Výběr země / regionu a jazyka
Software

TTM-MI

Software podle vašeho vkusu

Individuálněji to nejde

S rozhraním modulu TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) přizpůsobíte obsah, vzhled a uspořádání ovládací plochy TruTops Mark svým přáním. To umožňuje ovládání na míru pro celý váš výrobní a procesní řetězec. Kromě toho můžete se softwarovým modulem hravě a jednoduše napojit popisovací laser do vašeho celkového systému skládajícího se z databáze, měřicí techniky a dalších komponent.

Individualizované rozhraní

Rozhraní uspořádejte tak, jak potřebujete.

Všechno bude jasné

Modul rozhraní může komunikovat se všemi běžnými databázemi a řízeními.

Pro vaše potřeby

Individuálně přizpůsobte ovládání vašeho popisovacího procesu pomocí softwarového modulu.

Zjednodušená správa dat

Modul rozhraní spojuje uživatelské databáze nebo řídicí systémy s TruTops Mark. Zcela jednoduše je připojíte k vašemu stávajícímu systému ERP nebo vaší databázi. Tímto způsobem musíte jen spravovat centrální datovou paměť ke správě vašich popisovacích aplikací. Odpadá nákladné ruční zadávání dat.

Připojení dalších zařízení

Modul rozhraní kromě toho dovoluje napojení externích zařízení. Řídí kamerový systém Observer k polohování popisku na obrobku pomocí modulu rozhraní. Také vaše vlastní zařízení prostřednictvím softwarového modulu rychle zapojíte do prostředí TruTops Mark.

Individuální rozhraní

Prostřednictvím individuálně upravitelného uživatelského rozhraní softwaru snadno můžete ovládat různé volitelné vybavení a přizpůsobit je vašemu procesu. Rozhodnete o tom, které funkce jsou pro vás důležité. V případě potřeby můžete přitom rozlišovat mezi různými uživatelskými profily.

Kontakt
Software
Fax 251 106 251
E-mail
Servis a kontakt