Избор на държава/регион и език
Климат и околна среда

Защита на климата в нашите филиали

Ние намаляваме емисиите в нашите филиали, например като подобряваме енергийната ефективност на нашите сгради и използваме възобновяеми енергии. 

Как пестим емисии в нашите филиали?

До 2030 година ние искаме да намалим емисиите, отнасящи се до филиалите (обхват 1 и 2) с 55 процента в сравнение с базовата година 2018/19.

Във всички филиали използваме зелен ток.

Покриваме нашата потребност от електрическа енергия до 100 процента от възобновяеми енергии. За предпочитане по дългосрочни договори, за да подкрепим развитието на нови комплекси за зелен ток.

Произвеждаме сами все повече зелен ток.

До 2027 год. искаме да оборудваме всички подходящи площи по покривите на нашите филиали с фотоволтаични уредби и изпробваме също използването на геотермия и силата на вятъра. 

Подобряваме енергийната ефективност на нашите сгради.

За отопление използваме отпадъчна топлина от нашето производство. Допълнително оптимизираме постоянно консумираната мощност на нашите отоплителни уредби.

Заместваме двигателите с вътрешно горене с електромобили.

Електрифицираме нашия автомобилен парк и искаме да намалим до 2030 год. възникналите в него емисии на CO2 с 50 процента в сравнение с финансовата 2018/19 година.

Повишаваме енергийната ефективност в нашите филиали

От 2020 г. TRUMPF произвежда с неутрален CO2-баланс. Ако (още) не можем да предотвратим емисиите парникови газове, ги компенсираме със закупуването на CO2 компенсационни сертификати. За да не предизвикваме съвсем никакви емисии парникови газове, ние отдаваме голямо значение на енергийната ефективност на нашата инфраструктура.

Затова нашите сгради и комплекси отговарят на актуалното състояние на техническия прогрес и са проектирани за дълъг експлоатационен живот. За нашите производствени филиали работим с дългосрочни планове за действие, с които планираме, провеждаме и документираме мерки за икономии на енергия. Освен това чрез използването на регенеративни енергии намаляваме нашите СО2 емисии. От няколко години във всички европейски производствени филиали съществува сертифицирана система за енергийно управление съгласно ISO 50001. С това гарантираме, че намаляваме до минимум нашата консумирана мощност.

Примери от филиалите: Така пестим емисии по цял свят

Германия: спестяване на енергия в режим на изчакване

На машините в лабораторното предприятие на Laser Application Center на TRUMPF намалихме потреблението на ток с 25 процента чрез новите варианти на машините с режим на изчакване. 

Германия: повече светодиоди, по-малко ток

Светодиодните лампи консумират до 80 процента по-малко енергия, отколкото стандартните лампи. Поради това TRUMPF преоборудва всички филиали в цял свят със cветодиодно осветление. В новия специализиран център за обработка чрез стружкоотделяне във филиала Хетинген (Германия) можем например за управляваме осветлението на производствения цех по площи и според нуждата. Благодарение на това потенциалът за икономия на ток е около 60 процента. Трябва да го последват и други филиали. 

Германия: Отпадъчна топлина отоплява производствената сграда

Нашите машини и лазери трябва да се бъдат охлаждани по време на пускането в експлоатация. Вследствие на това възниква отпадъчна топлина. TRUMPF използва тази процесна отпадъчна топлина от производството в много филиали, напр. за отопление на сгради. Благодарение на това газопотреблението спада значително. Само във филиала Шрамберг вследствие на това се покриват годишно 95 процента от нуждите от отопление за административната и производствената сграда. 

Швейцария: топлинна изолация чрез саниране на покрива

Добрата изолация задържа топлината в сградата. В швейцарския филиал Грюш успяхме през 2021 год. да намалим значително топлинните загуби на сградата чрез топлоизолиращо саниране на покрива. Благодарение на него филиалът за в бъдеще ще спестява годишно над 85 000 kWh газ. Това отговаря на средното годишно потребление на пет домакинства.

Мексико: фотоволтаици на покривите

Благодарение на инсталирането на фотоволтаични уредби с мощност от около 650 Kilowattpeak (kWp) върху покривите на мексиканския филиал в Аподака, TRUMPF произвежда около 900 MWh ток. Това е достатъчно, за да захранва почти самостоятелно филиала с ток. 

САЩ: оптимизиране на охладителни кръгове

Технологичното охлаждане на нашите машини и комплекси се нуждае от много енергия. Чрез оптимизирането на охладителните кръгове, напр. чрез намаляване на налягането в системата, адаптирането на скоростта на циркулацията и пълното изключване на машините извън времето на използване, филиалът във Фармингтън (САЩ) спестява всяка година до 650 000 kWh ток. Това отговаря приблизително на тримесечното производство на електроенергия на една вятърна електроцентрала.

Устойчива мобилност

Parkhaus mit Elektroladestationen bei Trumpf

Без значение, по кой път нашите служители идват на работа, ние ги подкрепяме с атрактивни предложения при това, да намалят техните СО2 емисии. Същевременно искаме например да реализираме мобилността в седалището Дитцинген, както и движението между отделните филиали на фирмата, по възможно най-пестящ ресурси начин. Освен това до 2030 год. ще намалим при нашия автомобилен парк емисиите на CO2 с 50 процента в сравнение с финансовата 2018/19 година. Ще постигнем това между другото чрез електрифицирането на фирмените автомобили на TRUMPF.

Фирмено управление на мобилността

Искаме значително да намалим СО2 отпечатъка на нашите служители за пътя до работа. Поради това предлагаме в някои от нашите немски филиали възможността за изгоден лизинг на бизнес велосипед. Освен това за водачите на две колела има на разположение многобройни места за паркиране на велосипеди, електронни велосипеди и мотоциклети, душове, както и заключващи се шкафчета. Освен това с отстъпки в обществения местен пътнически транспорт (ÖPNV) насърчаваме пътуването с обществени транспортни средства. За пътувания на територията на фирмата в Дитцинген използваме уличен скутер, електрическо транспортно средство, в чиято разработка е участвала и фирма TRUMPF. 

Електрическа мобилност

2019 г. TRUMPF откри в Дитцинген една от най-големите електрически бензиностанции в Германия. На разположение на служителите са 86 точки за зареждане в паркинга, собственост на фирмата. Инсталираните зарядни станции имат обща мощност от приблизително 1 000 киловата. Така даваме на служителите възможността да зареждат удобно своя автомобил през работното време. Като високотехнологично предприятие ние, обаче, не сме само потребител на алтернативни електрически задвижващи технологии, но също сме важен производител на оборудване. Многобройни лазери на TRUMPF се използват в цял свят, наред с другото, в производството на батерии за електрическа мобилност. 

Устойчиво производство с TRUMPF

TRUMPF работи усилено по модерни продукти и услуги, които спестяват енергия и материал. Научете как можете с използването на решенията на TRUMPF да понижите CO2 отпечатъка на Вашето производство.

Научете повече
Контакт
Корпоративна устойчивост
Имейл
Изтегляния
Сервиз и контакти