Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF lightweight construction q-pro a

Lehká konstrukce v elektromobilitě

Výzva: rozmanitost materiálů

Dnes se ve vozidle s lehkou konstrukcí používá stále více různých materiálů. Tento obor přitom stojí před otázkou: jak můžete všechny tyto různé materiály spojovat – a oddělovat? Laser je jako dělaný pro lehké konstrukce z různých materiálů a  pro flexibilní výrobní procesy. Díky precizní a přesné výrobě je možné při výrobě karoserie ušetřit značný materiál a tím i hmotnost – a to vše bez dodatečného nástroje.

Vyžádejte si konzultaci

Projekt budoucnosti: kompozitní materiál z kovu a plastu

TRUMPF lightweight construction q-pro a

Kompozitní materiál z kovu a plastu vzniká injektáží nebo zainjektováním předem strukturovaných, kovových materiálů s plastem. Laser hraje v tomto procesu rozhodující roli. Vytváří ve spojovaném kovu mikrostruktury s výstupky, které umožňují zachycení plastu v povrchu kovu. Vysoká intenzita laserového záření způsobuje, že část kovu se odpaří. V důsledku vznikajícího sublimačního tlaku je roztavený kov vytlačován ze základu struktury na její okraj, kde roztavený kov ztuhne. Díky několikanásobnému opakování se vytvoří výstupek. V následném procesu spojení s plastem je v důsledku zachycení v mikrostruktuře docíleno spojení.

K vlastnímu procesu spojení dojde tak, že kov se zahřeje a plast se vedením tepla roztaví. Plast je nalisován nebo vstříknut do mikrostruktury a ztuhne. Za účelem vývoje výrobních procesů schopných velkosériové výroby a se zabezpečením kvality pro technologii lehké konstrukce založené na použití různých materiálů se společnost TRUMPF angažuje v projektech financovaných z veřejných zdrojů, např. ExtraLight nebo Q-PRO.

Technologie laserové povrchové úpravy pro předběžnou úpravu

Strukturování povrchů pomocí TruMicro řady 7000

Proč je společnost TRUMPF správným partnerem

Zkušenost průkopníka v oblasti laserů

Pro nejrůznější materiály a hybridní spoje disponuje společnost TRUMPF optimálním laserovým přístrojem a vhodným procesním know-how. Naši aplikátoři vyvíjejí v laserovém aplikačním centru TRUMPF vždy správné parametry pro vaši konkrétní aplikaci.

Řešení pro velkovýrobu

Čištění, odlakování a strukturování – společnost TRUMPF umožňuje komplexní, síťově propojené řešení pro všechny jednotlivé úlohy a tím kompletní zpětnou sledovatelnost dílů a bezbariérový vývoj konsolidovaného procesního řetězce.

Procesní poradenství a podpora expertů společnosti TRUMPF

Každý začátek je těžký? Nikoliv se společností TRUMPF. Neboť oboroví experti společnosti TRUMPF vědí, jak lze snížit vaše počáteční náklady: pomáhají vám intenzivním a na míru střiženým poradenstvím ohledně procesu a aplikace.

Procesně bezpečná výroba a dokumentace

Společnost TRUMPF nabízí se svými kompletními systémovými a softwarovými řešeními možnost procesně bezpečné výroby a kompletní dokumentace výrobní historie. Naše produktové portfolio TruConnect nabízí řešení pro komplexní síťové propojení a Condition Monitoring.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt