucí oddělení jsem se svými vedoucími skupin odpovědný mimo jiné za sériovou podporu našich systémů včetně nalezení řešení při technických problémech výroby a u zákazníka. Kromě toho patří mezi mé úkoly technická definice a realizace vývojových projektů, stanovení priorit těchto projektů, bezpečnost práce v našich experimentálních oblastech a plánování, zařazení a kvalifikace pracovníků. To vše se děje v úzké spolupráci s kolegy z jiných oblastí a jednatelem společnosti TLSM.

Proč je vaše činnost tak zajímavá? Proč ji tak rád děláte?

Zajímavá je zejména vysoká vzájemná závislost mnoha technických a organizačních výzev. Integrují se požadavky nejrůznějších disciplín, takže systémové myšlení je nanejvýš důležité a je třeba neustále znovu a znovu odpovídat na otázku „co je nejlepší pro celkový produkt a pro zákazníka“, v závislosti na neustále se měnících rámcových podmínkách. Tím vzniká pravidelně možnost nové optimalizace a nového plánování. Neustálé učení se, jak se přizpůsobit těmto změněným situacím a jak vypadá vhodná organizační struktura, která je funkční pro pracovníky a v souladu s cíli společnosti TRUMPF může i růst, mě každý den fascinuje a motivuje.

Čím je práce ve společnosti TRUMPF zvláštní?

Od prvního dne mě nadchla soudržnost pracovníků ve společnosti TRUMPF – když má člověk otázku, vždy se najde někdo, kdo je ochotný druhému pomoci nebo chápe, kdy někdo ještě může prosit o podporu.

Co je z vašeho pohledu potřeba splňovat, aby se člověk hodil do vašeho týmu?

Do našeho týmu se hodí ten, kdo má radost z komplexních, stále se měnících výzev. A koho baví situace, ve kterých odpověď na technickou otázku přináší nové úkoly k vyřešení. Kromě toho je velkou výhodou nadšení pro nejrůznější technické záležitosti, i mimo vlastní odbornou oblast.

Staňte se členem našeho týmu

Poznejte nás

Kontakt
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt