Výběr země / regionu a jazyka
Laser cleaning with the laser

Čištění laserem

Čistý rovný povrch je základním předpokladem úspěšných a trvanlivých svařovaných a lepených spojů. Díly jsou však před spojováním často znečištěné, zoxidované nebo opatřené ochrannými vrstvami. Zde pomůže laser: protože tento bezkontaktní nástroj z dílů během několika málo sekund odstraní nečistoty, oxidaci a funkční vrstvy. A to např. pouze v místě spoje nebo tam, kde už funkční vrstva není zapotřebí. Funguje to takto: pulzy s vysokými špičkovými pulzními výkony odpařují tenké vrstvy, aniž by ovlivnily obrobek. Navazující procesy, jako je například spojování, probíhají homogenněji, rychleji a jsou zcela reprodukovatelné. Spoje jsou čisté a vydrží déle. Kromě toho lze přípravu spojů pomocí světla plynule integrovat do průmyslové sériové výroby, protože data lze snadno přenášet prostřednictvím rozhraní.

Výhody čištění laserem

Velká šetrnost vůči materiálům

Zatímco u jiných způsobů čištění, jako je např. pískování, může dojít k poškození povrchu obrobku, laser pracuje bezkontaktně a beze zbytků.

Přesné a reprodukovatelné

Laser umožňuje snadno reprodukovatelný řízený úběr funkčních vrstev s přesností mikrometrů.

Nenákladné a čisté

Při čištění pomocí laseru nejsou zapotřebí žádné další tryskací a čisticí prostředky, které se pak musí nákladně likvidovat. Odstraněné vrstvy se přímo odsají.

Vysoká rychlost obrábění

Laser ve srovnání s jinými způsoby čištění přesvědčí díky vysoké průchodnosti a rychlým dobám taktu.

Neabrazivní

Takto funguje čištění pomocí laseru

Nákres použití čištění laserem

K čištění povrchů pomocí laserů se používají značicí lasery, i lasery s krátkými a velmi krátkými impulzy.
Způsob fungování zůstává stále stejný:

  • Zaostřený laserový paprsek odstraňuje pulz po pulzu nečistoty a zoxidované a funkční vrstvy, které jsou nežádoucí pro proces spojování.
  • Laser odpařuje nežádoucí vrstvy bez kontaktu a velmi šetrně pomocí velmi vysokých špičkových pulzních výkonů.
  • Ve srovnání s CO2 lasery, které při čištění zanechávají ještě tenkou vrstvu (např. 5 µm nátěru), mohou pevnolátkové lasery opracovávat povrchy ještě přesněji. Povrch obrobku zůstává pulzy laseru tepelně prakticky neovlivněn, což zamezuje deformaci nebo poškození a změnám materiálu.
  • Pomocí volitelného odsávání, které je integrováno v příslušném zařízení, lze odstraněný materiál snadno a přímo odsát.
  • Cíleným nastavením parametrů laseru může laser navíc strukturovat povrch dílu pro zvýšení pevnosti lepených míst, vytvoření silových a tvarových spojů, a označování dílů (např. kódy pro zpětné sledování).

Optimální příprava lepicích ploch čištěním laserem a strukturováním laserem

Čištění laserem a odlakování laserem

Typické případy použití čištění pomocí laseru

Laserové řezání dílů z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny
Díly z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny

U vláknitých kompozitních materiálů, jako je např. plast vyztužený uhlíkovými vlákny, nesmí příprava spoje poškodit choulostivá uhlíková vlákna. Přesně nastavený krátký pulzní laser řady TruMicro v jednom kroku vyčistí a aktivuje povrch přesně v požadované místě.

Čištění trojnožek přírub pomocí laseru

Z trojnožek přírub se při přípravě svařování pomocí značicího laseru odstraní vrstvy rzi, oleje nebo fosfátů. Laser ve srovnání s jinými metodami přesvědčí rychlou průchodností a bezdotykovým čištěním bez opotřebení.

Laserové čištění forem

Laser ve srovnání se suchým ledem, chemikáliemi nebo kartáči čistí formy, jako jsou např. průmyslové vaflové žehličky, přesněji, šetrněji vůči životnímu prostředí, procesně spolehlivěji a energeticky efektivněji.

Povrchové úpravy s lasery One-Box
Příprava spojování talířových kol

Aby se zlepšil proces svařování a vzniklo méně odstřiků a pórů, odstraňuje laser z talířových kol cíleně fosfátovou vrstvu. Doby taktu jsou přitom velmi krátké – např. talířové kolo krátký pulzní laser vyčistí za méně než 10 sekund. Svařovací proces díky tomu probíhá homogenněji, rychleji a zcela opakovatelně.

Laser cleaning with the laser
Laserové čištění licí formy na pneumatiky

Vysoce výkonné lasery s krátkým pulzem TruMicro řady 7000 jsou vytvořeny na bázi technologie diskového laseru a kombinují krátké impulzy a vysoké energie impulzu i při vysokých frekvencích. Díky tomu odstraníte vrstvy a znečištění nejvyšší rychlostí a zkrátíte své doby taktu. Dodatečně optimalizujte své procesy tím, že změníte opakovací rychlost laseru při nezměněném trvání pulzu.

Tyto lasery jsou vhodné k čištění laserem

Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Řada TruMark

Značicí lasery řady TruMark pracují efektivně jako čisticí a strukturovací nástroj. Díky různým vlnovým délkám a vysokému špičkovému pulznímu výkonu je lze flexibilně použít pro velké množství materiálů. Použije-li se pro přípravu spojování značicí laser, může obrobek dodatečně opatřit kódem Data-Matrix nebo sériovým číslem. Proto je při použití značicího laseru v jednom kroku zajištěno čištění a sledovatelnost.

Řada TruMicro

Krátké a ultrakrátké pulzní lasery řady TruMicro jsou, co se tvarování a rychlosti opakování týče, zvláště vhodné pro velkoplošný úběr tenkých vrstev. Princip fungování vysoce výkonného laseru s krátkým pulzem umožňuje konstantní dobu trvání pulzu v rámci celého rozsahu opakovací rychlosti. Proto lze energii pulzu a frekvenci pulzu použitého laseru upravit na optimalizovaný tvar paprsku. Díky laserovým stanicím lze lasery řady TruMicro snadno zařadit před stávající obráběcí linky. Pomocí laserového optického kabelu je lze jednoduše spojeni s více optikami. Proto musí být nainstalován jen jeden zdroj paprsku. Pokud se v provozu kromě laseru TruMicro použijí další zdroje paprsků, tak je lze řídit pomocí řídicího softwaru TRUMPF TruControl.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Stažení
Servis a kontakt