Výběr země / regionu a jazyka
TruPrint 5000 Green Edition
.World Premiere
TruPrint 5000 Green Edition
Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000 Green Edition

3D tisk čisté mědi pomocí jedinečné kombinace zeleného laserového světla a systému aditivní výroby

Navštivte náš showroom aditivní výroby
.World Premiere
Navštivte náš showroom aditivní výroby
Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000 Green Edition

Přihlaste na prezentaci stroje a zažijte náš TruPrint 5000 Green Edition v provozu na vlastní oči!

Zelený laser: 3D tisk mědi a slitin mědi

Jako lídr v oblasti inovací a technologií spojuje společnost TRUMPF know-how pro aditivní výrobu s kompetencí vyvíjet inovativní průmyslové zdroje paprsků. Jedinečný výsledek: TruPrint 5000 Green Edition, který se zakládá na dosavadní koncepci TruPrint 1000 Green Edition a nyní zvětšuje výrobní prostor a produktivitu. Se zelenou vlnovou délkou (515 nm) přináší TruPrint 5000 Green Edition ten správný nástroj pro tisk vysoce odrazivých materiálů jako je měď. Díky tomu se otevírá nový způsob výroby indukčních cívek, komponent pro náročné chladicí aplikace, například pro vysoce výkonný výměník tepla pro výkonovou elektroniku a optoelektroniku, a také pro vývoj elektromotorů a další špičkové aplikace, které profitují z vysoce vodivých vlastností mědi.

Jedinečná kombinace zeleného laseru a aditivní výroby

Je umožněn 3D tisk vysoce odrazivých materiálů, jako jsou např. měď a slitiny mědi.

Vynikající tepelné a elektrické vodivosti

Vysoce elektricky vodivá čistá měď ETP (obsah mědi > 99,9 %) dosahuje elektrické vodivosti 100 % IACS.

Nejvyšší kvalita a produktivita vytisknuté čisté mědi a slitin mědi

Robustní a reprodukovatelný proces s maximální produktivitou.

Vysoká disponibilita stroje

Průmyslový systém je koncipován pro vysoké tepelné zatížení. Nedochází k degradaci laseru.

Stupeň absorpce délky laserových vln u kovů
Jedinečná kombinace zeleného laseru a aditivní výroby

Díky kombinaci TruPrint 5000 s TRUMPF TruDisk 1020, prvním průmyslovým zeleným laserem na trhu s vlnovou délkou 515 nm, lze zpracovávat silně odrazivé materiály. TruPrint 5000 Green Edition teď umožňuje 3D tisk materiálů, jako jsou např. měď a slitiny mědi, které nebylo možné pomocí infračervených vlnových délek zpracovat, nebo to bylo možné jen stěží.

Vynikající tepelné a elektrické vodivosti

Řada aplikací těží z kombinace aditivní výroby a vynikajících tepelných a elektrických vlastností čisté mědi a slitin mědi. Díky tomu se otevírá nový způsob výroby indukčních cívek nebo komponent pro náročné chladicí aplikace, např. pro výkonovou elektroniku a optoelektroniku. Pro takové aplikace je TruPrint 5000 Green Edition schopen, díky použití vysoce elektricky vodivé čisté mědi ETP (EN CW004A) se specifikovaným obsahem Cu > 99,9 %, dosáhnout elektrické vodivosti 100 % IACS a hodnot pórovitosti hluboce pod 0,5 %.

Toto vyobrazení ukazuje mikrosnímek aplikace mědi (měď ETP) při 100násobném zvětšení.
Nejvyšší kvalita a produktivita vytisknuté čisté mědi a slitin mědi

Pomocí TruPrint 5000 Green Edition je dokonce možné vyrábět díly se slitinami, jako jsou např. CuCr1Zr s velkým procesním oknem a vyšší produktivitou, než pomocí infračerveného laserového zařízení Laser Metal Fusion. Toto vyobrazení ukazuje mikrosnímek aplikace mědi (měď ETP) při 100násobném zvětšení.

TruDisk se zelenou vlnovou délkou

Se zelenou vlnovou délkou lze měď a jiné vysoce odrazivé materiály tisknout nejenom efektivně, ale také vysoce kvalitně: Processing on the green side of light.

RFQ urychlovač částic z CERN I.FAST projekt

V rámci CERNem koordinovaného *projektu I.FAST (Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology) bylo s TruPrint 5000 Green Edition tištěno s kvadrupólovou radiofrekvencí (RFQ). Urychlovač částic je aditivně vyroben z čisté mědi. Konvenčně je díl v několika krocích náročně frézován, letován a tepelně upravován, aby byla zajištěna nedeformovaná výroba.

*Tento projekt byl podporován programem Horizont 2020 Evropské unie pro výzkum a inovaci v rámci ujednání o finanční pomoci č. 101004730.

Funkční příklad pro vinutí elektromotorů

Ve vinutí elektromotorů nabízí aditivní výroba různé výhody: Design měděného vinutí je zdokonalen, takže je možné zvýšení faktoru plnění mědi. Busbars příp. napájecí kolejnice lze integrovat pro redukované spoje. Chlazením skříně se značně zvyšuje výkon eDrive.

Chladič plynu se strukturami TPMS

Chladič plynu od společnosti Modell- und Formenbau Blasius Gerg byl aditivně vyroben z čisté mědi. Horký plyn vedený skrz vnitřní díly výměníku tepla je chlazen prostřednictvím vody, přičemž struktury TPMS (Triply Periodic Minimal Surface) optimalizují stupeň účinnosti a přestup tepla.

Induktor z mědi vyrobený pomocí 3D tisku

Levitační cívka

Ve zobrazené levitační cívce lze kovové těleso v elektromagnetickém poli přivést ke vznášení a tavení. Bezešvý 3D tisk dílu redukuje spojovaná a pájená místa, aby se zabránilo netěsnostem uvnitř chladicího kanálu. Komplexní požadavky geometrie na tloušťku stěny a tvarování jsou uskutečněny.

Chladič tranzistoru z čisté mědi vyrobený pomocí 3D tisku

Chladič tranzistoru

Tepelná vodivost chladiče tranzistoru vytisknutého pomocí čisté mědi je identická s tepelnou vodivostí chladiče tranzistoru z konvenční mědi. Díky nově navržené geometrii, která je optimalizovaná pro aditivní výrobu, je dosaženo zlepšeného chladicího výkonu. Nový návrh navíc umožňuje efektivní přímou montáž.

Vysoce efektivní chladič pro elektroniku

TruPrint 5000 Green Edition umožňuje flexibilní, hospodárnou výrobu chladičů z vysoce vodivé čisté mědi. Díky interním chladicím kanálům blízkým kontuře má díl podstatně lepší chlazení.

Výměník tepla s interním chladicím kanálem

Vnitřní chladicí kanál výměníku tepla vytištěného z čisté mědi má velmi plochý výchozí bod a úhel přesahu, který je držen pouze strukturou. Design orientovaný na redukci hmoty s nejjemnějšími strukturami (0,5 mm) zaručuje dobrý poměr povrch / hmotnost. Vlastnosti materiálu odpovídají konvenční mědi ETP, aniž by byla nutná tepelná úprava přímo ze stroje.

Výměník tepla u polovodičů

Kombinace Designu orientovaného na aditivní výrobu pro konstrukce bez podpěr a geometrie optimalizované pro chladicí výkon, kombinovaná s vysokou tepelnou vodivostí materiálu jako u konvenční čisté mědi, vede ke zvýšení celkového výkonu dílu. Velmi tenké ostění (0,4 - 0,5 mm) k oblasti připojení polovodiče kromě toho zlepšuje odvod tepla.

Induktor hnacího hřídele

Měděné induktory sestávají konvenčně z několika segmentů, které jsou ohýbány nebo frézovány a vzájemně spájeny. Díky 3D tisku z čisté mědi je lze nyní vyrobit z jednoho kusu bez pájených míst nebo jiných slabých míst. Tak profitujete ze stupně volnosti designu, aby byl optimalizován stupeň účinnosti induktoru a jeho spotřeba energie.

Designed by: SMS Elotherm GmbH.

Výměník tepla s míchačkou kapalin

Výměník tepla z čisté mědi ETP (CW004A) má nejenom úlohu odvádět teplo médiu. Je to také míchačka kapalin se dvěma separátními přívody na spodní straně, které jsou pomocí několika tenkých kanálků (vnitřní průměr 1 mm) míseny do odtoku na horní straně dílu. Díl má elektrickou vodivost 101 %IACS, tepelnou vodivost 394 W/(m*K) a hustotu dílu 99,9 %.

TruPrint 5000 Green Edition
Objem prostoru instalace (válec) Průměr 300 mm x 400 mm Výška
Předehřívání (standardní) Až do 200 °C
Maximální výkon laseru na obrobku (diskový laser TRUMPF) 800 W
Průměr paprsku (standard) 210 μm
Tloušťka vrstvy 30 - 150 μm
Koeficient účinnosti Až do 100 cm³/h
Připojení a spotřeba  
Elektrická přípojka (napětí) TruPrint 5000: 400 V
TruDisk 1020: 400 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) TruPrint 5000: 32 A
TruDisk 1020: 16 A
Elektrická přípojka (frekvence) TruPrint 5000: 50 Hz
TruDisk 1020: 50 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Provedení  
Hmotnost (vč. prášku) TruPrint 5000: 7007 kg
TruDisk 1020: 530 kg
Rozměry (vč. filtru, skříňového rozvaděče) (Š x V x H) 4616 mm x 2038 mm x 4234 mm

TruTops Print

V podobě TruTops Print nabízí společnost TRUMPF vhodné softwarové řešení, abyste ze strojů TruPrint vytěžili to nejlepší. Moderní uživatelské rozhraní shrnuje přehledně všechny funkce a umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím. Díky vysoké flexibilitě a individuálním možnostem přípravy dat, například segmentování, a intuitivnímu a přehlednému řízení parametrů s plně přístupnými parametry, je zaručena maximální efektivita a produktivita při vynikající kvalitě tisku a opakovatelnosti, a také proveditelnost přesahů s redukovanou podporou. Vysokou kvalitu vytvořených vektorových dat ve formátu WZA je možné verifikovat integrovaným prohlížečem BuildJob.

Příprava dat odpovídající vašim procesům

Pro plynulý proces přípravy dat je TruTops Print již napojen na řadu CAD/CAM systémů. To Vám poskytuje největší možnou flexibilitu při výběru softwaru na zpracování dat. Rozhodněte sami, jaké řešení se perfektně hodí k Vašemu procesu.

TruPrint monitoring

S inteligentními monitorovacími řešeními TRUMPF můžete snadno sledovat, analyzovat a kalibrovat proces Laser Metal Fusion (LMF) strojů TruPrint – s tím budete vyrábět ještě efektivněji a docílíte vyšší kvality dílů. Profesionální monitorování umožňuje zobrazení a vyhodnocení dat podporovaných senzorem. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování procesů, stavů a výkonnosti (process, condition and performance monitoring). Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint nebo offline prostřednictvím analyzéru monitorování. S nástrojem TruTops Monitor získáte kromě transparentnosti také možnost dálkového přístupu prostřednictvím počítače nebo tabletu. Rozhraní OPC UA Vám navíc nabízí plnou flexibilitu při napojení na vlastní softwarové řešení. S dodatečně dostupnými funkcemi kalibrace před začátkem tiskové úlohy překontrolujete veličiny relevantní pro proces pro optimální výrobní podmínky.

Prášek a parametry

Kvalitní kovové prášky jsou základem pro spolehlivé procesní podmínky v aditivní výrobě. Kombinace doporučených prášků a správných parametrů vede ke kvalitním vlastnostem materiálu u 3D potištěných dílů.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Industrial part and powder management
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku

Optimální dávkování prášku a manipulace s díly je předpokladem pro průmyslově vyspělou, aditivní sériovou výrobu. Seznamte se s produkty TRUMPF pro průmyslovou správu dílů a dávkování prášku.

[Translate to cs_CZ:]
Nechte se inspirovat vzorovými díly!

Hledáte podněty k dílům, které lze efektivně vyrábět s obráběcími stroji a laserovými zařízeními TRUMPF? Zde naleznete vzorové díly z praxe filtrované podle různých parametrů jako obory a materiály.

Showroom aditivní výroby

Showroom aditivní výroby v kampusu společnosti TRUMPF v Ditzingenu nabízí živé vstupy do aditivní výroby prostřednictvím metody Laser Metal Fusion a laserového práškového navařování, jakož i názorné oborové aplikace a úspěšné příběhy našich zákazníků – včetně přímého poradenství našich expertů.

Kontakt
Zažít naživo
Showroom aditivní výroby Další podrobnosti
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Analýza & monitorování Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Podpora při kvalifikaci IQ/OQ Další podrobnosti
Soubory ke stažení
Servis a kontakt