Výběr země / regionu a jazyka
Funktionserweiterungen Elektronik
Funktionserweiterungen Elektronik
Services

Individuální řešení indukčního ohřívání

Kde ostatní končí, my se rozehříváme.

Cílené použití indukčního ohřevu nabízí velké výhody v mnoha výrobních procesech četných průmyslových oborů díky atraktivní kombinaci rychlosti, odolnosti, kontroly a energetické účinnosti. Oblasti použití a možnosti nasazení jsou přitom téměř nekonečné. TRUMPF Hüttinger je vaším zkušeným partnerem při plánování a vývoji účinných a individuálních ohřívacích procesů. Nezáleží na tom, jak komplexní jsou vaše požadavky. Společně vyvíjíme optimální řešení a jsme spokojeni teprve tehdy, když jste spokojeni vy.

Nízké investiční náklady

Studie proveditelnost s minimálními investičními náklady

Nákladově optimalizované výrobní procesy

Zvýšení účinnosti a snížení nákladů optimalizací procesu zahřátí

Na míru vytvořená řešení

Řešení přizpůsobená speciálně pro vaši výrobu

Dlouholeté zkušenosti

Spolehněte se na naše zkušené inženýry!

Induction heating by TRUMPF Hüttinger

Řešení pro všechny aplikace

Klasická použití
 • Tvrzení, žhavení, žíhání
 • Ohřívání (kabelu)
 • Tavení
 • Smršťování
 • Sušení
 • Lepení
 • Zapečeťování
 • Trubičkové svařování
 • Pájení
 • Teplotní úprava
 • Spojování
 • Kování
 • Změkčování
Speciální použití
 • Pěstování krystalů
 • Epitaxie
 • Zónové tavení
 • Skull-Melting 
 • Indukčně vázané plazma
 • Kapacitně vázané plazma

Vývoj indukčních procesů

Proces

1. krok: analýza
 • Analýza vlastností materiálu a procesního okolí
 • Analýza procesních parametrů, jako např. počáteční a konečné teploty, vlastností povrchu, geometrie, doby zahřátí a cyklu, tepelné izolace atd.
2. krok: příprava způsobů řešení

Laboratorní pokusy: 

 • Definice a zahrnutí okrajových podmínek
 • Příprava a stavba aplikačních pokusů
 • Přizpůsobení elektrického napájení
 • Nastavení systémů měření teploty a regulačních systémů
 • Výroba testovacího induktoru

Číselná simulace pomocí COMSOL: 

 • Vytvoření 2D nebo 3D modelu se zohledněním geometrie dílu a okolí
3. krok: testovací fáze a optimalizace

Laboratorní pokusy:

 • Přizpůsobení a optimalizace testovacího induktoru
 • Stanovení elektrických a tepelných parametrů
 • Stanovení geometrie induktoru

Číselná simulace pomocí COMSOL: 

 • Provedení výpočtů
 • Přizpůsobení a optimalizace modelu
 • Nastavení obrazových polí (teplota, magnetické pole atd.)
 • Stanovení elektrických a tepelných parametrů
 • Stanovení geometrie induktoru
4. krok: realizace
 • Dokumentace výsledků
 • Implementace individuálně vyvíjené aplikace ve vašem výrobním procesu
 • Na přání: uvedení do provozu na místě
Stažení
Servis a kontakt