Избор на държава/регион и език
Служител на TRUMPF с дъщеря си
Социални въпроси и общество

Обучение и изследователска работа

Като високотехнологична компания ние живеем благодарение на новите импулси. Катализаторът за това: образованието и изследванията. Научете как успешно позиционираме нашия бранш за бъдещето. 

Защо се интересуваме от обучението и изследователската работа?

Ние разглеждаме обучението и изследователската работа като основа за технологичния прогрес и иновацията в нашето общество. Като семейна компания ние приемаме сериозно тази отговорност и насърчаваме различни образователни и изследователски проекти. Това се реализира и в корпоративното ежедневие – от години TRUMPF, с около 10 процента от оборота, има над средното висок дял за изследване и разработки. 

Ние насърчаваме справедливостта в процеса на обучение.

Доброто обучение не трябва да е привилегия, а да е достъпно за всички, независимо от пола или етническия и социален произход.  

Ние въодушевяваме за темите на MINT.

Искаме да събудим интерес в младите хора по отношение на IT, техниката и предприемаческия дух, всичко това освободено от полови стереотипи. 

Ние насърчаваме темите на бъдещето и предприемачеството.

С нашия ангажимент в сферата на образованието и изследователската работа искаме да подкрепим генераторите на идеи. Така допринасяме за иновационната сила на Германия като място за икономическа активност. 

Допринасяме с нашия ангажимент в изследванията.

Нашата цел е не само да разработваме иновативни и устойчиви решения, но и да укрепим, ползвайки нашата компетентност в бранша, Германия като място за изследвания. 

Запитване за финансиране

TRUMPF осигурява и финансова подкрепа за избрани проекти. Ако Вашето намерение подхожда на темите, върху които се фокусираме, изпратете ни запитване за финансиране. 

Научете повече

Ние насърчаваме млади таланти в университетите

Завършили студени в TRUMPF работят заедно

Ние подкрепяме специализирани висши училища и образователни съоръжения финансово и чрез лично сътрудничество при обучението. Ние въвеждаме практически технологиите на бъдещето в учебните занятия във висшите училища. Освен това стимулираме проекти на подрастващите при институции и сдружения, например чрез финансирането на стипендии. TRUMPF работи в национални и европейски програми за стимулиране заедно с институти и индустриални партньори по теми на бъдещето като електромобилност, квантова технология или изкуствен интелект.  

Ние искаме еднакви шансове за обучение за всички

Деца на машина на TRUMPF

Ние придаваме голямо значение на справедливост в процеса на обучение, независимо от социално-икономическите предпоставки. Затова инициираме и подкрепяме образователни проекти във всеки момент на образователната кариера. Освен това искаме да увлечем основно момичета и жени по темите на MINT и да събудим интереса им към техниката. Те трябва да имат шанс да се реализират според своите индивидуални силни страни и таланти, и то независимо от стереотипните роли на половете. 

Ние сме партньори за изследователска работа и наука

TRUMPF в науката

С активностите в сферата изследователска работа и наука, TRUMPF като високотехнологична компания, тласка напред областите на бъдещето като например електромобилност, New Space, квантова технология или изкуствен интелект. За тях ние действаме като утвърден партньор за науката и изследователската работа. Университети и изследователски институти, като напр. институт Fraunhofer, използват нашата лазерна технология в многобройни проекти – от основни изследвания до разработване на приложения. Освен това работим постоянно за развитието на устойчиви, цифрови и иновативни технологии на бъдещето и решения за промишленото производство.  

Ние се ангажираме в тези образователни проекти и инициативи

Образователен проект KiTec

KiTec – деца откриват техниката

Децата са очаровани от техническите взаимовръзки и се опитват да ги разберат още от рано. Този шанс се посвещава на сдружението „Фабрика за знания“, на което TRUMPF беше съосновател през 2005 г. Инициираният от фабриката за знания проект KiTec се опитва да утоли жаждата за знания на децата още в ранна възраст. Как успяват? Децата като „откриватели“ сами търсят решения на различни проблеми и така се научават да разбират техническите взаимозависимости.  

Научете повече

IT2School – да открием заедно IT

Цифровизацията фундаментално променя и повлиява нашето общество. Толкова по-важно е още в училищна възраст децата да бъдат запознати с IT темите. Целта на проекта IT2School е възможно най-рано да събуди интерес към IT професиите и да подсигури специалисти за бъдещето. IT2School е немски проект, който е иницииран от фабриката за знания и се провежда в сътрудничество между TRUMPF и различни училища. В IT2School ученици от четвърти до десети клас се запознават с информационни технологии от тяхното ежедневие, което им помага да ги разберат и оформят. Децата трябва да проучат чрез игри основните теми на ИТ, като комуникация, данни, език за програмиране, както и взаимодействието между хардуера и софтуера. 

Научете повече

WECONOMY – съревнование за основатели на иновативни и технологично ориентирани стартъп-и в Германия

WECONOMY е платформа за професионален обмен между основатели и утвърдени предприемачи. Избраните основатели имат възможността в рамките на едногодишна програма за спонсориране да представят своята стартъп идея на по-висшестоящите представители на икономиката и редовно да обменят знания с тях. Със нашия ангажимент ние искаме да стимулира основателския дух и така да подсили дългосрочно конкурентоспособността на Германия като място за икономическа активност.  

Научете повече

Фондация Roland Berger – немската стипендия за ученици за повече справедливост в процеса на обучение

Ние насърчаваме немската стипендия за ученици на фондация Roland Berger, като поемаме разходите за стипендии. Със стипендиите се насърчават надарени и мотивирани ученици, чиито родители по различни причини не могат да ги подкрепят така, както заслужава техният талант. Целта е отговарящо на таланта им завършване на училищното образование.  

Научете повече

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Отговорност, CSR,
Социални въпроси и общество

Като семейна компания TRUMPF иска да е активен участник в обществото. Научете в подробности с какви проекти и инициативи се ангажираме и какви отговорности поемаме – за нашите служители и за общността.

група от служители на TRUMPF разговарят
Служители

Нашите служители са най-важната колона на успеха на нашата компания. Ще Ви покажем как създаваме работна среда, в която нашите служители работят безопасно и могат да се усъвършенстват.

Служители на TRUMPF говорят пред картина
Изкуство и култура

С нашия ангажимент по отношение на изкуството и културата ние сближаваме хората и освен това оформяме вдъхновяваща работна среда. Научете повече за различните културни предложения, които подкрепяме.

Контакт
Сервиз и контакти