Výběr země / regionu a jazyka

MyTRUMPF spouští Turbo servis

Razantní nárůst počtu obyvatel a nedostatkovost cenných obdělávaných ploch staví zemědělce před velké výzvy. Na jedné straně musejí pracovat produktivněji, na druhé straně vyžadují zákonodárci a společnost ekologické a trvale udržitelné jednání. Nelehký úděl, při kterém společnost RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH své zákazníky na celém světě podporuje inovativními a ve stále větší míře digitalizovanými produkty. Mezinárodní výrobce rozmetadel hnojiv, secích strojů a zimních roztřásacích zařízení se stal známým díky přesnému dávkování založenému na datech a technologiím k preciznímu rozdělování hnojiv, osiva a posypových přípravků. Také ve výrobě RAUCH jsou klíčem k úspěchu digitalizované výrobní procesy a průběžný tok dat a informací. Online zákaznický portál MyTRUMPF a také příslušná servisní aplikace hrají vedoucímu výroby Matthiasu Wittsackovi do karet: v digitálním zákaznickém portálu najde, co potřebuje pro efektivní provoz 24/7 svých strojů TRUMPF.

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

www.rauch.de

Společnost RAUCH Landmaschinenfabrik se sídlem v bádensko-württembergském Sinzheimu je ve čtvrté a páté generaci rodinným majetkem. Mezinárodně činná společnost dodává zemědělcům, komunám, velkým podnikům a poskytovatelům služeb rozmetadla hnojiv, secí stroje a zimní roztřásací zařízení. Založena v roce 1921, přesvědčí společnost RAUCH zákazníky na celém světě inovativními produkty, které znamenají kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost. Asi osm procent obratu investuje přední inovátor každým rokem do výzkumu a vývoje nových řešení, aby své zákazníky podporoval při realizování zákonných a společenských požadavků pro moderní, trvale udržitelné a ekologické obhospodařování obdělávaných ploch.

Odvětví
Obrábění kovů
Počet zaměstnanců
Cca 380
Stanoviště
Sinzheim (Německo)
Produkty TRUMPF
  • MyTRUMPF
  • servisní aplikace
  • TruLaser
  • TruBend
  • TruMatic
Použití
  • Řezání laserem
  • ohýbání
  • lisování

Výzvy

Situace v oblasti zakázek je dobrá u společnosti RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH v bádenském Sinzheimu. Výrobní stroje běží v nepřetržitém provozu. „Proto je každý výpadek problematický“, vysvětluje Matthias Wittsack, vedoucí výroby v oblasti mechanického obrábění u RAUCH a pokračuje. „Průběžná digitalizace reakčního řetězce v oblasti údržby je proto pro nás zvlášť důležitá.“ Pro stroje TRUMPF nainstalované u RAUCH spouští Turbo servis velmi praktické řešení: online zákaznický portál MyTRUMPF a také servisní aplikaci. „Nejenom vysoce cenné a rychlé stroje jsou důležité pro efektivní výrobní procesy“, ví Wittsack. „Také všechno, co je udržuje v chodu, by mělo v bežný pracovní den fungovat tak snadno a rychle, jak je možné. Možnosti, které nám zde poskytuje digitalizovaný servis od TRUMPF, penězi nelze vůbec vyvážit.“

Náš střednědobý cíl je bezpapírová výroba. Zde nám digitální řešení servisu od TRUMPF hraje do karet.

Matthias Wittsack
Vedoucí výroby, oblast mechanického zpracování u společnosti RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Řešení

Servisní případy zahrnující stav zpracování, různé možnosti objednávání náhradních dílů a děrovacích a ohýbacích nástrojů 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, vždy nejnovější aktualizace softwaru, individualizované nabídky školení a veškeré informace související se strojovým parkem. To jsou pouze některé z nabídek, které mohou využívat registrovaní uživatelé online platformy MyTRUMPF. Pro Matthiase Wittsacka je to zřejmá výhoda oproti obvyklým servisním nabídkám většiny výrobců strojů: „S MyTRUMPF ušetříme nejenom cenný čas, ale také profitujeme z průběžného toku informací. Tato transparentnost je v trojsměnném provozu velmi důležitá.“

Zvláště na něj zapůsobila servisní aplikace, se kterou je možné 24 hodin denně zadávat hlášení o problémech strojů. „Okamžitě dostaneme návrhy k takzvaným technickým návodům, ve kterých jsou vysvětlena chybová hlášení a nabízejí nápovědu ke svépomoci. S tím mohou naši údržbáři rozhodně odstranit až 80 procent všech problémů bez zásahu technika“, oceňuje Wittsack. Všechny nahlášené případy aplikace transparentně uvádí v přehledu. Pokud byl u nějakého problému přece jen servisní technik na místě, jsou příslušné zprávy o údržbě a opravách zaznamenány jak v MyTRUMPF tak také v aplikaci. Tak je možné kdykoli dohledat všechny chyby u strojů. To pomáhá při hledání trvale udržitelných řešení nebo to umožňuje příště reagovat rychleji.

Také aktualizace softwaru je možné na MyTRUMPF online bez problémů stáhnout – vždy v dobu, kdy se to nejlépe hodí. „To samé platí pro programovací data pro děrovací a ohýbací nástroje“, vysvětluje Wittsack. „Dříve data přicházela na flash jednotkách, které jsme z bezpečnostních důvodů museli nechat schválit IT pracovníky. To bylo časově náročné, ale ta doba už je pryč.“

Flexibilitu zajišťují na MyTRUMPF E-Shopy. „Je možné objednávat náhradní díly a nástroje 24 hodin denně“, říká Wittsack. „Když potřebuji ohýbací nebo děrovací nástroj, pomáhají mi při hledání informativní katalogy a intuitivní vedení obsluhy.“ Pro objednávku rychle opotřebitelných dílů si Matthias Wittsack v E-Shopu s náhradními díly založil seznam oblíbených položek, a tak funguje dodatečné objednávání kdykoli stisknutím tlačítka a k hledání není potřeba žádný čas. Historie objednávání, sledování zásilek a také vystavování faktur bez použití papírů jsou samozřejmostí a také zde poskytují všem transparentnost.

Realizace

Matthias Wittsack používá od dubna 2018 digitální svět servisu od TRUMPF. Na personalizované ploše má on a všichni ostatní registrovaní uživatelé z jeho společnosti přehledně k dispozici všechny stroje, nainstalovaný software, veškeré smlouvy a přímé kontaktní osoby. „Používám online zákaznický portál MyTRUMPF, ale i servisní aplikaci přibližně jednou za týden“, vypráví Wittsack. „Digitální možnosti, které zde mám, mi v současné době nabízí pouze TRUMPF.“ Kromě úspory času a flexibility je Wittsack nadšen především transparentností: „Jedno na co narazí jeden z uživatelů na MyTRUMPF nebo v aplikaci: Všechno je čistě dokumentováno a pro všechny ostatní uživatele kdykoli dohledatelné. To nám průběžně přináší tok informací, aniž bychom museli vynaložit spoustu energie.“

Výhled

V posledních letech se na MyTRUMPF mnohé udělalo, ale jinak tomu ani není Matthias Wittsack u TRUMPF zvyklý. Stále znovu se objevují další zdokonalení a další rozvoj u technologií v oblasti strojů a digitalizace, a to mu připadá skvělé: „Neustále komunikujeme s našimi přímými kontaktními osobami a mně se líbí, že my jsme s našimi návrhy a podněty vždy bráni vážně.“ To, že TRUMPF s online platformou MyTRUMPF digitalizuje také servis a tím mu nastolil zcela novou úroveň, pro něj a jeho pracovníky mnohé usnadňuje a urychluje. A, tím si je Wittsack jist: „Také zde TRUMPF s jistotou nezůstane stát. Jsem zvědav, jak se platforma bude do budoucna vyvíjet.“

Zjistěte více o produktu

Zákaznický portál MyTRUMPF

Zákaznický portál MyTRUMPF nabízí zákazníkům možnost správy strojového parku online. Platforma slučuje mnoho procesů, které jsou spojené se strojovým parkem TRUMPF. Ať se jedná o údržbu, přípravu výroby, objednávání náhradních dílů, odstraňování poruch stroje nebo i aktualizace softwaru – v online portálu MyTRUMPF naleznou zákazníci četné funkce, které usnadní každodenní průběh výroby.

MyTRUMPF öffnen