Избор на държава/регион и език
Група от служители на TRUMPF имат среща

Светът е наш пазар

С над 70 дъщерни дружества в около 30 страни TRUMPF е компания, която има присъствие по целия свят. Различните филиали и различните култури превръщат международното сътрудничество във важен фактор за успех.

Международно сътрудничество

Сътрудничеството между всички филиали за нас е изживяна реалност. Дружествата си сътрудничат по широк кръг от теми отвъд националните граници и по този начин влияят върху глобалната корпоративна стратегия на TRUMPF. Екипи от разработчици работят по даден продукт разделени по целия свят. Групите към даден проект и функционалните области излизат извън границите на филиала. Нашите машини се произвеждат и монтират в световна производствена мрежа. Накратко: ние живеем с и стимулираме вътрешната глобализация.

Служител на TRUMPF излиза от сградата

За да може сътрудничеството между филиалите да донесе успех, международната мрежа на нашите служители и ръководители е от решаващо значение. Ние предлагаме различни възможности за този обмен:

  • Това започва с бъдещите ни таланти като част от уводните програми или практики.
  • Ние виждаме многогодишните командировки или международните временни проекти на нашите служители като възможност за промяна.
  • Също така подкрепяме международните и транснационалните назначения на работа.

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Служители на TRUMPF се качват горе
Възможности за развитие

Иновативната компания живее от смелите идеи. Ето защо ние целенасочено насърчаваме нашите служители, тяхното чувство за инициативност, силните им страни и знанията им.

5 добри причини за TRUMPF

Като семейна компания с глобално присъствие ние предлагаме сигурни работни места с възможности за индивидуално развитие в отлична фирмена култура.

Служители на TRUMPF седят в редица и се смеят
Разнообразие

Междукултурност, включване и равнопоставеност: нашето убеждение е, че нашата компания ще се подобри, когато различни хора работят самоуверено в нея.

Контакт
Открийте тук нашите свободни места
Към трудовата борса
Сервиз и контакти