Výběr země / regionu a jazyka

Strukturování laserem

Při strukturování vytváří laser do vrstvy, popř. základního materiálu pravidelné geometrické obrazce, takže se cíleně mění technické vlastnosti materiálu a vzniká nová funkčnost. Laser se tak například používá pro zdrsňování nebo vytváření (olejových) prohlubní pro definované kluzné vlastnosti. Jednotlivý prvek takovéto struktury je často velký jen několik mikrometrů. Krátké pulzy laseru s velmi vysokými pulzními výkony vytvářejí tak vysokou energetickou hustotu, že se materiál převážně přímo odpaří (sublimuje). Každý laserový pulz přitom vytváří malou prohlubeň; většinou se lze vyhnout roztavenému kovu.

Strukturováním laserem se vytvářejí určité vlastnosti, které ovlivňují například tření nebo elektrickou, příp. tepelnou vodivost. Strukturování laserem kromě toho zvyšuje pevnost lepených spojů a životnost obrobku.

Jaké jsou výhody strukturování povrchů laserem?

Šetrně k životnímu prostředí

Při strukturování povrchů laserem nejsou potřeba žádné další ozařovací prostředky nebo chemické substance, které by se musely náročně a draze likvidovat.

Opakovatelné a přesné

Laser vytváří kontrolované a na mikrometr přesné struktury, které jsou velmi snadno opakovatelné.

Nenáročný na údržbu

Oproti mechanickým nástrojům, které se mohou rychle opotřebovat, pracuje laser bezkontaktně a tím absolutně bez opotřebení.

Bez dodatečného opracování

Díky opracování laserem se na dílu nenachází žádná tavenina nebo jiné zbytky po obrábění.

Jak funguje metoda strukturování kovů laserem?

Při strukturování laserem se opakovatelně vytvářejí v povrchu pravidelně uspořádané geometrické tvary pomocí laserového záření (většinou pulzního). Materiál se laserovým paprskem kontrolovaně roztaví a vhodným vedením procesu ztuhne v definované struktuře.

1. Laserové záření dopadá na povrch obrobku.
2. Laserové záření zahřívá absorbující materiál.
3. Ztuhnutím roztaveného kovu se vytvářejí struktury.

Optimální příprava lepicích ploch čištěním laserem a strukturováním laserem

Ask the Expert: Strukturování laserem

Náš odborník Vám vysvětlí, jak funguje strukturování laserem, kde se používá a jaké vybavení k tomu potřebujete. 

Typická použití strukturování laserem

Přilnavost a dlouhodobá stabilita lepeného spojení čištěním laserem a strukturováním

Při lepení je předběžná úprava a příprava povrchu laserem důležitou součástí procesního řetězce a efektivní a ekologickou alternativou ke konvenčním postupům přípravy. Čištění a strukturování: TRUMPF; lepidlo: DELO.

Strukturování laserem pro přípravu lepení

Techniky lepení vyžadují čisté a lehce strukturované povrchy. Strukturování a čištění se provádí před lepením laserem v jednom procesním kroku – lokálně v místě spoje. Strukturováním se dosahuje lepšího přilnutí lepidla. Zvyšuje se tím pevnost a dlouhodobá stabilita lepeného spoje. Tuto metodu laserového opracování lze snadno integrovat do automatizovaných výrobních linek.

Strukturování ojnice laserem

Strukturováním laserem lze precizně vylepšovat tribologické vlastnosti funkčních ploch. Tato metoda se používá například při výrobě automobilových součástí.

Strukturování pro silové a tvarové spoje kovů a plastů

Laser vytváří v kovovém protikusu mikrostruktury se zadními zářezy, které umožňují zachycení plastu do povrchu kovu. Tato metoda se používá například při výrobě součástí automobilů nebo bílého zboží. V lehkých konstrukcích mají stále důležitější roli spoje kovů a plastů, protože spojují vysokou tuhost kovů s nízkou hmotností a velkou designovou volností plastů.

Strukturování pro silové a tvarové spoje v tepelných výměnících

Laser vytváří v kovovém protikusu mikrostruktury se zadními zářezy, které umožňují zachycení plastu do povrchu kovu. Takovéto spoje se používají v chladicích a topných systémech, například u chlazení systému v baterií v battery packu. Zajišťuje optimální provozní podmínky.

Tyto lasery se hodí ke strukturování laserem

Také by vás mohla zajímat tato témata

TRUMPF lightweight construction q-pro a
Lehká konstrukce v elektromobilitě

Laser je jako stvořený pro lehké konstrukce z různých materiálů a pro flexibilní výrobní procesy.

Svařování laserovým paprskem s laserem společnosti TRUMPF
Svařování laserovým paprskem

Laserový paprsek otevírá nové možnosti spojování kovů a plastů: přesně svařuje dokonce materiály s vysokou teplotou tavení a vysokou tepelnou vodivostí.