You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruLaser 5030 / 5040 | TRUMPF
TruLaser 5030, produktivní stroj
TruLaser 5030, produktivní stroj
2D laserový řezací stroj

TruLaser 5030 / 5040

Produktivní stroj

Produktivní stroj

Laserové řezací stroje TruLaser 5030/5040 jsou synonymem vysoké produktivity, efektivity a kvalitních výsledků. Vyznačují se rychlostí a bezpečností procesů. Rozmanitá automatizační řešení a inteligentní funkce zaručují vynikající výsledky při dlouhodobém provozu. Díky CO2 laseru se můžete v řezných hranách vidět jako v zrcadle. Skvělý stroj pro perfektní laserové řezání.

Perfektní kvalita

CO2 laser TruFlow umožňuje nejlepší výsledky řezání bez mikrootřepů.

Nejlepší možné hrany

Díky BrightLine dosáhnete u ušlechtilé oceli zrcadlově hladké řezné hrany.

Minimální náklady na díly

Vysoká dynamika stroje i při složitých konturách

Jemné řezání i tlusté konstrukční oceli

Pomocí funkce CoolLine vytvoříte i malé kontury v tlusté konstrukční oceli ve špičkové kvalitě.

Zvýšení disponibility stroje

Condition Guide sleduje neustále stav vašeho stroje.

Dokonalá kvalita trysek

Smart Nozzle Automation zajišťuje vysokou kvalitu trysky, i v plně automatickém provozu

Produktové video TruLaser 5030
TruLaser 3050, zrcadlově hladká hrana

Zrcadlově hladké řezné hrany pomocí BrightLine

Metoda řezání BrigthLine, souhra inovativních komponentů a trysky s optimalizovaným prouděním, umožňuje řezy nejvyšší kvality v tlusté nerezové a konstrukční oceli. Především u ušlechtilé oceli vede tavné řezání BrightLine k obzvláště kvalitní hraně řezu – můžete se v ní vidět jako v zrcadle. Vystačíte s výrazně menším objemem dokončovacích prací nebo i úplně bez nich.

TruLaser 3050, tlustá konstrukční ocel řezaná s pomocí CoolLine

Tlustá konstrukční ocel řezaná pomocí CoolLine

Metoda CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu laserového řezání. To umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční oceli.

TruLaser 5030, tenká ušlechtilá ocel

Tenká ušlechtilá ocel

V oblasti tenké ušIechtilé oceli dosáhnete perfektní kvality, i u jemných kontur: hrany jsou bez otřepů a dokončovací práce nejsou potřeba.

TruLaser 5030
TruLaser 5040
Rozměry   
Délka 9950 mm 12510 mm
Šířka 4600 mm 5400 mm
Výška 2400 mm 2400 mm
Maximální rychlost   
Simultánně 300 m/min 300 m/min
Pracovní rozsah   
Osa X 3000 mm 4000 mm
Osa Y 1500 mm 2000 mm
Max. hmotnost obrobku - -
Specifická data laseru - TruFlow 6000   
Max. výkon laseru 6000 W 6000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 16 mm 16 mm
Hodnoty spotřeby   
Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 6000 32 kW 32 kW

Vysoce produktivní a v nejlepší kvalitě: vysoce výkonné funkce zaručují nejlepší výsledky opracování.

Procesní spolehlivost

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.

Ochrana před kolizemi

Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.

CoolLine
CoolLine

Konstrukční ocel se při laserovém řezání silně zahřívá a může se tak nekontrolovaně tavit. S použitím CoolLine se to nestane. Při opracování rozstřikuje řezací hlava tryskami s přesnými otvory vodní mlhu okolo laserového paprsku na materiál. Vypařovací energie vody způsobuje, že se materiál okolo laserového paprsku chladí. CoolLine tak umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční oceli.

Autonomie

Smart Nozzle Automation

Optimální stav trysky a čočky je důležitým předpokladem bezproblémového výrobního procesu a zabezpečení vysoké kvality dílů. Balíček Smart Nozzle Automation kombinuje inteligentní funkce, mimo jiné LensLine pro zvýšení životnosti vaší čočky, která zajišťuje vysokou kvalitu trysek a čoček, a to i v plně automatickém provozu.

Smart Collision Prevention

Můžete tak v zásadě upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce. Je možné i automatizované vyložení dílů, neboť se nenaklánějí.

DetectLine

Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.

Kvalita

BrightLine
BrightLine

S BrightLine dosáhnete perfektní řezné plochy. Speciální data řezání a tryska s optimalizovaným prouděním BrightLine značně vylepšují kvalitu řezných hran. Právě u tlusté ušlechtilé oceli ukáže tato metoda své silné stránky. Tavný řez BrightLine vytvoří hrany, ve kterých se můžete vidět jako v zrcadle. Dokončovací práce již nejsou potřeba.

PierceLine

PierceLine monitoruje a reguluje proces zapichování. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.

Podpora obsluhy

TruLaser 5030, Condition Guide
Condition Guide

Jeden pohled stačí: díky nové funkci Condition Guide budete vždy vědět o stavu svého stroje. Semaforový systém ukazuje stav důležitých prvků, které ovlivňují řezací schopnost stroje. V případě potřeby vám Condition Guide poskytne doporučení co dělat. Průběhové diagramy usnadňují prognózu, kdy bude potřeba zásah. Údržbu tak lze efektivně plánovat.

Dot Matrix Code 1

Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.

MobileControl App

Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.

Drop&Cut

S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně jako nikdy předtím. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.

TruTops Boost Key Visual

TruTops Boost

Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.

TruTops Monitor

Minimalizujte své prostoje. Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.

Software

Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.

Z velké nabídky si můžete zvolit správné automatizační komponenty pro svůj laserový řezací stroj. TRUMPF nabízí řešení, která optimalizují výrobní řetězec – od poloautomatického nakládání až po plně automatickou výrobní buňku s napojením skladu.

LoadMaster

Nakládání

Váš vstup do světa automatizace: LoadMaster umožňuje automatické nakládání stroje surovými plechy.

LiftMaster Compact

Nakládání a vykládání

Kompaktní LiftMaster Compact nakládá a vykládá stroj plně automaticky a extrémně rychle. S LiftMaster Linear Basic máte možnost napojení více strojů.

LiftMaster

Nakládání a vykládání / třídění dílů

Automatizační řešení LiftMaster pokrývá široké spektrum funkcí. Nakládá a vykládá, hodí se ale také pro manipulaci s paletami nebo pro odebírání dílů. LiftMaster Sort navíc odděluje hotové díly od zbytkové mříže. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear napojí vaše zařízení rovnou na sklad. SortMaster třídí plně automaticky hotové díly.

PalletMaster Tower

Pomocný paletový provoz

PalletMaster Tower umožňuje nepřetržitou flexibilní manipulaci s materiálem. Spojuje automatizovanou výměnu palet s kompaktní skladovou technikou.

TruStore série 1000

Skladový systém

Se skladovým systémem TruStore série 1000 a TruStore série 3000 zorganizujete manipulaci s materiálem dle vlastních potřeb.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • * Tato funkce je dostupná pouze v testovací nebo pronajímané verzi.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Stažení
Servis a kontakt