Výběr země / regionu a jazyka
TruPrint 2000
.World Premiere
TruPrint 2000
3D tiskové systémy

TruPrint 2000

Produktivita ve čtverci

Produktivita ve čtverci

Nejvyšší kvalita, robustní procesy a vysoká produktivit – to je TruPrint 2000. S výrobním prostorem 200 x 200 mm půdorysné plochy a výškou 200 mm nabízí ideální možnosti. Díky rozšířenému výrobnímu prostoru a nové základní konfiguraci spotu s 80 µm je TruPrint 2000 perfektním systémem pro nástrojový průmysl a také pro využití v dentální i lékařské oblasti nebo obecně v průmyslu.

Na hranaté stavební desce lze například umístit až o 36 % více RPDs (Removable Partial Dentures) než u kulaté stavební desky s průměrem 200 mm. Díky spotu 80 µm Fullfield multilaseru profitují uživatelé navíc z našich nových dentálních parametrů, se kterými mohou tisknout až 30 RPDs během asi 4 hodin.

Jednoduchý nesting

Díky hranaté půdorysné ploše a připevnění stavebních desek ze spodní strany lze díly snadno umístit – až do rohů.

Vysoce produktivní tisk v prémiové kvalitě

Výkon laseru 500 W a průměr paprsku 80 µm s opcí multilaser poskytují vysoce produktivní a vynikající výsledky.

Nižší náklady na díly

Kombinace výrobního prostoru, výkonu laseru a doby nanesení vrstvy vytváří hospodárnou koncepci stroje pro Vaši sériovou výrobu.

Více možností

Díky nastavitelnému průměru spotu (55/80 µm) a detailní analýze procesu využíváte vysokou flexibilitu procesu a rozšířený monitoring.

Jednoduché zacházení

Profitujte z jednoduchého a bezpečného zacházení s práškem a díly díky inertnímu, uzavřeném oběhu prášku.

Zažijte všechny funkce TruPrint 2000 v naší 3D produktové animaci
Lépe ve čtverci

TruPrint 2000Vám poskytuje volnost ztvárnění na výrobním prostoru 200 x 200 x 200 mm. Optimalizované optické uspořádání umožňuje vysokou kvalitu také v rozích stavební desky – a to zcela bez rušivých šroubů na stavební desce.
V dentální oblasti nalezne na stejné desce místo o 36 % více RPDs v porovnání s kulatou deskou. Také konstrukce nástrojů a forem profituje z plusu u plochy stroje a výkonu laseru.

TruPrint 2000 se stanicí pro přípravu prášku

Inertní koncept stroje TruPrint 2000 se stanicí pro přípravu prášku umožňuje velmi jednoduchou manipulaci s práškem a díly pod ochranným plynem. Potištěný díl je tak integrovaným dopravníkem prášku inertně přímo vybalen ve stroji. Nadbytečný prášek se shromažďuje v přepadové nádrži. Je směřován do stanice pro přípravu prášku, kde se prášek prosévá pro opětovné použití pod ochranným plynem do zásobního válce. Okruh pohybu prášku se uzavírá – operátor nepřijde s práškem do kontaktu.

Integrovaný dopravník prášku

Po konstrukčním procesu je hotový díl v procesní komoře integrovaným dopravníkem prášku zbaven prášku. Velikost čtvercové stavební desky 200 mm x 200 mm umožňuje jednoduchou a praktickou manipulaci ve stroji. Nezbytná periferie se tím redukuje na minimum: průmyslová správa prášku se stanicí pro přípravu prášku.

TruPrint 2000 und Fullfield Multilaser
Fullfield Multilaser

Díky multilaseru Fullfield (2x 300 W, volitelně 2 x 500 W) mohou všechny lasery osvětlit kompletní výrobní prostor, čímž se snižuje Vaše doba výroby na jeden díl – pro maximální přesnost probíhá vzájemná plně automatická kalibrace skenovacích polí multilaseru.

TruPrint 2000 Motorische Optik
Motorická optika

Přepínejte jednoduše mezi průměrem paprsku 55 nebo 80 µm v práškovém loži, aby se priorizovalo mezi vyšší energetickou hustotou (55 µm) nebo vyšší produktivitou (80 µm). Tím můžete například zpracovávat vysoce odrazivé materiály, které vyžadují vyšší energetickou hustotu.

TruPrint 2000 mit Condition Monitoring
Monitorování práškového lože s automatickou funkcí Re-Coating

Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou. Polud není k dispozici dostatek prášku, proces nanášení se bude automaticky opakovat.

Anwendungsbeispiel RPDs der TruPrint 2000

Removable partial dentures (RPDs)

Díky průměru paprsku laseru 80 µm laseru TruPrint 2000 dosáhnete velmi vysoké produktivity a detailní přesnosti, která má velkou výhodu zejména u dentálních dílů. Kromě toho vám malá drsnost povrchu ušetří dokončovací práce.

Páteřní klece

S TruPrint 2000 získáte vždy prémiovou kvalitu dílů podle nejvyšších lékařských standardů. Drsnost povrchu zlepšuje osseointegraci mezi kostmi a implantátem. Díky aditivní výrobě získáte novou volnost designu, která umožní dodatečné funkce. Díky aditivně vyrobeným páteřním klecím profitují pacienti z rychlejšího procesu uzdravování a mnohem lepší dlouhodobé stability.

Kolenní implantát

S TruPrint 2000 profitujete z detailní přesnosti, která je předurčena zejména pro lékařské implantáty, jako jsou stehenní komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu. Neboť díky aditivní výrobě je možné natisknout nejjemnější mřížkovou strukturu; osseointegrace se tím značně zlepší.

Nástavce nástrojů s 3D potiskem pro vstřikování

Nejjemnější chladicí kanály, které se nacházejí např. v nástavcích nástrojů s obrysovým temperováním, je možné potisknout se strojem TruPrint 2000. Díky tím zlepšenému chlazení lze podstatně snížit dobu cyklu a umožnit stabilní a bezpečnou výrobu plastových dílů.

CMF implantát – lebeční dutina

Za pomoci TruPrint 2000 vyrobíte individuální implantáty s maximálními požadavky na kvalitu v kvalifikovaném prostředí. Vysoce přesné díly s materiálem Ti6Al4VELI je možné tisknout s efektivními náklady za pomoci systému "on demand" během nejkratší doby – v případě potřeby i v sériové výrobě.

Rozpěrné tažné pouzdro

Potištěné rozpěrné tažné pouzdro z amorfního kovu ZR01 (AMZ4) vykazuje nízkou hmotnost, což je umožněno vysokou elasticitou a pevností materiálu – především ve srovnání s krystalickými materiály. Navíc je možné tisknout přímo do dílu komplexní geometrie, takže další díly v rámci konstrukční jednotky nejsou nutné. Vytvořil Heraeus AMLOY

TruPrint 2000
Objem prostoru instalace (válec) D x Š x V 202 mm x 202 mm x 200 mm
Zpracovávané materiály Svařitelné kovy ve formě prášku, jako např.: ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku, niklu, kobaltu s chromem nebo titanu, amorfní kovy. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání.
Předehřívání (standardní) Až do 200 °C
Maximální výkon laseru na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 300 W (Volitelně 500 W, Single laser nebo Dual laser)
Průměr paprsku (standard) 80 μm
Průměr paprsku (volitelné vybavení) 55 μm - 80 μm
Tloušťka vrstvy 20 - 100 μm
Připojení a spotřeba  
Elektrická přípojka (napětí) 400 / 460 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 32 A
Elektrická přípojka (Síťová frekvence) 50 Hz / 60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Provedení  
Rozměry (Š x V x H) 2180 mm x 2030 mm x 1400 mm
Hmotnost (vč. prášku) 2500 kg

TruTops Print

V podobě TruTops Print nabízí společnost TRUMPF vhodné softwarové řešení, abyste ze strojů TruPrint vytěžili to nejlepší. Moderní uživatelské rozhraní shrnuje přehledně všechny funkce a umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím. Díky vysoké flexibilitě a individuálním možnostem přípravy dat, například segmentování, a intuitivnímu a přehlednému řízení parametrů s plně přístupnými parametry, je zaručena maximální efektivita a produktivita při vynikající kvalitě tisku a opakovatelnosti, a také proveditelnost přesahů s redukovanou podporou. Vysokou kvalitu vytvořených vektorových dat ve formátu WZA je možné verifikovat integrovaným prohlížečem BuildJob.

Příprava dat odpovídající vašim procesům

Pro plynulý proces přípravy dat je TruTops Print již napojen na řadu CAD/CAM systémů. To Vám poskytuje největší možnou flexibilitu při výběru softwaru na zpracování dat. Rozhodněte sami, jaké řešení se perfektně hodí k Vašemu procesu.

Multilaserová varianta

Zvyšte svoji produktivitu s opcí multilaser: Dva vláknové lasery TRUMPF s vždy 300 W příp. 500 W a průměrem paprsku 55 příp. 80 µm osvětlují současně výrobní prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek. Protože je navíc každý obrys osvětlován jedním laserem, nevznikají žádná rozhraní se švy. Se strojem Fullfield Multilaser pracujete se 100% překrytím. Díky volitelnému vybavení Automatic Multilaser Alignment probíhá automaticky během probíhající tiskové úlohy vzájemný dohled a kalibrace skenovacích polí multilaseru – pro optimální kvalitu dílů multilaseru.

Opce monitorování práškového lože s automatickou funkcí Re-Coating

Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou. Automaticky korigující funkce Re-Coating kontroluje nanášení prášku v oblasti na stavební desce před roztavením. Pokud není v oblasti na stavební desce správně nanesen prášek, vrátí se znovu automatické nanášecí zařízení.

Možnosti kalibrace

Pro váš stroj TruPrint jsou k dispozici různé možnosti pro splnění průkazní povinnosti: kalibrace výkonu laseru – i pro multilasery, měření polohy ohniska a kalibrace skenovacího pole – tak můžete měřit, v případě potřeby provést kalibraci a zdokumentovat své výsledky měření.

Volitelné vybavení Melt Pool Monitoring

Odchylky během laserového procesu tavení je možné pomocí senzorů včas rozpoznat a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Mimo to můžete všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně – obzvlášť užitečná je možnost Fullfield Multilaser.

Monitoring

S inteligentními monitorovacími řešeními TRUMPF můžete snadno sledovat, analyzovat a kalibrovat proces Laser Metal Fusion (LMF) strojů TruPrint – s tím budete vyrábět ještě efektivněji a docílíte vyšší kvality dílů. Profesionální monitorování umožňuje zobrazení a vyhodnocení dat podporovaných senzorem. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování procesů, stavů a výkonnosti (process, condition and performance monitoring). Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint nebo offline prostřednictvím analyzéru monitorování. S nástrojem TruTops Monitor získáte kromě transparentnosti také možnost dálkového přístupu prostřednictvím počítače nebo tabletu. Rozhraní OPC UA Vám navíc nabízí plnou flexibilitu při napojení na vlastní softwarové řešení. S dodatečně dostupnými funkcemi kalibrace před začátkem tiskové úlohy překontrolujete veličiny relevantní pro proces pro optimální výrobní podmínky.

Inertní koncept stroje TruPrint 2000 se stanicí pro přípravu prášku umožňuje velmi jednoduchou manipulaci s práškem a díly pod ochranným plynem. Díky uzavřenému okruhu je efektivně zabráněno kontaktu prášku a umožněna vysoká bezpečnost práce. Kromě toho materiál díky minimálnímu kontaktu s kyslíkem nedegraduje.

Prášek a parametry

Kvalitní kovové prášky jsou základem pro spolehlivé procesní podmínky v aditivní výrobě. Kombinace doporučených prášků a správných parametrů vede ke kvalitním vlastnostem materiálu u 3D potištěných dílů.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by Vás mohla zajímat tato témata

3D tisk v zubní technice

Společnost TRUMPF nabízí s rozsáhlým oborovým know-how v zubním průmyslu, vyspělými 3D kovovými tiskárnami, softwarem, službami a partnery kompletní balíček pro aditivní výrobu zubních náhrad.

Certifikace

Chcete na svých zařízeních TruPrint vyrábět v prostředí s požadavky na certifikaci? Naši experti vás podporují při „kvalifikované instalaci“ (IQ) pomocí rozšířeného instalačního procesu v souladu s normami. 

Obrázek v záhlaví amorfní kovy
3D tisk amorfních kovů

Pevné, ale zároveň vysoce elastické: Amorfní kovy (kovová skla) jsou novým supermateriálem při 3D tisku mnoha high-tech aplikací.

Kontakt
Zažít naživo
Showroom aditivní výroby Další podrobnosti
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Analýza & monitorování Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Podpora při kvalifikaci IQ/OQ Další podrobnosti
Soubory ke stažení
Servis a kontakt