Výběr země / regionu a jazyka

Konstrukce přípravků pro obloukové svařování

Chcete zvýšit vytížení vašich strojů a svařované konstrukční skupiny vyrábět hospodárně v malých velikostech šarže a se stejně vysokou kvalitou? Potom byste měli přípravky do budoucna vyrábět z plechů a trubek řezaných laserem. Je to jednodušší a levnější, než si myslíte.

Příklad: optimalizovaný přípravek z trubky k obloukovému svařování

Řada frézovaných dílů konvenční přípravků zabírá mnoho času a současně zvyšují náklady. Náročnost obrábění je vysoká, čepy a závity se musí lícovat. Konstrukční jednotka se musí svařovat naležato. Konstrukce zasouvaných trubek nahrazuje celý frézovaný blok. Vaše výhoda: méně dílů, menší náročnost. Svislé uspořádání kromě toho činí přípravek dobře přístupným pro manuální a také automatizované obloukové svařování, např. na TruArc Weld 1000.

1. Řezání

… surového materiálu, různých polotovarů a rozměrů.

2. Frézování

… všech ploch, které mají být sešroubovány nebo sestaveny.

3. Vrtání

… lícovaných spojů, průchozích otvorů a závitů.

4. Řezání profilů laserem

… dílů včetně všech vnitřních geometrií a spojovacích pomůcek formou čepů.

5. Sestavení

… a svařování obou dílů.

6. Snížení výrobních nákladů o 80 %

… díky flexibilní trubkové konstrukci.

Servis a kontakt