Výběr země / regionu a jazyka
MultiBend
MultiBend
děrovací nástroje

MultiBend

Ohýbání děrovací hlavou

děrování a ohýbání na jednom stroji

S nástrojem MultiBend můžete provádět malé ohyby přímo na děrovacím nebo děrovacím a laserovém stroji. Přitom je možné realizovat úhel ohybu až 90°. S kompletním zpracováním na jednom stroji snížíte své náklady na díly a díky rychlým procesům ohýbání značně zvýšíte svoji produktivitu.

V jednom pracovním kroku

Snižte své náklady na díly díky redukování následných pracovních kroků.

Rychlé ohýbání

Vysoká produktivita díky rychlým procesům ohýbání

Vysoká přesnost

Přesným polohováním obrobku dosáhnete vysokou přesnost.

Ohýbání bez otisků

Použitím ohýbací kladky v matrici se docílí ohybů bez otisků.

MultiBend

Ohýbání a děrování v jednom pracovním kroku: nástroj MultiBend umožňuje provádění malých ohybů s šířkou maximálně 55 mm a délkou ramene až 25 mm. Přitom je možné realizovat úhel ohybu až 90°. S vysokou produktivitou a velkou přesností můžete tímto způsobem vyrábět zámky dveří, příp. skříně zámku nebo úhel přímo na děrovacím nebo děrovacím a laserovém stroji. Díky kompletnímu zpracování na jednom stroji se zvyšuje vytížení vašeho stroje a snižují se vaše náklady na díly. Pomocí ohýbacího válečku v matrici docílíte ohnutí bez otlaků.

Vzorový plech

Přesvědčte se o této aplikaci sami a objednejte si bezplatně  vzorový plech.

Varianty nástrojů

Také by vás mohla zajímat tato témata

Technický servis TRUMPF rozšíření funkcí Keyvisual
Funkční rozšíření

S funkčními rozšířeními můžete na svých strojích, laserech a systémech TRUMPF realizovat nové aplikace.

Laserové děrovací stroje

Spojení předností děrovacích a laserových strojů: laserové děrovací stroje firmy TRUMPF vyrábějí široké spektrum dílů v malých nebo velkých sériích.

Lisování, technologický obrázek
Vysekávací stroje

S děrovacími stroji TRUMPF můžete flexibilně opracovávat různé díly, tvářet plechové díly nebo vrtat závity, a to vše na jednom stroji.

Kontakt
Software
Fax +420 251 106 251
E-mail
Servis a kontakt