Избор на държава/регион и език

Информационни листове за безопасност за консумативи

Ще се радваме да Ви помогнем с безопасното използване на нашите консумативи, като например масла, греси, почистващи препарати, биоциди или газове. Използвайте информационните листове за безопасност за тази цел.

Указания за търсене на информационни листове за безопасност

  • Моля, въведете арт. № или част от наименованието на продукта в полето за търсене.
  • Изберете опционално езика на документите.

Ще Ви предоставим информационните листове за безопасност директно в PDF формат и освен това ще Ви предоставим директна връзка към уебстраницата на съответния производител. Там ще можете да потърсите желаните технически спецификации (само) на базата на името на продукта.


НулиранеВероятно и следните теми са Ви интересни

Централата на TRUMPF в Дитцинген, Германия
Профил на компанията

Фирменият ни профил ви информира накратко с числа и факти, както и филм за групата TRUMPF.

Логото на TRUMPF на главния вход на централния офис
Бизнес принципи

Нашият успех се основава на това, че имаме общи ценности и се стремим към общи цели. Обвързващите корпоративни принципи формират основата за това.

Служители на TRUMPF работят в чистата стая по сглобяването на лазерния резонатор.
SYNCHRO – Lean Management система на TRUMPF

Нашата производствена система служи за съгласуване на работата на нашите служители, производствените средства и продукта, за да е възможно производството на най-добрите продукти.

Контакт
Сервиз и контакти