Избор на държава/регион и език
група от служители на TRUMPF разговарят
Социални въпроси и общество

Служители

Нашите служители са най-важната колона на успеха на нашата компания. За тях ние създаваме безопасна и приятна работна среда. 

Какво е важно за нас в общуването с нашите служители?

Бихме искали да предложим на нашите служители работна среда, в която да работят с удоволствие и така да осигурим дългосрочно успеха на компанията. Затова отдаваме голямо значение на индивидуалните възможности за оформление и безопасната работна среда.

Ние създаваме приятна работна среда.

Чрез индивидуалното формиране на работното време, работното място и свободното време искаме да осигурим на нашите служители възможно най-голяма гъвкавост.  

Ние приемаме сериозно нашето задължение за грижа.

Безопасността на труда и здравословните условия на труд на работното място са задължителни за нас. Чрез валидни в цял свят стандарти за безопасност ние гарантираме благоденствието на нашите служители. 

Ние насърчаваме развитието и повишаването на квалификацията.

Постоянното обучение и развитието на компетентността играят важна роля за нас. Затова предлагаме на нашите служители обхватна програма за обучение, квалификация и повишаване на квалификацията. 

Ние прилагаме в живота многообразието и равнопоставеността.

Ние ценим многообразието и равнопоставеността на нашите служители в предприятието. Те ни помагат да приемаме нови гледни точки и да бъдем иновативни.  

Живот и професия

Млад баща и неговата дъщеря в сградата на TRUMPF

Гъвкавото и индивидуално планиране на работното време и място, областите на задачите при лична отговорност, справедливостта и благоприятното съвместно съществуване характеризират работната среда на TRUMPF. Това включва специфични за конкретния филиал модели, които например позволяват мобилна и гъвкава работа на нашите служители. Освен това облекчаваме тежестта върху родителите чрез различни предложения за грижи за децата.

Квалификация и разработки

Служители на TRUMPF се качват горе

Добре образовани и високо мотивирани служители са гаранцията за нашата конкурентоспособност и иновационна сила. Основата за това създават разнообразните предложения за постоянно нарастващи възможности за развитие и повишаване на квалификацията, съобразени със съответния служител. За целта използваме и иновативни методи на обучение. Нашата цел: Да разширим и усилим компетентността на нашите екипи. 

Трудова безопасност и защита на здравето

Мъж с ЛПС (очила, ръкавици, антифони)

Благоденствието на нашите служители е от голямо значение за нас. Поради това се посвещаваме с цялото необходимо внимание и енергия на целта да гарантираме безопасността на служителите, както и да запазим тяхното здраве и мотивация.

"Всеки инцидент може да се предотврати" – Това са нашите принципи

Превенцията е ежедневие за нас.

Всяка трудова злополука и всяко професионално заболяване могат да бъдат предотвратени. Ние сме посветени на насочена към превенция култура за безопасност и здраве. Ако е нужно, ние осигуряваме бърза и адекватна реакция.

Ние оформяме системите за работа безопасно и с ориентация към служителите.

TRUMPF като гаранция за иновации е символ за продукти с най-високо качество. С едно и също изискване към качеството ние оформяме нашите работни филиали, места и процеси. При това безопасността и ергономията са особено важни за нас. Нашето планиране се ръководи от актуалното състояние на техническия прогрес в съответния филиал. Освен това включваме активно нашите колеги в процеса на оформление. Нашите обхватни оценки на риска и изведени от тях мерки осигуряват висок стандарт за безопасност в компанията.

Здравето на всеки един има най-висок приоритет за нас.

Искаме да открием рано свързаните с работата здравословни рискове и заболявания чрез трудово медицинско обезпечаване. Внимаваме за признаци на здравословни проблеми и при нужда подкрепяме нашите служители. Като допълнение правим предложения за здравословен начин на живот.

Нашите ръководители имат поведение за пример.

Ръководителите са отговорни за безопасността на труда и защитата на здравето в тяхната област. Те имат поведение за пример и ръководят своите служители към съобразено с безопасността поведение.

Служителите на TRUMPF действат с оглед на безопасността.

Нашите служители участват при осигуряването на добри и безопасни работни условия, спазват правилата за безопасност и не застрашават нито себе си, нито други лица.

Многообразие и равни възможности

Многообразие и равни възможности

TRUMPF предлага работна среда, изградена върху разнообразие, равноправие и приобщаване. Това ни помага да приемаме нови гледни точки и да бъдем иновативни. Категорично отхвърляме всяка форма на неравнопоставено третиране. Гледаме на себе си като на компания, предоставяща шанс на лица с увреждания, като създаваме за тях интегрирани в предприятието работни места. Нашето представителство на хората с тежки увреждания (SBV) и нашият отговорник по приобщаването се грижат за стимулирането и интеграцията на хората с увреждания в компанията и им съдействат със съвети. 

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Служители на TRUMPF говорят пред картина
Изкуство и култура

С нашия ангажимент по отношение на изкуството и културата ние сближаваме хората и освен това оформяме вдъхновяваща работна среда. Научете повече за различните културни предложения, които подкрепяме.

Отговорност, CSR,
Социални въпроси и общество

Като семейна компания TRUMPF иска да е активен участник в обществото. Научете в подробности с какви проекти и инициативи се ангажираме и какви отговорности поемаме – за нашите служители и за общността.

Служител на TRUMPF с дъщеря си
Обучение и изследователска работа

Като високотехнологична компания TRUMPF живее благодарение на новите импулси. Катализаторът за това: образованието и изследванията. Открийте с какви проекти и инициативи позиционираме нашия бранш за бъдещето. 

Контакт
Изтегляния
Сервиз и контакти