Výběr země / regionu a jazyka
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku
Aditivní výrobní systémy

Průmyslová správa dílů a dávkování prášku

Optimální manipulace s práškem pro maximální produktivitu

Aditivní výrobní systémy

Průmyslová správa dílů a dávkování prášku

TruPrint 2000 se stanicí pro přípravu prášku

Komponenty TruPrint pro manipulaci s práškem a díly

Rozhodující pro průmyslově vyspělou, aditivní sériovou výrobu je optimální manipulace s práškem a díly. S průmyslovou správou dílů a dávkováním prášku TRUMPF zvýšíte produktivitu a úsporu své výroby, jelikož takto můžete vybavit a plnit jeden nebo několik strojů TruPrint souběžně s hlavním časem.

Díky standardním rozhraním a modulární struktuře máte výhodu maximální flexibilnosti. Kromě vybalovací, resp. odprašovací stanice jsou základními komponentami prosévací stanice, resp. stanice pro přípravu prášku a prášková sila.

Ty se hodí pro několik strojů zároveň a lze je používat jak pro stroje řady TruPrint, tak také pro doplnění celé vaší průmyslové výrobní linky. Tímto lze snadno vytvořit paralelní proces dávkování prášku, výroby a správy dílů.

Vysoká produktivita

Díky vybavení a plnění souběžně s hlavním časem pracujete produktivněji a úsporněji.

Čistota ve výrobě

Díky uzavřenému okruhu pohybu prášku pracujete vždy v čistém a bezpečném výrobním prostředí

Krátké průběžné doby

Profitujte z vysokého stupně automatizace a vysokých výkonů – dokonce i při velkých objemech prášku.

Dobrá flexibilita

Vzhledem k modulární struktuře a standardním rozhraním si budete moci dopřát ve vaší výrobě maximální flexibilitu.

Manipulace s práškem v inertním prostředí

Inertní manipulace s práškem splňuje vyšší požadavky na kvalitu a vyhovuje prokazovací povinnosti.

Průmyslová správa dílů a dávkování prášku pro stroje TruPrint společnosti TRUMPF
Pomocí principu výměnných válců můžete snížit klidové stavy a neproduktivní časy aditivního výrobního systému a současně zvýšit svoji produktivitu.
S naším rychle vyměnitelným výrobním a práškovým válcem zkrátíte doby přípravy stroje a současně zvýšíte produktivitu a vytížení stroje. Neboť v zavřeném válci se ještě horký díl ochlazuje mimo stroj pod ochranným plynem v ochlazovací stanici.
Modulární doplnění vaší průmyslové aditivní výroby produkty TRUMPF pro správu dílů a dávkování prášku
Modulární doplnění vašich strojů TruPrint

Všechny komponenty průmyslové správy dílů a dávkování prášku lze modulárně sestavit dohromady. Podle scénáře průmyslové výroby tak můžete vytvořit dokonalou kombinaci stroje a komponent pro bezpečnou manipulaci s práškem a díly, volitelně také pod ochranným plynem. Rádi vám poskytneme podporu při optimálním sestavení strojů TruPrint a jednotlivých produktových variant průmyslové správy dílů a dávkování prášku.

Paralelizované procesy díky průmyslové správě dílů a dávkování prášku od společnosti TRUMPF
Provádějte své procesy paralelně

Proces dávkování prášku, výroby a správy dílů lze snadno provádět paralelně. Komponenty průmyslového procesu s díly a dávkováním prášku spoléhají na uzavřený okruh pohybu prášku. Dosáhnete tak čistého a bezpečného výrobního prostředí a navíc ušetříte čas.

Oddělení konstrukčního a práškového procesu

Profitujte z bezpečné manipulace díky jednoduchému oddělení práškové a výrobní oblasti pro vaši průmyslovou sériovou výrobu. Komponenty průmyslové správy dílů a dávkování prášku můžete využít i pro několik strojů TruPrint.

Princip výměny válců u strojů TruPrint od společnosti TRUMPF
Princip výměnných válců

Využijte svůj stroj optimálně: díky principu integrované výměny válců se zkracují doby přípravy stroje, současně zvýšíte svoji produktivitu. Zatímco TruPrint tiskne díly, je možné prosívat prášek do zásobního válce a dovybavit výrobní válec. Po dokončení tiskové úlohy se výrobní a zásobní válec zamění za připravené válce – stroj přímo pokračuje ve výrobě. Výrobní válec se s obsaženými díly v práškovém loži připevní do vybalovací stanice a tam je ergonomicky zbaven prášku.

Princip dvojitého krytu

Snižte čas a náklady díky zcela inertnímu stroji: před odebíráním výrobního, resp. zásobního válce se válec uzavře krytem. Aby zůstala procesní komora při otevření a odebírání válců inertní, používá se k uzavření další kryt – kryt výrobního prostoru. Takto je možné po opětovném připevnění válce opět přímo vyrábět.

Krátký přehled        
Rozsah výkonu

Vybalovací stanice pro bezpečné, externí vybalení dílů v rukavicovém boxu odsávacím systémem prášku

Stroj na vibrační prosévání s ultrazvukovým čištěním vč. vakuového dopravníku, váhy a skříňového rozvaděče pro plnění zásobních válců

Standardní skladovací a přepravní nádoba

Stanice pro přípravu prášku pro dopravu a prosévání prášku

Obsah

Rukavicový box s rukávovými otvory
Osvětlení pracovního prostoru
Elektrická zdvihatelná náprava
Otočné ložisko
Ovládání

Prosévací stroj
Váha
Skříňový rozvaděč
Kyslíková sonda (volitelně)

Zásobník na prášek vč. trubkových oblouků s přívodem vzduchu
Modulárně rozšířitelný
Kyslíková sonda (volitelně)

Prosévací stroj
Váha
Ochranný kryt prášku

Kompatibilita

TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000

Pohon Elektrický zdvih, manuální otáčení - - -
Údaje o výkonu        
Výkon síta - do cca 100 l/h; cca 400 kg/h 2 - do cca 15 l/h; ~ 50 kg/h 2
Vložka síta - Prosévací plocha 2800 cm2; velikost ok 63 μm 3 - Prosévací plocha 600 cm2; velikost ok 63 μm 3
Podporovaný výkon do ca. 100 l/h 1 do ca. 100 l/h 1 do ca. 100 l/h 1 -
Objem práškových zásobníků - - Velikost sila: 80 / 130 / 180 l -
Připojení a spotřeba        
Elektrická přípojka (napětí) 325 - 525 V 208 - 550 / 230 - 400 V - 100 - 230 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 16 A 16 A - 7,5 / 3,5 A
Elektrická přípojka (Síťová frekvence) 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz - 50 Hz / 60 Hz
Stlačený vzduch 7 bar 6 bar 6 bar -
Ochranný plyn - Argon, dusík (volitelné) Argon, dusík (volitelné) Argon, dusík (volitelné)
Provedení        
Pracovní prostor (+S x V x H) 990 mm x 965 mm x 990 mm - - -
Rozměry (Š x V x H) 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm 670 mm x 1600 mm x 600 mm 1008 mm x 2090 mm x 755 mm
Hmotnost 750 kg 500 kg max. 800 kg 4 400 kg

Odprašovací stanice

Pomocí naší odprašovací stanice s hydraulickou zdvihací a manuální natáčecí a rotační osou můžete díly bezpečně zbavit prachu mimo stroj. Tím profitujete nejen z vysoké disponibility stroje, ale díky vibrační podpoře také z vysokého stupně vyčištění tiskové úlohy i v případě komplexních geometrií dílu. Zapojení operátora je malé. Volitelně vám nabízíme odprašování i pod ochranným plynem, včetně regulace a monitorování průběhu ochranného plynu.

Plnicí stanice, TruPrint 3000

Plnicí stanice

Díky komponentě plnicí stanice lze bezpečně dostat kovový prášek bez kontaktu s obsluhou do oběhu 3D tisku. Navíc lze díly oddělovat bez kontaktu s práškem mimo stroj od práškového lože, což zlepšuje disponibilitu stroje. Princip výměnných válců strojů TruPrint (TruPrint 3000 a TruPrint 5000) umožňuje, aby výrobní válec ihned po výrobním procesu jednoduše opět zajel do vybalovací stanice. Díky optimalizovaným sacím tryskám, které se ovládají přes rukavice, lze snadno čistit dokonce složité díly. Tím se zabrání přímému kontaktu s práškem. Díky otočnému montážnímu válci a elektrickému pohonu zdvihu je stanice navíc optimálně přístupná.

Prosévací stanice s vakuovým přepravníkem, TruPrint 3000

Prosévací stranice s vakuovým přepravníkem

Prosévací stanice umožňuje vysoce produktivní, automatický proces prosévání s ultrazvukovým čištěním pro průmyslové zpracování kovového prášku. Na základě vysokého stupně automatizace lze stanici obsluhovat bez obsluhy. Díky velké prosévací ploše a automatickému přidávání prášku vakuovými přepravníky dosáhnete vysoké propustnosti – při konstantní kvalitě prášku. S integrovaným vakuovým přepravníkem můžete takto navíc prosévat z libovolných nádob a pomocí funkce vážení optimálně dle potřeby plnit požadované nádoby. Bezpečné odsávání a přivádění velkých množství prášku – i to lze snadno provádět díky komponentě vakuového přepravníku, který lze rychle namontovat na prosévací stanici. Integrovaný přídavný filtr HEPA (high efficiency-particular airfilter) vám zaručí velmi vysokou bezpečnost jak pro obsluhu, tak také pro životní prostředí. Pro zákazníky s vyššími požadavky na dávkování prášku je volitelně možné prosévání v ochranném plynu (inertním prostředí) – podle volby s argonem nebo dusíkem pod 1 %, 3 % nebo 5 % zbytkového kyslíku. Získáte k tomu instalační sadu včetně kyslíkové sondy a rozšíření uživatelského rozhraní pro regulaci a monitorování průběhu ochranného plynu během procesu prosévání. Díky modulární periferii můžete možnost dovybavit i později.

Zásobníky pro skladování prášku, periferie výrobky TruPrint

Zásobník na prášek

Pomocí zásobníků na prášek uskladníte, přepravíte a naplníte velká množství prášku bezpečně a efektivně do jedné standardní nádoby. Objem se přitom může individuálně upravit a zvolit mezi třemi velikostmi (30, 80 a 130 litrů). Zásobník na prášek se přitom řídí flexibilně podle příslušné aplikační potřeby. Základní nádobu lze snadno zvětšit pomocí upínacích objímek. Pro čištění se opět dají upínací objímky rychle demontovat. Navíc lze zásobník na prášek snadno přepravovat pomocí standardního zvedacího vozíku. Vakuový přepravník lze na zásobník na prášek připevnit, aby z něj bylo možné odsát či do něj přepravit snadno a bezpečně větší množství prášku. Volitelně je také možné skladování prášku v ochranném plynu. Můžete tak průběh ochranného plynu během skladování regulovat a kontrolovat. Pomocí inspekčního protokolu můžete paralelně dohlížet až na tři sila. Díky modulární periferii je možné možnost bez problému dovybavit i později.

Stanice pro přípravu prášku

Inertní koncept stroje TruPrint 2000 se stanicí pro přípravu prášku umožňuje velmi jednoduchou manipulaci s práškem a díly v inertním prostředí. Díky uzavřenému okruhu je efektivně zabráněno kontaktu prášku a umožněna vysoká bezpečnost práce. Kromě toho materiál díky minimálnímu kontaktu s kyslíkem nedegraduje. Stanici pro přípravu prášku lze současně použít pro několik strojů řady TruPrint.

Ochlazovací stanice

Naše samostatná ochlazovací stanice pro ochlazování výrobního válce souběžně s hlavním časem po tiskové úloze na 500 °C vám přináší mnoho výhod: snížíte prostoje svého stroje a zajistíte trvalou kvalitu prášku, neboť inertní procesní řetězec efektivně zabraňuje oxidaci prášku během procesu chlazení. Prášek je možné jednoduše znovu použít. Ochlazovací stanici získáte spolu s volitelným vybavením předehřívání 500 °C.

Uzavřený okruh pohybu prášku

Správný prášek pro vaši aplikaci

Komponenty průmyslové správy dílů a dávkování prášku spoléhají na uzavřený okruh pohybu prášku. Vytvořte tak paralelní manipulaci s práškem, produkty a díly a zařiďte tak čisté a bezpečné výrobní prostředí.

Kovový prášek TRUMPF pro průmyslovou výrobu v oblasti aditivní výroby

Nabídka TRUMPF zahrnuje například prášek z ušlechtilé oceli, nástrojové oceli nebo titanu. S optimalizací pro vaše použití vám TRUMPF nabízí vhodný kovový prášek a také příslušné parametry.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • ve spojení s vakuovým dopravníkem
  • podle materiálu
  • další velikost ok na dotaz (80 µm, 100 µm)
  • přípustná hmotnost náplně, hmotnost naprázdno 35 kg

Také by vás mohla zajímat tato témata

TruPrint 3000, flexibilní řešení pro průmyslový 3D tisk
TruPrint 3000

Máte komplexnější díly, které chcete vyrábět flexibilně, ale přesto sériově? Pak objevte TruPrint 3000 od společnosti TRUMPF s automatizací a integrovanou správou dílů a dávkování prášku.

TruPrint 5000
TruPrint 5000

TruPrint 5000 vás vybaví na průmyslovou sériovou výrobu. Díky vysoce produktivním, částečně automatizovaným procesům LMF získáte rychleji svůj 3D díl.

Příběh o úspěchu společnosti toolcraft

3D tisk vstupuje do odvětví high-tech! Společnost toolcraft, která je zákazníkem společnosti TRUMPF, používá aditivní výrobu k výrobě součástí pro odvětví, jako jsou výroba automobilů, polovodičová nebo lékařská technika. Přečtěte si, jak při tom společnost TRUMPF podporuje komplexní řešení.

Kontakt
Zažít naživo
Showroom aditivní výroby Další podrobnosti
Downloads
Servis a kontakt