You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Individuální řešení indukčního ohřívání | TRUMPF
Funktionserweiterungen Elektronik
Funktionserweiterungen Elektronik
Services

Individuální řešení indukčního ohřívání

Kde ostatní končí, my se rozehříváme.

Cílené použití indukčního ohřevu nabízí velké výhody v mnoha výrobních procesech četných průmyslových oborů díky atraktivní kombinaci rychlosti, odolnosti, kontroly a energetické účinnosti. Oblasti použití a možnosti nasazení jsou přitom téměř nekonečné. TRUMPF Hüttinger je vaším zkušeným partnerem při plánování a vývoji účinných a individuálních ohřívacích procesů. Nezáleží na tom, jak komplexní jsou vaše požadavky. Společně vyvíjíme optimální řešení a jsme spokojeni teprve tehdy, když jste spokojeni vy.

Nízké investiční náklady

Studie proveditelnost s minimálními investičními náklady

Nákladově optimalizované výrobní procesy

Zvýšení účinnosti a snížení nákladů optimalizací procesu zahřátí

Na míru vytvořená řešení

Řešení přizpůsobená speciálně pro vaši výrobu

Dlouholeté zkušenosti

Spolehněte se na naše zkušené inženýry!

Řešení pro všechny aplikace

Klasická použití
 • Tvrzení, žhavení, žíhání
 • Ohřívání (kabelu)
 • Tavení
 • Smršťování
 • Sušení
 • Lepení
 • Zapečeťování
 • Trubičkové svařování
 • Pájení
 • Teplotní úprava
 • Spojování
 • Kování
 • Změkčování
Speciální použití
 • Pěstování krystalů
 • Epitaxie
 • Zónové tavení
 • Skull-Melting 
 • Indukčně vázané plazma
 • Kapacitně vázané plazma

Vývoj indukčních procesů

Proces

1. krok: analýza
Placeholder
 • Analýza vlastností materiálu a procesního okolí
 • Analýza procesních parametrů, jako např. počáteční a konečné teploty, vlastností povrchu, geometrie, doby zahřátí a cyklu, tepelné izolace atd.
2. krok: příprava způsobů řešení

Laboratorní pokusy: 

 • Definice a zahrnutí okrajových podmínek
 • Příprava a stavba aplikačních pokusů
 • Přizpůsobení elektrického napájení
 • Nastavení systémů měření teploty a regulačních systémů
 • Výroba testovacího induktoru

Číselná simulace pomocí COMSOL: 

 • Vytvoření 2D nebo 3D modelu se zohledněním geometrie dílu a okolí
3. krok: testovací fáze a optimalizace

Laboratorní pokusy:

 • Přizpůsobení a optimalizace testovacího induktoru
 • Stanovení elektrických a tepelných parametrů
 • Stanovení geometrie induktoru

Číselná simulace pomocí COMSOL: 

 • Provedení výpočtů
 • Přizpůsobení a optimalizace modelu
 • Nastavení obrazových polí (teplota, magnetické pole atd.)
 • Stanovení elektrických a tepelných parametrů
 • Stanovení geometrie induktoru
4. krok: realizace
 • Dokumentace výsledků
 • Implementace individuálně vyvíjené aplikace ve vašem výrobním procesu
 • Na přání: uvedení do provozu na místě
Stažení
Servis a kontakt