Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF emobility battery pack

Konstrukční prvky bateriových bloků

Bateriový blok spojuje veškeré součásti bateriového systému a představuje jádro elektromobilu. Pro požadavky na těsnost, zabezpečení proti nárazu, produktivitu a flexibilitu nabízí společnost TRUMPF jedinečné kompletní řešení pro elektromobilitu. S našimi lasery tak velmi přesně svaříte jak všechny vnitřní díly, tak i pouzdro baterie – a díky inteligntní senzorice vždy procesně bezpečně. I při výrobě a integraci chladicího systému  nabízí přesný nástroj laser inovativní řešení. Plechové díly v bateriovém bloku je možné vyrábět se síťově propojenými systémovými řešeními obráběcích strojů TRUMPF. Přihrádka na baterii je tak vyřezaná, přetvořená a svařená laserem.

Vyžádejte si konzultaci

Bateriový blok: kompaktní a komplexní s mnoha komponentami

Krycí deska
TRUMPF battery tray cover

Krycí deska na ochranu bateriových článků a elektroniky

Pro zaručení trvalé a vysoce výkonné funkce bateriového systému , musí být systém zastíněn před vnějšími vlivy. Laserové řezání, ohýbání, vysekávání pomáhají uvést díl v souladu s konstrukcí do konečné formy. Pro bezpečné utěsnění a pro zaručení elektrického ukostření jsou plochy očištěny, strukturovány a zbaveny lakování. 

Přihrádka na baterie – Battery Tray
TRUMPF Battery tray

Přihrádka na baterie, ochranné opláštění pro bateriovou jednotku, elektroniku a chlazení

Strojní systémy společnosti TRUMPF zpracují ploché plechy laserovým řezáním, ohýbáním, vysekáváním a svařováním laserovým paprskem v plynotěsnou přihrádku na baterii – podle požadavku i v plně automatizovaném procesu. Kompletní dokumentace, přesnost opakování a zpětná sledovatelnost jsou ve výrobním procesu samozřejmostí. Naši experti přitom poradí od konstrukce až po výrobu i mimo ni. 

Bateriová jednotka
TRUMPF Battery Pack – jednotka baterie

Škálovatelná bateriová jednotka pro pohon vozidla

Pro vytvoření mechanicky robustních a vysoce vodivých spojů komponent pod proudem (přípojnice) je laser  optimálním nástrojem. Společnost TRUMPF nabízí pro výrobu bateriového bloku kompletní balíky řešení  od 2D laserového řezání přes ohýbání až po spojování  modulového pouzdra. Vysoká přesnost opakování a  spoje s malým množstvím odstřiků zajišťují  nákladově efektivní výrobu. 

Bateriový článek
TRUMPF Battery Pack – jednotka baterie

Bateriový článek, jádro bateriového systému

Laser najde své průmyslové uplatnění počínaje sušením elektrod, přesným řezáním a svařováním vrstvených fólií až po kontaktování článkových svodičů . Společnost TRUMPF nabízí se zelenou a infračervenou vlnovou délkou, aktivním tvarováním paprsku, Single a Multimode lasery jedinečné portfolio laserů pro všechny aplikace týkající se bateriového článku. 

Kabeláž
TRUMPF Battery Pack – kabeláž

Elektrické spojení pro přenos signálu a výkonu

Spojení pod elektrickým napětím jako přípojnice a zásuvkové lišty se svařují laserem energeticky efektivně. S BrightLine Weld je minimalizována doba obrábění a tvorba odstřiků. Díky tomu je každý díl dobrý. Značicí lasery se používají pro jednoznačné a trvalé označení dílů. 

Systém chlazení baterie
TRUMPF Application battery Pack Cooling

Systém chlazení baterie zajišťuje optimální provozní podmínky

Základní částí sady baterií je ds systém chlazení a zahřívání. Ať už deskový výměník tepla, potrubí nebo vytlačované tvary, společnost TRUMPF nabízí pro každý design a materiál vhodný výrobní systém . Tak jsou vytvořeny optimální okolní podmínky pro spolehlivou a výkonnou sadu baterií. 

Bateriový rám – Battery Frame
TRUMPF battery frame

Bateriový rám: nosná struktura sady baterií s ochranou proti nárazu

Pro nejlepší ochranu komplexní sady baterií je stabilní nosná struktura nezbytná. S portfoliem strojů TRUMPF je možné realizovat designy s optimalizovaným zatížením při nárazu ze spojení bez příruby. Tak je umožněna výroba obzvláště stabilní a současně lehké nosné struktury. 

Struktura segmentování
TRUMPF Application Battery Pack – segmentace

Struktura segmentování pro bateriové moduly

Pro nastavení polohy bateriových modulů v přihrádce na baterii se používá stabilní rám. Společnost TRUMPF nabízí široké spektrum řešení pro mnoho úloh spojování. Např. za pomoci skenovacích optik je ve spojení s rozpoznáním polohy svaru OCT vytvořen optimální systém pro rychlou a automatizovanou výrobu. 

Ochrana podkladu
TRUMPF Battery Pack Skid Plate

Ochrana podkladu sady baterií

Pro zamezení nebo prevenci možných poškození bateriového systému je nezbytná celoplošná a maximálně odolná ochrana. Částečné zesílení laserovým práškovým navařováním nebo  svařování vysokopevnostních materiálů se skenovacími optikami jsou aplikace, u nichž najdou komponenty TRUMPF nejvíce uplatnění.

Mnoho výzev – jedno řešení: to jsou výhody od společnosti TRUMPF ve výrobě bateriových bloků

Společnost TRUMPF přináší průmyslová výrobní řešení pro výrobu všech komponent bateriových bloků. Spojení know-how společnosti TRUMPF plynoucí z výhod laserové techniky s flexibilitou obrábění plechů nabízí zákazníkům perfektní řešení pro hospodárnou výrobu komponent bateriových bloků.
S opracováním laserem bez opotřebení a s minimální spotřebou energie docílíte nejen konstrukčních dílů s optimální pevností, ale i s ohledem na kvalitu svaru, těsnost a zátěž spojenou s testováním je laser neporazitelný. Kromě toho dohlíží rozsáhlý systém tvořený senzory neustále na kvalitu svarů a zaručuje přesné hloubky provaření.
S naší dlouholetou, komplexní expertízou v oblasti výroby z plechu pokrýváme celkový procesní řetězec. Tak se naše 2D laserové řezací stroje, ohýbačky a laserové svařovací buňky používají v síťově propojených procesech pro plně automatickou výrobu přihrádek na baterie.

Přehled tří nejdůležitějších laserových aplikací

E-Mobility Consulting – společný přístup k E-mobility

Chcete vědět, jak můžeme optimálně podpořit vaši výrobu na cestě k elektromobilitě? Dohodněte si termín přímo s našimi mezinárodně působícími oborovými manažery. Rádi vám poradí ohledně našich komplexních balíčků na míru a zpřístupní vám nové výrobní technologie pro novou mobilitu.

V síťovém propojení myslet a jednat: výhoda společnosti TRUMPF

Ať už potřebujete řezat, ohýbat nebo svařovat – společnost TRUMPF nabízí vše na jednom místě. S přesným nástrojem laserem můžete díly obrábět selektivně. To konkrétně znamená, že laser TRUMPF je možné flexibilně integrovat do chronologie procesního řetězce. Díly jsou obráběny výlučně bodově, okolní plochy zůstávají nedotčeny, resp. nejsou např. při čištění poškozeny.

Potřebujete pomoc? Naši oboroví experti a aplikátoři v TRUMPF laserovém aplikačním centru a Customer Center realizují zkoušky proveditelnosti, předkládají vám návrhy na konkrétní realizaci a vždy najdou správné parametry pro vaši aplikaci. Ve srovnání s jinými výrobci laserů vám navíc pomůžeme se síťovým propojením vašich laserových zařízení – bez ohledu na to, zda do síťově propojené budoucnosti vaší společnosti již kráčíte velkými kroky nebo jste ještě na začátku.

Řešení výroby velkých sérií

Svařování, ohýbání, řezání, čištění a označování – společnost TRUMPF umožňuje komplexní, síťově propojené řešení pro jednotlivé úlohy a tím kompletní zpětnou sledovatelnost dílů a bezbariérový vývoj konsolidovaného procesního řetězce.

Spolehlivé, vysoce produktivní systémy

Profitujte z naší dlouholeté aplikační zkušenosti pro různé dílčí procesy a jejich technickou realizaci: naše laserové obráběcí stroje, komunikace překračující stroje a inovativní senzorové technologie umožňují průchodnost procesního řetězce a neustálý dohled kvality.

Vždy maximální produktivita a přehled všech relevantních informací

Služby monitorování stavu zvyšují technickou disponibilitu vašich laserových zařízení. Pro vizualizaci stavů přístroje využijete ovládací panely, Smart View Services. TRUMPF Condition Monitoring Center vyhodnocuje důležitá senzorová data a identifikuje rizika výpadku.

Pomocí služeb monitorování stavu získáte relevantní data týkající se vašeho laseru. Důležité informace poskytuje rozhraní OPC-UA. Software Quality Data Storage 2 umožňuje mimo jiné procesně synchronní záznam dat.

Procesní poradenství na míru a podpora od oborového managementu TRUMPF

Každý začátek je těžký? Nikoliv se společností TRUMPF. Neboť my víme, jak můžete snížit své počáteční náklady: naši osvědčení oboroví experti TRUMPF vám pomáhají s intenzivním a na míru střiženým poradenstvím ohledně procesu a aplikace.

"Propojení laserových technologií s flexibilními řešeními výroby společnosti TRUMPF nám umožnilo vyvinout nový koncept hospodárné výroby bateriových systémů – přitom jedinečný oborový management TRUMPF připravil nezbytnou expertízu pro uvedení a realizaci na míru."

Ludger Gehringhoff
Customer Program Manager Benteler Automotive

Mnoho případů, návštěva, která se vyplatí: naše TRUMPF laserové aplikační centrum a Customer Center

Chcete se sami přesvědčit o výhodách laseru při výrobě bateriového bloku? Navštivte nás v našich showroomech přímo na místě a využijte nabídku poradenství našich expertů:

Výroba prototypů z plechu

Individuální díly zákazníků jsou vyráběny na přesných strojích TRUMPF a jsou testovány z hlediska požadavků na materiál. Spolu s vámi najdeme potenciály pro optimalizaci ve výrobě vašeho dílu. Cílem je optimalizace a výroba vybraných dílů, které přímo převedete do své konstrukce a budete moci vyrábět hospodárněji.

Poradenství v oblasti designu plechových dílů

Jaký potenciál se skrývá ve vašich dílech? Zjistěte to: na našich workshopech a seminářích k optimalizaci dílů z plechu či trubek. S naším solidním odborným věděním v oblasti tvarování plechu nasměřujete své díly k úspěchu – a ušetříte peníze. Neboť hospodárně konstruované díly jsou klíčem pro efektivní výrobu, vyžadují méně procesních kroků a připravují cestu směrem k síťově propojené výrobě.

Automatizované výrobní systémy na míru

Žádná výroba není stejná. Proto je i vaše cesta ke Smart Factory individuální. S poradenstvím pro síťově propojenou výrobu začínáme právě tady. Bez ohledu na to, zda již kráčíte velkými kroky do síťově propojené budoucnosti své společnosti nebo jste zatím na začátku –  se silným kompetentním partnerem na své straně se vám půjde do automatizované budoucnosti snadněji. Žádná cesta přitom není stejná, protože TruConnect pro vás kombinuje jednotlivé součásti a vytváří individuální řešení.

Svařování sad baterií laserem

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Nic nenahradí osobní zkušenost: navštivte společnost TRUMPF v Ditzingenu

TRUMPF customer centre

Z produktů TRUMPF děláme pro naše zákazníky komplexní zážitek.

Ať už v TRUMPF laserovém aplikačním centru nebo Customer Center  naši experti vám v Ditzingenu ukážou, co je možné – osobně a na míru vašim potřebám. V laserovém aplikačním centru, které se rozprostírá na ploše 4 000 m², vás naši aplikátoři a oboroví experti podpoří při vývoji a optimalizaci aplikace, vždy za použití vašeho konkrétního dílu. V našem Customer Center naproti tomu zažijete celkový procesní řetězec „plech“ – od programování až po svařování laserovým paprskem. Nabízíme individuální prohlídky a živé předváděcí akce technologií. Časové studie, studie proveditelnosti a vytvoření vzorových dílů patří rovněž ke klíčovým úlohám.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Svařování laserovým paprskem s laserem společnosti TRUMPF
Svařování laserovým paprskem

Laserový paprsek otevírá nové možnosti spojování kovů a plastů: přesně svařuje dokonce materiály s vysokou teplotou tavení a vysokou tepelnou vodivostí.

TRUMPF laser welding option brightlineweld
Svařování laserovým paprskem bez odstřiků s technologií tvarování paprsku BrightLine Weld

S patentovanou technologií BrightLine Weld od společnosti TRUMPF můžete svařovat materiály jako konstrukční ocel, nerez nebo dokonce měď a hliník téměř bez odstřiků.

Laserové popisování pomocí produktů TRUMPF
Laserové označování

Čísla, texty nebo kódy. Toto a mnoho dalšího: laser popisuje jako pokrokový nástroj pro popisování v mnoha odvětvích bezdotykově a bez opotřebení.

Kontakt
Servis a kontakt