Избор на държава/регион и език

Нашите годишни доклади

Независимо дали искате да прочетете нашия годишен доклад онлайн, или искате да го поръчате в разпечатана форма. Тук ще откриете актуалния доклад и архив от последните години.

Заглавие: в първите редици

Въпреки разнообразните предизвикателства в света, финансовата година 2021/22 беше успешна за TRUMPF. Преведе ни нашият неуморим първопроходчески дух, волята винаги да бъдем „в първите редици“ –  темата на нашия годишен доклад, който разказва три истории за бъдещето, които ще променят нашия свят.

Печатни екземпляри

Поръчайте актуалния годишен доклад в печатна форма.

Тези теми може би също Ви интересуват

Зала за срещи със столове, маси и някои принадлежности на масата
Надзорен съвет

Надзорният съвет консултира управителния съвет при управлението на компанията. Допълнителна информация за този орган ще намерите тук.

Управителен съвет

TRUMPF е семейна компания с международна дейност. Запознайте се с нашите членове на управителния съвет на холдинговата компания.

100 години TRUMPF: история на иновации

В нашето специално издание за юбилея не само ще пътуваме през едно столетие промишлена история, но и ще погледнем в бъдещето и ще поговорим с учени, политици и мениджъри.

Контакт
Сервиз и контакти