Výběr země / regionu a jazyka
Software

Imager

Označení složitých grafik

Označení složitých grafik

S Imagerem označíte složité grafiky a dokonce i fotografie na vhodných materiálech. Rychlost přitom zůstává jako obvykle vysoká. Jako zdrojový soubor použijte běžné formáty, jako je .bmp, .jpg, .pcx nebo .tif, které jednoduše importujete do Imageru. Množství šedých stínování zajišťuje vynikající kvality a kontrasty.

Kvalitní označení bitmap

Imager přizpůsobí parametry laseru každému obrazovému bodu (pixel) jednotlivých bitmap.

Více variací

Vhodné parametry laseru pro vysoce kvalitní značky na různých materiálech

Softwarový modul Imager, TruTops Mark

Rozšíření rozmanitosti

Laserové popisování může být provedeno složitěji, než jsou jednoduchá písmena nebo znaky. S Imagerem označíte na vašem obrobku i složité grafiky a dokonce i fotografie. Velký počet šedých stínování zajistí vynikající kvalitu a kontrasty.

Podpora softwarem

Imager pracuje při laserovém popisování rychle a přesně. Parametry laseru se plně automaticky přizpůsobí každému obrazovému bodu vaší bitmapy. Přitom jsou k dispozici dva různé režimy. Různé materiály tak vždy označíte ve vysoké kvalitě.

Kontakt
Software
Fax 251 106 251
E-mail
Servis a kontakt