Výběr země / regionu a jazyka
Laserem kalený obrobek

Laserové tvrzení

Laserové tvrzení je jako stvořené pro opracovávání vysoce zatěžovaných, komplexních obrobků. Díky cílenému a ohraničenému přívodu tepla se totiž obrobek při obrábění téměř nedeformuje. Díky bezkontaktní laserové metodě lze využít dokonce i aplikace, které by s běžnými metodami tvrzení, jako je indukční kalení a kalení plamenem, nebyly proveditelné. Protože je obráběcí proces přesně regulovatelný, je možné kalit i geometricky složité a filigránní obrobky. Výsledek: mechanicky a chemicky značně odolné povrchy, které zejména ve výrobě nástrojů, automobilovém průmyslu a v agrotechnice přináší značné výhody.

V čem spočívají výhody laserového tvrzení?

Méně dokončovacích prací

Díky nízkému přívodu tepla se snižuje náročnost dokončovacích prací nebo tyto práce zcela odpadají.

Kalení malých a filigránních obrobků.

Ve srovnání s alternativními metodami lze pomocí laseru přesně kalit také ohraničené funkční plochy.

Žádná deformace

Zatímco u běžných metod kalení dochází v důsledku zvýšeného příkonu energie a následného rychlého zchlazení k deformacím, zůstává obrobek u laserového tvrzení téměř v původním stavu.

Přesná kontrola

Díky laserové technologii a regulaci teploty je přívod tepla dokonale regulovatelný.

Rychlá doba běhu a vysoká produktivita

Díky bezdotykovému  obrábění bez deformací  se u laseru prodlužuje doba běhu a zkracují se možné přípravné a dokončovací práce.

Zcela nezávislé na geometrii

S technologií skenování společnosti TRUMPF je možné rychle a průběžně měnit kalené geometrie na obrobcích. Není  tak nutné žádné přestavování optiky, resp. celého systému.

Přehled všech výhod laserového tvrzení s řízenou teplotou.

Jak funguje metoda laserového tvrzení?

  1. U laserového tvrzení se povrchová vrstva obrobku z uhlíkové oceli nebo litiny zahřeje téměř až na teplotu tavení, zpravidla přibližně na 900 až 1 400 °C. Vyzařovaný výkon se absorbuje na cca 40 %. Díky vysoké teplotě se přeskupují atomy uhlíku v mřížce kovu (austenitizace).
  2. Po dosažení požadované teploty se laserový paprsek pohybuje a přitom plynule zahřívá povrch ve směru posuvu. 
  3. Při dalším pohybu laserového paprsku zchlazuje okolní materiál velmi rychle horkou vrstvu. Hovoříme o samovolném zchlazení. V důsledku rychlého zchlazení se mřížka kovu nevrátí do své výchozí formy a vzniká martenzit. To vede k výraznému zvýšení tvrdosti.
  4. Typická hloubka povrchového tvrzení se pohybuje od 0,1 do 1,5 mm, u mnoha materiálů i 2,5 mm či více.
Kalení povrchové vrstvy vačkové hřídele

Díky laserovému kalení se výrazně prodlouží životnost vačkové hřídele. Díky vysoké hloubce zaostření lze obrábět různé úrovně současně.

Ohýbací nástroj tvrzený pomocí TruDiode
Kalení povrchové vrstvy ohýbacích nástrojů

Ohýbací nástroje, opracované pomocí kalení povrchové vrstvy, mají dlouhou životnost i při velké zátěži. Díky cílenému přívodu tepla se kalí jen ty oblasti, které se opravdu namáhají a opotřebovávají.

Náš produkt vhodný k laserovému tvrzení

Whitepaper

PDF - 478 KB
Kompaktní whitepaper: Teplotně řízené kalení laserem
Zjistěte více o snadných a stabilních úpravách i komplexních povrchů.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Senzorika

Coby prodejce celého systému vám společnost TRUMPF nabízí také procesní senzoriku. Díky nepřetržitému sledování procesu zvyšujete svoji kvalitu a spolehlivě a přesně řídíte svůj proces.

Technologický obrázek diskového laseru společnosti TRUMPF
Laser

Řezání, svařování, značení, úprava povrchů: těšte se společně s firmou TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladů laserových nástrojů.

Všestranné použití od společnosti TRUMPF
Použití

Najděte pro svou aplikaci správný produkt TRUMPF, perfektně přizpůsobený!

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt