Избор на държава/регион и език
Производство на инструменти и форми

Производство на инструменти и форми

Лазерът на просто произвежда прецизно инструменти,  той осигурява и техния продължителен експлоатационен живот и ефективен ремонт.

TRUMPF има добра репутация в производството на инструменти и форми и е известен като двигател за бъдещите технологии. Така например все повече производители оценяват многостранното приложение на лазерните технологии, за да предложат на своите клиенти дълготрайни, по-остри и едновременно с това по-изгодни крайни продукти.

Производство

Лазерно отрязани кухненски ножове

2D и 3D лазерните машини за рязане са инвестиция в бъдещето за производството на ножове за промишлена употреба и за сферата на градинарството и употребата у дома, тъй като те режат различни дебелини метални листове с висока динамичност и производителност. Това ги прави гъвкави за масово производство и са интересни дори и за производителите подизпълнители. С помощта на генеративното лазерно наваряване (Laser Metal Depostion) е възможно на остриетата да бъдат нанасяни покрития и те да бъдат генерирани 3D. Също и отнемането на материал чрез лазер се използва често при производството на инструменти и форми: лазерите с къси и ултракъси импулси например създават в инструментите за шприцване триизмерни детайлни вдлъбнатини, чиито форми после се отпечатват в пластмасовия детайл при шприцването.

Ремонт

Reperatur von Werkzeugen mittels Laserauftragschweißen

Laser Metal Deposition (LMD) се използва в отрасъла навсякъде, където липсва материал вследствие на износване и повреда, например при ремонт на инструменти за шприцване. Освен това конструкцията на даден инструмент може да се адаптира с помощта на LMD, като върху повърхността се нанесе материал така, че с модифицирания инструмент да могат да се произвеждат детайли с нова геометрия. Този подход осигурява значително понижаване на разходите в сравнение с доставката на нови инструменти и форми.

Функционални слоеве

Funktionelle Beschichtung mittels additiver Fertigung

Инструментите трябва да издържат на все по-големи натоварвания. Постояннотоковите генератори на TRUMPF Hüttinger осигуряват регулиране на правилната газова смес и стабилни процеси по време на подпомаганото от плазма нанасяне на покритие . Чрез Laser Metal Deposition могат дори да се нанасят функционални слоеве с подобрени механични характеристики. Това позволява на отрасъла да използва по-изгодни материали за инструментите и формите. Плазменото наваряване поставя нови стандарти и при производството на режещи инструменти, като металният прах се наварява върху бъдещия режещ ръб. Резултатът: изключително дълготрайни и продължително заточени остриета.

Контакт
Сервиз и контакти