Výběr země / regionu a jazyka

Odlakování laserem

Čistý povrch – základní předpoklad pro úspěšné a trvanlivé svařování a lepení. Často jsou na dílech před spojováním vrstvy laku nebo jiné funkční vrstvy. Zde pomůže laser: Protože bezkontaktní nástroj odstraní funkční vrstvy z dílů během několika sekund. A to např. pouze v místě spoje nebo tam, kde už funkční vrstva není zapotřebí. Funguje to takto: pulzy s vysokými špičkovými pulzními výkony odpařují tenké vrstvy, aniž by ovlivnily obrobek. Navazující procesy, jako je například spojování, probíhají homogenněji, rychleji a jsou zcela reprodukovatelné. Spoje jsou čisté a vydrží déle. Přípravu spojů prostřednictvím světla lze kromě toho výborně integrovat do průmyslové sériové výroby, protože data je možné přenášet jednoduše přes rozhraní. Společnost TRUMPF nabízí speciální integrační balíček pro nekomplikovanou integraci laserového vybavení pro čištění a odlakování do robotických zařízení.

Jaké má odlakování laserem výhody?

Šetrně k životnímu prostředí

Při odlakování laserem nejsou potřeba žádné další otryskávací prostředky nebo chemické substance, které by se musely náročně a draze likvidovat.

Opakovatelné a přesné

Laser umožňuje kontrolované a na mikrometr přesné odlakování – snadno opakovatelné a extrémně přesné.

Bezkontaktní

Odlakování laserem je technologie pracující téměř bez opotřebení, protože se zde nemůže opotřebovat žádný mechanický nástroj.

Šetrný k materiálům

Zatímco u alternativních metod jako je otryskávání pískem může dojít k poškození povrchu dílu, pracuje laser šetrně a absolutně beze zbytků.

Jak funguje metoda odlakování laserem?

Nákres metody aplikace odlakování laserem

Odlakování laserem, popř. laserová ablace je proces, při kterém se pomocí laserového záření (většinou pulzního) selektivně odstraní z povrchu funkční vrstvy.. Absorbující materiál se energií laseru zahřeje a odpaří nebo vysublimuje. 

Transparentní materiál se v pevném stavu odstraní ablací. Geometricky definované oblasti se zpřístupní pro další procesy (svařování, lepení, šroubování, slinování, spojování atd.). 

  1. Laserové záření dopadá na povrch obrobku. 

  2. Laserové záření zahřívá materiál. 

  3. Vrstva se odstraní rychlým odpařením, sublimací nebo ablací.  

  4. Produkty procesu se odvádějí odsávacím systémem. 

Typická použití odlakování laserem

Odlakování pro přípravu svařování/spojování

Laser efektivně odstraňuje povrchovou úpravu bez změny základního materiálu. Pro optimální výsledky svařování je nutné odstranit povrchovou úpravu v oblasti svaru.

Odlakování ocelových plechů s vrstvou AlSi

V automobilovém průmyslu se na ocelové plechy nanáší jako antikorozní prostředek hliník s křemíkem (AlSi). Pro optimální výsledky svařování odstraní laser povrchovou úpravu přesně v oblasti svaru.

Odlakování kataforézních povlaků: Krycí deska pro ochranu bateriových článků a elektroniky.

Pro zajištění trvalé funkčnosti a vysokého výkonu bateriového systému je nutné ho odstínit od vnějších vlivů. Pro bezpečné utěsnění a zajištění elektrického uzemnění vyčistí laser povrchy a odstraní lak.

Odstranění kataforézního lakování s odsáváním

V automobilovém průmyslu se ocel a hliník chrání před korozí kataforézním lakováním. Aby se dosáhlo optimálních výsledků svařování, odstraní se povrchová úprava v oblasti svaru laserem.

Odlakování pro přípravu svařování metodou Hairpin

K odstranění izolační vrstvy vlásenkových vinutí bez poškození mědi pod ní se používají lasery TRUMPF s krátkým pulzem. Metoda přitom přináší preciznější a rychlejší výsledky než mechanické procesy odstraňování funkčních vrstev. Inteligentní senzorika zajišťuje při svařování metodou Hairpins přesné svary a nejlepší kvalitu. Díky vysoké opakovatelnosti procesů laserového svařování lze dosáhnout trvalých vysokopevnostních spojení s dobrou vodivostí – a i ve vysokých počtech.

Odstraňování okrajových vrstev u tenkovrstevných solárních modulů

Pro ochranu tenkovrstevných solárních modulů před korozí a dlouhodobými zkraty se systém vrstev na okraji modulů odstraní a následně laminuje. Laser při tomto použití proniká sklem a odstraňuje systém vrstev z nosného materiálu bez vytváření trhlin nebo natavenin na skle.

Příklady použití

Čištění a odlakování v robotických zařízeních

Snadná integrace laserového vybavení pro čištění a odlakování v robotických zařízeních.

Battery Pack – výroba

Krycí deska pro ochranu bateriových článků a elektroniky: Pro zajištění trvalé funkčnosti a vysokého výkonu bateriového systému je nutné ho odstínit od vnějších vlivů. Pro bezpečné utěsnění a zajištění elektrického uzemnění se vyčistí povrchy a odstraní lak.

Odlakování s laserem TruPulse nano

Máme mnoho laserů, které jsou vhodné k odlakování. Například TruPulse nano.

Tyto lasery se hodí k odlakování laserem

TruMicro série 7000

Specialisté na velké plochy: Vysoce výkonné nanosekundové lasery TruMicro série 7000 využívají technologii diskových laserů a kombinují krátké pulzy a vysoké energie pulzů i při vysokých frekvencích.

Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Značicí laser

Nabízíme vám velký výběr značicích laserů v nejrůznějších výkonových třídách a se všemi běžnými vlnovými délkami (infračervené, zelené, ultrafialové).

Série TruPulse nano

Naše pulzní vláknové lasery TruPulse nano s technologií GTWave a PulseTune patří k nejvšestrannějším průmyslovým laserům v portfoliu společnosti TRUMPF.