Избор на държава/регион и език
Служители на TRUMPF говорят за образец на детайл

Лица с опит в професията

Trusting in brave ideas – това е нашето обещание към всеки един служител. Търсим личности, които искат да променят нещо и да подобрят със своите смели идеи света на металообработващите машини и лазерната техника. Ние предлагаме интересни възможности във всички области, голяма индивидуална отговорност, широки сфери на отговорност на всеки етап от кариерата в страната и в чужбина, в семейна атмосфера, която се характеризира с висока степен на откритост и стабилност.

Станете част от нашия екип

Видеа със служителите – лично придобиване на представа за работната среда в TRUMPF

Сервизен техник Жи Ксиа

Вие обичате техническите детайли? Вие проверявате, анализирате и подобрявате текущото състояние с ентусиазъм? В същото време се чувствате комфортно при контакт с Вашите клиенти и обичате да общувате с други култури по света? Като сервизен техник в TRUMPF Вие можете да комбинирате всичко това – съвместно с един чудесен екип.

Инженер-конструктор Щефани Епле

Убедени сте, че за всеки проблем има решение? Обичате да надминавате себе си, за да оптимизирате техническите условия? Отлични предпоставки, за да бъдем подкрепени като инженер-конструктори! Защото едно нещо е много важно за нас: да разработваме оригинални нови продукти и да доразвиваме съществуващи машини и системи.

Андреас Шумахер – разработчик на софтуер

Кодът на бъдещето е вече в ума Ви? В TRUMPF ние Ви предлагаме отлични условия за претворяване на Вашите идеи в дела и за ускоряване на дигиталната трансформация. Ние разбираме успеха като непрекъснат процес, в който се случват и грешки. Така че, ако обичате размишленията, усилените творчески занимания и пробите, работата на разработчик на софтуер е точно за Вас.

Сида Хан – продуктов мениджър

Вие сте пълни с ентусиазъм и бихте искали да участвате в осъществяването на цифровата трансформация с иновативни решения в динамичен международен екип? Като продуктов мениджър Вие съпътствате продуктите на бъдещето – още от началото.

Инженер по продажбите Юлиан Беркман

Харесва Ви да организирате и координирате проекти – от първото запитване на клиента до пускането на машината в експлоатация? И сте добре запознати не само с бизнеса, но и с техническите въпроси? Тогава това е точно работа за Вас! Като инженер по продажбите в TRUMPF, Вие работите с голям брой клиенти по целия свят и от самото начало поемате голяма отговорност.

Щефан Рублинг – инженер-проектант

Като инженер-проектант Вие сте много близо до нашите клиенти. Вие пътувате по света, давате консултации относно процесите, възможните приложения и самите системи на TRUMPF. Вие проверявате отново и отново границите на възможното и вдъхновявате нашите клиенти чрез гъвкавостта и иновационната сила на нашите продукти.

Роберт Гаус – сервизен техник

Независимо дали сте във фабриката, в офиса или дори в планината: като сервизен техник за страната и чужбина се наслаждавайте еднакво на разнообразието и на предизвикателството – винаги с подкрепата на Вашите ръководители и колеги.

Аманда Рийл – ръководител на производствения екип

Желаете да работите ежедневно по високотехнологични продукти, винаги в съответствие с най-високите изисквания за качество и точност? В производството на TRUMPF Вие сте на точното място, понеже там носите отговорност за висококачествената обработка и монтажа на компоненти на машините.

Щефан Оберридер – консултант по информационни технологии

Когато става дума за технология, винаги ли сте с една стъпка напред и напипвате ли пулса на нашия дигитален свят? Като консултант по информационни технологии в TRUMPF, Вие сте новатор и внедрявате най-съвременни технологии. Ние предлагаме вдъхновяваща работна среда и Ви поощряваме да реализирате своите собствени идеи.

Александър Щих – специалист по мехатроника

Работете в една от най-увлекателните и същевременно предизвикателни сфери на бъдещото развитие на TRUMPF: в производството на лазерни системи на TRUMPF за производство на полупроводникови елементи Вие ще бъдете живи свидетели на създаването на високотехнологични продукти, които променят живота ни.

Сфери на приложение

Проучване и разработки

Разработване на базови технологии
От теорията, през експеримента, до разработването на машинни модули – в разработването на базови технологии на TRUMPF Вие работите в предварително разработване в областите лазерно рязане, машинна динамика, управление, сензорни системи или изпълнителни елементи.

Разработване на управления
Разработването на управления създава и разработва софтуерни решения за управление и автоматизация на нашите машини. Приоритетът е разработване, ориентирано към машините.

Опити и симулация
В областта на опитите и симулацията създавате планове за опити, провеждате експерименти с прототипи и определяте систематично данни за процеси и технологични процедури.

Приложение
В нашите центрове за лазерни приложения Вие сте катализатор на нови производствени методи, базиращи се на лазери, и разработвате приложения за нашите клиенти.

Клиентски проекти
Нашите клиентски проекти гарантират разнообразие: международните клиенти от множество отрасли и широкият спектър от технологии на TRUMPF не оставят място за скука.

Конструиране
На базата на симулации и изчисления по метода на крайните елементи Вие проектирате и конструирате нашите машини в рамките на стратегия за платформа с международна ориентация за всяка технология.

 

Разработване на софтуер и информационни технологии

Разработване на софтуер

В TRUMPF работите заедно със стотици разработчици на софтуер в гъвкави екипи: от интерфейс човек-машина, през CAD/CAM системи за програмиране, до управление на производствени съоръжения и цели фабрики.

Информационни технологии
В Business Information Services Вие ускорявате дигитализирането на веригите за добавена стойност на TRUMPF – хоризонтално към клиента и вертикално към ERP до автоматизирането и свързването на производството в мрежа като част на нашата инициатива за Индустрия 4.0.

Additive Manufacturing

В Additive Manufacturing Вие определяте бъдещето на производствената техника. Като част от нашия млад и нарастващ екип Вие преследвате целта за налагане на 3D принтирането на метал от медицинската и денталната техника, през авиацията и астронавтиката, до автомобилната промишленост.

Финанси

Контролинг
В контролинга гарантирате, че в цялата група TRUMPF се спазват единни бизнес стандарти. В контролинга следим и функционалната гледна точка, например в контролинга на продажбите, разработките, производството или ИТ.

Счетоводство
В счетоводството изготвяме консолидираните финансови отчети и, като Shared Service функция, индивидуалните финансови отчети на множество дъщерни дружества.

Taxes und Customs & External Trade
Като член на нашия екип следите за изпълнението на всички данъчни, външнотърговски и митнически разпоредби. Така осигурявате устойчивостта на нашата конкурентоспособност.

Treasury
В отдел Treasury гарантираме платежоспособността на TRUMPF. Ние се грижим за лихвените и валутните рискове и консултираме нашите международни дъщерни дружества по финансови въпроси.

Internal Audit
Internal Audit е част от управлението на риска при TRUMPF. При това ние не гледаме на себе си само като на контролен орган, но и осигуряваме помощ при внедряването на бизнес процесите.

Banking
TRUMPF Financial Services е дружество за финансиране на продажби и банка на групата TRUMPF. Ние предлагаме на нашите клиенти по целия свят решения за финансиране във връзка с нашите машини.

Маркетинг и продажби

Централните търговски организации разработват и прилагат стратегии за продажба за нашите бизнес направления лазерна техника и металообработващи машини. TRUMPF обединява в централните търговски организации маркетинга, комуникацията и пазарните проучвания, както и регионалното, отрасловото и продуктовото управление и Key Account Management. В допълнение към търговските дейности, отделът по продажби също така се занимава с технически задачи в рамките на големи или специални проекти, за които се изискват технически експертни познания.

Развитие на компанията и Inhouse Consulting

Развитие на компанията и стратегия
Като централен отдел, развитието на компанията е дясната ръка на ръководството, като им помага да развиват стратегиите в цялата група и за конкретни направления.

Inhouse Consulting
С цел допълнително развитие на организацията и процесите на TRUMPF Inhouse Consulting се търси от специализираните или централните направления и отдели като консултант или ръководител проекти.

Производство, управление на материалите и управление на качеството

Производство
В централното направление производство носите отговорност за стратегическата ориентация на нашата производствена мрежа и продължавате разработването на нашата производствена система SYNCHRO, както и глобалната верига за доставки заедно с ръководството.

Покупки
Отделът за покупки в TRUMPF се характеризира с тясната връзка между нашите продукти и услуги. Като част от екипа работите в проекти за разработка на международно ниво и реализирате стратегии за снабдяване на различните филиали.

Логистика на резервни части
Бързата доставка на оригинални резервни части от TRUMPF е основна част от ангажимента ни към клиентите. Вие подобрявате непрекъснато мрежата ни за доставка на части на световните пазари.

Управление на качеството
В това централно направление създавате прозрачност относно текущото състояние на качеството и сте партньори на нашите бизнес направления и филиали в областта на качеството и процесите.

Техническа сервизна служба / сервиз

Като сервизен техник монтирате нови машини и инсталирате нови системи, ремонтирате технически неизправности и извършвате техническа поддръжка, ремонти и допълнително оборудване.

Човешки ресурси

В областта на човешките ресурси търсим служителите, които отговарят на нашата ориентирана към ценностите семейна фирма, квалифицират ги и установяват дългосрочни отношения, които са от полза и за двете страни.

Запознайте се с нас

Контакт
Открийте тук нашите свободни места
Към трудовата борса
Сервиз и контакти