Избор на държава/регион и език
Отговорност, CSR,
Устойчивост

Социални въпроси и общество

Като семейна компания искаме да сме активен участник в обществото. Затова поемаме ангажимент към нашите служители и общността.

Как се ангажираме социално и обществено?

Ангажиментът създава добавена стойност. Особено като семейна компания ние сме част от обществото и следователно работим според твърдото убеждение: Компаниите трябва да поемат отговорност за нашата обществена ценностна система и да я изпълват с живот.  

Грижим се за благополучието на нашите служители.

Създаваме за нашите служители безопасна работна среда, която им помага да усетят отговорността и индивидуалната свобода. 

Подкрепяме образователни и изследователски проекти.

С нашия ангажимент в сферата на изследванията и образованието искаме да привлечем вниманието към професиите по програмата MINT, да способстваме за развитието на темите на бъдещето и да осигурим справедливост в процеса на обучение. 

Насърчаваме проекти в областта на изкуството и културата.

Искаме да отворим път за изкуството и културата и така да създадем вдъхновяваща среда за иновации.

Ние инициираме и поддържаме социални проекти.

С нашите социални проекти ние подпомагаме хора в социално неблагоприятно положение и така повишаваме равнопоставеността в обществото. 

Ние поемаме отговорност

група от служители на TRUMPF разговарят

За нашите служители

Като отговорен работодател за нас е важно да предложим на нашите служители индивидуални възможности за оформление и безопасна работна среда и така да насърчаваме креативни идеи.  

За общността

Социален ангажимент

Като част от обществото ние поемаме отговорност. Научете с кои социални проекти постигаме това. 

Служител на TRUMPF с дъщеря си
Обучение и изследователска работа

Като високотехнологична компания ние живеем благодарение на свежите идеи и импулси. При това образованието е основата за иновация и прогрес. Открийте какви продукти подпомагаме. 

Служители на TRUMPF говорят пред картина
Изкуство и култура

Изкуството и културата и създават вдъхновяваща среда за иновации. Запознайте се с културните и художествени проекти, които насърчаваме. 

Контакт
Сервиз и контакти