Výběr země / regionu a jazyka
TruMark Station 7000, výkonný pro velké úkoly
TruMark Station 7000, výkonný pro velké úkoly
Označovací systémy

TruMark Station 7000

Výkonný pro velké úkoly

Velký pro velké série

Díky svým velkým vnitřním rozměrům nabízí popisovací systém TruMark Station 7000 hodně místa pro téměř každé použití. Přitom nehraje roli, zda chcete laserově bezpečně označit jednotlivé velké nebo až 75 kg těžké díly nebo zda chcete vedle sebe umístit velký počet malých dílů. Volitelně získáte TruMark Station 7000 s naším systémem rotačního výměníku a profitujete tak z osazení souběžně s hlavním časem a značného zvýšení produktivity. Skvěle se hodí pro těžké díly a přípravky do cca 35 kg na každé straně. Celý pracovní prostor je skvěle přístupný a vynikající ergonomie zpříjemňuje práci. Motoricky poháněné dveře zaručují bezpečnost a zvyšují produktivitu díky plynulému a volitelně také částečnému otvírání. Rychlé osy udržují krátké vedlejší časy. Zařízení na lokální odsávání kouře a částic optimálně přizpůsobená pro TruMark laser zajišťují i při vysokém výkonu laseru pracovní prostředí bez emisí. Kromě toho zaručuje systém s vysokým stupněm tuhosti v krutu a s deskou z polymerového betonu jako centrálním konstrukčním prvkem i u těžkých dílů vynikající tlumení vibrací.

Specialista na sériovou výrobu

Díky velkému pracovnímu prostoru a mnoha možnostem se stanice ideálně hodí pro velké série – zejména s rotačním výměníkem.

Vynikající ergonomie

Promyšlené uspořádání pracoviště umožňuje operátorovi stroje práci bez nadměrné únavy

Jednoduchá obsluha

Jedna ovládací plocha pro ovládání os, parametrů laseru a externí komunikaci

Žádný prach nebo kouř

Díky přesnému lokálnímu odsávání zůstává výkon laseru na obrobku zcela bez ovlivnění. Díky tomu je kvalita značení trvale vysoká.

Skvělá vlnová délka a výkon laseru

Pro každou aplikaci lze flexibilně kombinovat různé zdroje paprsku TRUMPF, trvání impulzu a výkonové třídy se stanicí pro získání perfektních aplikačních výsledků.

Zvýšení produktivity

Díky kombinaci desky z polymerového betonu s tlumením vibrací a jednotky rotačního výměníku je možné těžké díly současně nakládat a obrábět, aniž by došlo k ovlivnění paralelní doby cyklu značení.

TruMark Station 7000 – výkonný pro velké úkoly
Zpracování obrazů na příkladu TruMark 6030
TruMark Station 7000
High-end se všemi možnostmi

Špičkový model disponuje jako první označovací systém TRUMPF stabilní konstrukcí vhodnou pro průmysl s deskou z polymerového betonu jako centrálním konstrukčním prvkem. Kromě toho najdete všechny další výhody označovacích pracovních míst TRUMPF samozřejmě také v TruMark Station 7000: sem patří mimo jiné napájecí zdroj laseru integrovaný do podstavce stroje nebo integrované rotační osy pro obvodové popisování. Funkce systému lze monitorovat na dálku. Poté co je zapnete, vám mohou naši servisní experti rychle pomoci.

TruMark 7000 interior space
Dělejte vše jednoduše

Ve vnitřním prostoru TruMark Station 7000 můžete popisovat obrobky nejrůznějších velikostí. Laserem lze pomocí dvou os pohybovat ve směru os X a Z a využít díky polohování pracovní desky ve směru osy Y rozsáhlý pracovní prostor, který je přesto všude snadno přístupný.

Pohled dovnitř TruMark Station 7000 – označovací systém TRUMPF pro velké úkoly
Plná flexibilita – i s rotačním výměníkem

S naším systémem rotačního výměníku se nemusíte vzdát osy X a Z. Můžete označit kompletní plochu rotačního výměníku a obrábět i mimo označované pole, neboť laser se pohybuje dál přes díl.

Laserem označený ovládací panel pračky, označený pomocí TruMark Station 7000

Změna barvy

Ovládací panely pračky z plastu je možné díky velkému pracovnímu prostoru TruMark Station 7000 popsat rychle a jednoduše pomocí UV značicího laseru. Vznikají tmavé, kontrastní škály, označení typu a značky, která jsou navíc na dotyk příjemně hladká, neboť plast není napěněný.

Laserem označený stent (blackmarking pomocí TruMicro Mark)

Přesné označování jemných lékařských produktů

TruMark Station 7000 popisuje i velmi jemné produkty v lékařské technice, které často disponují i zahnutým povrchem, v trvale vysoké kvalitě. Například neurochirurgické implantáty zobrazené na obrázku výše.

Žíhání s TruMark série 5000

Žíhání

Lokálním působením tepla změní povrch obrobku barvu. V závislosti na materiálu a množství energie se popouštěcí barva mění. Povrch přitom zůstává hladký – nečistoty se tak nemohou usazovat.

Gravírování s TruMark série 6000

Gravírování

Při gravírování odstraní laserový paprsek část základního materiálu a vytvoří v něm prohloubení. To může mít na okrajích strmý nebo šikmý průběh.

Zabarvení obrobků pomocí TruMark série 6000

Zabarvení

Pokud je materiál optimálně sladěn s vlnovou délkou laseru, molekuly barviva cíleně změní barvu nebo vyblednou. Povrch přitom zůstane hladký. Vedle kovových materiálů lze pomocí popisovacích laserů TRUMPF zpracovávat také organické materiály, jako je dřevo nebo kůže.

Povrchové úpravy s lasery One-Box

Povrchové úpravy

Laserem lze povrchy funkčně strukturovat nebo čistit. Můžete tak odstranit rez, olej nebo vrstvy fosfátů pro přípravu následujících procesů, jako je svařování laserovým paprskem.

Povrchové strukturování s TruMark série 5000

Strukturovaný povrch

Laserem lze povrchy funkčně strukturovat. Pokud je povrch strukturován miniaturními nánosy taveniny, dá se dosáhnout při nezměněných vlastnostech materiálu výrazně vyšší přilnavosti. Pokud se povrchy dílů, které do sebe zapadají, strukturují nánosem mikromističek, zlepší se výrazně jejich kluzné vlastnosti při zachování množství mazacího prostředku.

Denní a noční design tlačítek v autě díky laserovému označování s produkty TruMark společnosti TRUMPF

Úběr

Při úběru se částečně odstraní tenké krycí vrstvy vícevrstvých plastů, které jsou naneseny na základním materiálu a barevně se silně liší. Tento proces umožňuje např. tzv. design den-noc, který se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu.

Zpěnění plastů s laserem TruMark

Zpěnění

Při procesu zpěnění ohřeje laser plast tak, že proběhne krátkodobé tavení. Při následném procesu zchlazení dojde k zachycení malých plynových bublinek, které pak rozptylují odrážené světlo. U tohoto druhu laserového popisování vznikne vypouklé značení.

TruMark Station 7000
TruMark Station 7000 s rotačním výměníkem
Specifikace obrobku    
Max. rozměry obrobku bez osy Y (Š x V x H) 1000 mm x 450* mm x 650 mm * V závislosti na laseru a optice -
Max. rozměry obrobku s osou Y (Š x V x H) 960 mm x 450 mm x 375 mm * V závislosti na laseru a optice -
Průměr otočného talíře - 770 mm
Max. hmotnost obrobku - 35 kg na stranu
Max. hmotnost obrobku (bez osy Y) 100 kg -
Max. hmotnost obrobku (s osou Y) 50 kg -
Dostupná motorická osa    
Pojezdová dráha osy Z 500 mm 500 mm
Pojezdová dráha osy X 650 mm 650 mm
Pojezdová dráha osy Y 350 mm (v případě rotač. výměníku není k dispozici) -
Rychlost pojezdu osy Z 6 m/min (3,5 m/min u TruMicro Mark) 6 m/min
Rychlost pojezdu osy X 6 m/min 6 m/min
Rychlost pojezdu osy Y 6 m/min -
Rozměry a hmotnost pracovní stanice    
Rozměry pracovní stanice (Š x V x H) 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * u varianty rotačního výměníku 1625 mm 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm
Obrázek výrobku TruTops Mark

TruTops Mark

Popisovací software TruTops Mark dělá označování s lasery TruMark tak jednoduché, jak je to jen možné. Program TruTops Mark kombinuje označovací software, CAD editor, správu parametrů laseru a rozhraní, programování průběhu pomocí QuickFlow a diagnostický nástroj. Přes intuitivní uživatelské rozhraní máte přitom všechny funkce po ruce. Pomocí editoru CAD můžete grafické objekty snadno nakreslit a uspořádat. Databáze parametrů laseru umožňuje opakované používání optimalizovaných parametrů. Programováním průběhu pomocí QuickFlow vytvoříte programy "Pick-and-Drop", které řídí kompletní popisovací cyklus od začátku do konce. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje naměřené analogové hodnoty, získané vlastními senzory.

TruTops Mark 3D produktový obrázek

TruTops Mark 3D

Náš značicí software TruTops Mark 3D přesvědčí svým uživatelsky přívětivým ovládáním a mnohem kratšími procesními dobami. Od nynějška je možné v závislosti na aplikaci obsáhnout jedním laserovým zařízením několik označovaných objektů současně – především tam, kde bylo dříve zapotřebí několik laserů. Označování trojrozměrných povrchů jako například šikmých ploch a zakřivených povrchů je pak velmi jednoduché a efektivní. Do balíčku patří vedle značicího softwaru i komplexní 3D CAD editor, jehož pomocí lze samostatně vytvářet obrobky a výkresy předávat k 3D značení.

Modul rozhraní softwaru TruTops Mark

Modul rozhraní TruTops Mark

S modulem rozhraní TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) přizpůsobíte obsah, vzhled a uspořádání uživatelského rozhraní TruTops Mark zcela svým přáním. To umožňuje ovládání na míru pro celý váš výrobní a procesní řetězec. Kromě toho můžete se softwarovým modulem hravě a jednoduše připojit značicí laser do svého kompletního systému skládajícího se z databáze, měřicí techniky a dalších komponent.

TruMark Station 7000 lze kombinovat s velkým množstvím sérií značicích laserů společnosti TRUMPF a nabízí tak správné řešení pro každou aplikaci.

Další možnosti TruMark Station 7000 optimalizují váš výrobní proces a přispívají ke zlepšování uživatelské přívětivosti.

Zpracování obrazu VisionLine

Se zpracováním obrazu TRUMPF VisionLine zvýšíte svoji procesní spolehlivost. VisionLine rozpozná polohu dílu a zajistí, aby byl označen na správném místě. Lze rovněž provést načtení a kontrolu označeného kódu. Modulární struktura otevírá různé možnosti. Je úplně jedno, zda se kamera dívá skrze objektiv skeneru nebo je nainstalovaná na boku nebo zda je použitá jedna nebo dvě kamery – vše je možné.

Rotační osa zařízení TruMark Station 7000
Rotační osa

Pomocí volitelných rotačních os můžete realizovat vysoce kvalitní popisování i na válcových obrobcích. Rotační osa s krokovým motorem umožňuje popisování obvodových povrchů dílů.

TruMark Station 7000, výkonný pro velké úkoly
Motorizovaná osa Y

Lineární pojezd, namontovaný na podstavci stroje a programově řízený servopohonem, umožňuje přesné polohování dílů. Pojezdová dráha je dlouhá 375 mm, typická přesnost opakování je ± 0,025 mm a rychlost pojezdu je 15 m/min.

TRUMPF TruMark Station marking system area exhausting
Integrované odsávání

V pracovním prostoru je používáno přesné lokální odsávání, jehož monitorování filtru je umožněno prostřednictvím senzoru diferenčního tlaku.

TRUMPF Remote Service
Remote Service

V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.

TruMark Station 7000, výkonný pro velké úkoly
Intuitivní ovládání

Volitelná dotyková obrazovka vám navíc usnadňuje ovládání a zvyšuje produktivitu. Nově uspořádaný ovládací panel současně se svými rozmanitými funkčními tlačítky zajišťuje intuitivní manipulaci a jednoduchý seřizovací provoz.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Podpora při kvalifikaci IQ/OQ

Když potřebujete kvalifikaci laserových zařízení v regulovaných odvětvích, vsaďte na know-how TRUMPF. Náš školený odborný personál vám poskytne podporu ve všech fázích procesu kvalifikace – spolehlivě, s úsporou času a nákladů. 

Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Značicí laser

Doplňte své značkovací systémy našimi TRUMPF značicími lasery. Díky běžným vlnovým délkám jsou vhodné ke gravírování, erodování, napouštění, zabarvování nebo napěňování.

Varianta VisionLine pro zpracování obrazu na TruMark Station 5000
Zpracování obrazu VisionLine

Zvyšte se zpracováním obrazů TRUMPF VisionLine svou procesní bezpečnost. VisionLine rozpozná například polohu dílu a zajistí, aby byl označen na správném místě.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis
Technický zákaznický servis Další podrobnosti Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Stažení
Servis a kontakt